Waterinsijpeling Scheldedijk Kallebeek

Waterinsijpeling Scheldedijk Kallebeek

Tijdens een recente inspectie van de Scheldedijk ter hoogte van Kallebeek in Kruibeke (Bazel) stelden we waterinfiltratie vast doorheen de dijk.

Waterinsijpeling Scheldedijk Kallebeek

Het probleem situeert zich aan een beschermde uitwateringskoker uit de 19de eeuw die nog niet voldoet aan de hedendaagse normen. Dat kan leiden tot stabiliteitsproblemen. In afwachting van een definitieve herstelling namen we alvast preventieve maatregelen en sloten we de Scheldedijk uit veiligheidsoverweging plaatselijk af voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om de omleiding te volgen (zie kaartje onderaan).
 
Een gespecialiseerd aannemer is op 5 december 2022 gestart met de stabilisatiewerken. Aan waterzijde voert hij een extra dijk aan. Die bouwt hij volgens de normen van het geactualiseerde Sigmaplan. Aansluitend zal hij lokaal een damwand heien om de dijk stabiel te maken en waterinfiltratie tegen te gaan. Aan landzijde maakt hij het bestaande dijkprofiel veel minder steil. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen de werken ongeveer 100 werkdagen duren.
 
Het veer Bazel-Hemiksem blijft bereikbaar. Hou er rekening mee dat de openbare weg en de parking ter hoogte van het veer tijdens de werken ook door werfverkeer zal worden gebruikt. Er dient namelijk zo’n 5000 m³ grond aangevoerd te worden via de openbare weg in de Polders van Kruibeke. Veerdienstgebruikers en werfverkeer zullen wel maximaal worden gescheiden.
 
Tijdens de werken houdt De Vlaamse Waterweg nv de toestand van de dijk nauwgezet in de gaten.
 

Laatste nieuws

Top