Waarschuwing voor hoge waterstanden op de Leie

Waarschuwing voor hoge waterstanden op de Leie

Uit voorspellingen van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) die te raadplegen zijn op www.waterinfo.be blijkt dat de alarmdrempels overschreden worden op de Leie afwaarts het sluizencomplex Sint-Baafs-Vijve richting Deinze en de Toeristische Leie. De waterstand kan vrijdag mogelijks leiden tot kritieke overstromingen. Woningen nabij de rivier kunnen eventueel overstromen.

Waarschuwing voor hoge waterstanden op de Leie

De hoge waterstanden zullen net als in het IJzerbekken het gevolg zijn van de neerslag in Noord-Frankrijk.

In afwachting van de mogelijke verhoogde aanvoer, zorgt De Vlaamse Waterweg nv momenteel voor een maximale afwatering via het Kanaal Gent-Terneuzen, de Boven-Zeeschelde en het Kanaal Gent-Oostende. Op het Schipdonkkanaal, het afleidingskanaal van de Leie vinden tot februari werkzaamheden plaats om de oevers te verstevigen.

Op de Boven-Schelde en de Dender wordt ook extra aanvoer verwacht. Daar worden geen overschrijdingen van alarmdrempels verwacht. De Vlaamse Waterweg nv volgt ook daar de situatie permanent op.

Het nummer 1722 (www.1722.be) is geactiveerd voor eventuele niet-levensbedreigende brandweerhulp.

Laatste nieuws

Top