Update - Waarschuwing voor hoge waterstanden op de Leie

Update - Waarschuwing voor hoge waterstanden op de Leie

Update 14 november 2023 - 23 uur

De voorspellingen van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) zijn raadpleegbaar op www.waterinfo.be.

De afvoer op de Leie in Menen bedraagt 140-150 m³/s en blijft zeker tot woensdagmiddag hoog. Op de toeristische Leie werd de alarmdrempel in Deinze overschreden. Een afname wordt verwacht in de loop van de nacht. Met het nieuwe hoogwater op de Schelde kan een nieuwe tijdelijke overschrijding van de alarmdrempel niet uitgesloten worden. Ook in Machelen kan de alarmdrempel overschreden worden. Er wordt zoveel mogelijk water afgevoerd via de Boven-Zeeschelde, het Kanaal Gent-Terneuzen en het Afleidingskanaal van de Leie. 

De medewerkers van De Vlaamse Waterweg nv volgen de situatie in heel Vlaanderen permanent op.

Update - Waarschuwing voor hoge waterstanden op de Leie

Update 14 november 2023 - 13 uur

Uit voorspellingen van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) die te raadplegen zijn op www.waterinfo.be blijkt dat er op korte termijn geen alarmdrempels zouden overschreden worden op de Leie. Er worden geen kritieke overstromingen verwacht. Het debiet door de aanvoer vanuit Frankrijk blijft wel hoog. Er wordt maximaal water afgevoerd. Waakzaamheid blijft geboden. 

Op de Boven-Schelde en de Dender worden dinsdag en woensdag toenemende debieten verwacht maar zonder overschreiding van alarmdrempels. 

Update 13 november 2023 - 10 uur

Uit voorspellingen van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) die te raadplegen zijn op www.waterinfo.be blijkt dat er op korte termijn geen alarmdrempels meer zouden overschreden worden op de Leie. Het debiet door de aanvoer vanuit Frankrijk blijft wel hoog. Er wordt maximaal water afgevoerd.

Update 10 november 2023 - 17 uur

Uit voorspellingen van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) die te raadplegen zijn op www.waterinfo.be blijkt dat de alarmdrempels kunnen overschreden worden op de Leie afwaarts het sluizencomplex Sint-Baafs-Vijve richting Deinze en de Toeristische Leie. De waterstand kan mogelijks vanaf vrijdagavond leiden tot kritieke overstromingen waarbij woningen bedreigd zijn. Waakzaamheid is geboden.

De hoge waterstanden zijn het gevolg van de neerslag in Noord-Frankrijk en dichterbij.

In het pand tussen Frankrijk en Sint-Baafs-Vijve is er een verhoogd debiet maar worden geen kritieke overstromingen verwacht. 

Afwaarts Sint-Baafs-Vijve, richting Deinze en de Toeristische Leie zijn peilen in de buurt van de alarmdrempel mogelijk vanaf vrijdagavond. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag kunnen kritieke overstromingen niet uitgesloten worden. De hoogste waterstanden worden verwacht net na het hoogwater op de Schelde omstreeks zaterdagmorgen 5 uur. 

De Vlaamse Waterweg nv zorgt voor een maximale afwatering via het Kanaal Gent-Terneuzen, de Boven-Zeeschelde, het Kanaal Gent-Oostende en het Afleidingskanaal van de Leie. 

Op de Boven-Schelde en de Dender worden geen overschrijdingen van alarmdrempels verwacht. De Vlaamse Waterweg nv volgt ook daar de situatie permanent op.

Medewerkers van De Vlaamse Waterweg staan in nauw overleg met de gouverneurs van West- en Oost-Vlaanderen.

Het nummer 1722 (www.1722.be) is geactiveerd voor eventuele niet-levensbedreigende brandweerhulp. Op de website van de Hulpverleningszone Centrum staan tips voor wie in de buurt van een waterloop woont.

Laatste nieuws

Top