Vuilvangers gaan de waterwegen op

Vuilvangers gaan de waterwegen op

De Vlaamse Waterweg nv wil de plasticvervuiling op onze rivieren en kanalen aanpakken. Het gaat daarvoor op zoek naar innovatieve systemen die een alternatief bieden voor de klassieke vuilvangmethodes. Het biedt daarom de kans aan bedrijven om nieuwe ideeën uit te werken en te testen op de waterwegen in zijn beheer. DEME en Seagro testen het komende jaar installaties die plasticafval en andere vervuiling uit onze rivieren en kanalen moeten vissen voor het de zee bereikt. 

Vuilvangers gaan de waterwegen op

Iedereen kent wel de beelden van de ‘plastic soup’ in de oceanen, maar plasticvervuiling is ook in Vlaamse rivieren en kanalen een groot probleem. Bij metingen in de Schelde vingen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen in hun fuik tot 1000 gram plastic per dag. Ze schatten dat er over een afstand van 10 kilometer tot 90.000 stukken plastic in de rivier te vinden zijn. “We vinden vooral stukjes folie”, legt onderzoeker Tom Maris uit. “Die zweven in het water en zijn daardoor veel moeilijker om te vangen dan drijvend afval. Mettertijd vallen ze bovendien in kleinere deeltjes uit elkaar en kunnen ze giftige stoffen afgeven. Hoe langer je wacht om ze op te ruimen, hoe moeilijker het dus wordt.” 

Ervaring opbouwen
De Vlaamse Waterweg nv lanceerde daarom een oproep aan private partners om nieuwe methodes te ontwikkelen om die ongrijpbare plasticvervuiling te vangen. “We organiseren zelf al jaren de ruiming van grof afval uit de bevaarbare waterlopen, maar die methode is niet geschikt voor het verwijderen van de kleinere drijvende en zwevende plastics”, zegt Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv. “Met dit project geven we private partijen de kans om ideeën in de praktijk en op ware grootte uit te werken. DEME en Seagro zijn op onze vraag ingegaan en zullen vanaf het voorjaar hun systemen een jaar lang testen op de Schelde en in een insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde. Wij zien er ondertussen op toe dat de installaties geen hinder veroorzaken voor het scheepvaartverkeer.” 

Virtual reality, slimme camera’s en autonome vaartuigen
DEME Environmental Contractors (DEC), de milieutak van DEME, test een vast en een mobiel systeem ter hoogte van de Scheldebrug Bornem-Temse. De vaste installatie bestaat uit een V-vormige val die de waterstroming gebruikt om plastic en vuil dat in de bovenste waterlaag drijft of zweeft naar een drijvend verzamelplatform te leiden.

Voor grotere stukken afval ontwikkelde DEC een mobiel systeem. Drijvend afval wordt gedetecteerd met behulp van artificiële intelligentie en slimme camera’s op de Temsebrug. Die sturen de ‘Marine Litter Hunter’ aan, een vaartuig dat, na een proefperiode met bemanning, autonoom moet kunnen varen. Het zal grotere stukken afval onderscheppen en naar het drijvend verzamelplatform stroomafwaarts van de Temsebrug duwen. 

Een kraan op het platform wordt vanop afstand bestuurd dankzij virtual-reality-technologie en verzamelt het afval in een container. De Marine Litter Hunter brengt de gevulde container naar de kaai. “Aan de kaai ligt een docking station waar de Marine Litter Hunter wordt opgeladen”, legt Dirk Poppe, managing director van DEC, uit. “Omdat het een elektrisch vaartuig is, kunnen we het volledig CO2-neutraal laten werken.” 

Seagro zal zijn installatie te water laten aan de Willemsbrug in Grimbergen. Hun ontwerp maakt gebruik van onderdruk om plasticvervuiling aan te zuigen. Het kan daardoor zowel op stilstaand als op stromend water gebruikt worden. Bovendien is het een kleinere installatie die ingezet kan worden op plaatsen waar de ruimte beperkt is. CEO Dirk-Jan Parlevliet: “We zijn actief in de landbouw en visserij. Daar zien we rechtstreeks het effect van de overvloedige stroom aan plastic die uiteindelijk opgenomen wordt door vissen en andere dieren. Voor ons is dit project dus ook een manier om te werken aan hoogwaardige voedselproducten.”

Pro bono plastic vangen
Aan het proefproject zelf is geen vergoeding verbonden. De deelnemers krijgen wel de kans om hun installatie te testen en zo een schat aan testinformatie ter beschikking. De Vlaamse Waterweg nv ziet erop toe dat de installaties de waterafvoer niet belemmeren en de scheepvaart niet hinderen. De UAntwerpen zal het effect van de nieuwe systemen op de hoeveelheid plasticvervuiling meten. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zal meten of er onbedoeld vis gevangen wordt. 

Over DEME
DEME is wereldleider in de gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, waterbouwkunde en milieusanering. Het bedrijf kan bogen op meer dan 140 jaar kennis en ervaring en is actief in meer dan 90 landen. 

Over Seagro
Seagro is een adviesbureau voor producenten van voedingsmiddelen met een focus op de korte keten. Het bedrijf gebruikt zijn ervaring in de agrarische en algemene voedingsindustrie om de weg van productie naar retail zo duurzaam, eenvoudig en transparant mogelijk te maken. 

 

Laatste nieuws

Top