Vervoerscijfers 2017 beloven topjaar voor de binnenvaart

Vervoerscijfers 2017 beloven topjaar voor de binnenvaart

In de eerste vier maanden van 2017 nam het goederentransport via de binnenvaart toe met +7,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er werd dit jaar al 23,9 miljoen ton goederen vervoerd via de waterwegen. Als deze trend zich doorzet, wordt 2017 een absoluut recordjaar voor de Vlaamse binnenvaart, zowel qua tonnage als in aantal containers. "Elke container die over het water gaat, is een vrachtwagen minder in de file", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Vervoerscijfers 2017 beloven topjaar voor de binnenvaart

Steeds meer ondernemers kiezen voor goederentransport via het water. In 2016 nam het containervervoer via het Vlaamse waterwegennetwerk toe voor het zevende jaar op rij. Die trend zet zich verder in het eerste vier maanden van 2017. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar steeg de vervoerde tonnage met 7,1% naar 23,9 miljoen ton. De stijging is met 13,5% het grootst op de ABC-as (Zeekanaal Brussel-Schelde & Kanaal naar Charleroi). Op het Albertkanaal, de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen, werd een stijging genoteerd van 9,5% naar 13,3 miljoen ton.

Het gaat ook hard voor het containervervoer via onze waterwegen. Tot en met april van dit jaar werden er al 265.000 containers vervoerd over de watersnelwegen. Dat is 7,8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat er anno 2017 op vier maanden tijd bijna evenveel containers getransporteerd worden over het water als in het volledige jaar 2003. Vooral de Boven-Schelde (+19,9%), de Ringvaart rond Gent (+13,1%) en het Albertkanaal (+6,9%) zagen de eerste vier maanden van 2017 opvallend meer containers passeren.

Er is nog ruimte voor groei. Terwijl de wegen dichtslibben, is er op het water nog veel capaciteit. Vlaanderen heeft ruim 1.000 kilometer bevaarbare waterweg en 80% van al onze bedrijven ligt op maximaal 10 km van zo’n waterweg. De Vlaamse Regering en De Vlaamse Waterweg nv investeren miljarden euro’s in grotere sluizen, hogere bruggen, nieuwe verbindingen, modernisering, …. "Je zou als ondernemer wel gek zijn om je blind te staren op de file aan de voordeur van je bedrijf", zegt minister Weyts. "Terwijl er aan de achterdeur een blauwe boulevard van water zomaar open ligt".

"Onze ambitie is om het aandeel van de binnenvaart in het goederentransport alsmaar te laten toenemen", zegt ir. Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv. "Met de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal, de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding en de modernisering van het kanaal naar Charleroi zal De Vlaamse Waterweg nv ook de komende jaren sterk investeren in de uitbouw van het waterwegennet. Zo willen wij aan ondernemers een nog sterker alternatief bieden. Meer binnenvaart daar vaart Vlaanderen wel bij".

Laatste nieuws

Top