Vernieuwd pompstation Wetteren

Vernieuwd pompstation Wetteren

Vlak bij Wetteren aan de Schelde investeert De Vlaamse Waterweg nv vanaf 26 maart 2018 in een nieuw pompstation. Dat pompstation verzekert een vlotte afvoer van regenwater van het achterliggende gebied. 
 

Vernieuwd pompstation Wetteren

“Momenteel zorgen een bufferbekken en een pompstation (aan de Voordegracht) voor de afvoer van overtollig regenwater uit de grachten op de Wetterse linkeroever naar de Schelde. Het nieuwe pompgemaal met grotere pompen zal de waterafvoercapaciteit gevoelig doen toenemen. Bij hevige regenval zal het water vanuit de omgeving vlotter afgevoerd worden”, zegt ir. Wim Dauwe, afdelingshoofd bij De Vlaamse Waterweg nv. Extra troef: het pompstation wordt visvriendelijk waardoor vissen van de Schelde naar de grachten kunnen zwemmen en omgekeerd. 

Hogere dijk
Tegelijk verhoogt De Vlaamse Waterweg nv de Scheldedijk tussen het pompstation en het geplande gecontroleerde overstromingsgebied Ham (23 hectare), dat 300 meter stroomafwaarts, nabij het centrum van Wetteren ligt. Wim Dauwe: “We verhogen de huidige Scheldedijk met een halve meter. Hij heeft dan een hoogte van 8 meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing), hetgeen overeenkomt met 8 meter boven de zeespiegel. De dijk beantwoordt zo helemaal aan de veilige normen van het Sigmaplan, dat Vlaanderen behoedt voor overstromingen vanuit de getijdenrivieren.” 

Het aangepaste pompgemaal is de eerste stap in de uitvoering van het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren. De verhoogde dijk zal in de toekomst de verbinding vormen tussen de gecontroleerde overstromingsgebieden Ham en Bastenakkers (100 hectare). “In Ham richten we binnen enkele jaren een gecontroleerd overstromingsgebied in met een gereduceerde getijdenwerking. Elke dag zal er een beetje water van de Schelde in en uit het gebied stromen, zodat er waardevolle getijdennatuur ontstaat. Het overstromingsgebied Bastenakkers, loopt slechts bij zware stormen, ongeveer eens in de vijftig jaar, onder water. Het treedt als laatste van alle Sigmagebieden in werking. Hierdoor kan de bestaande landbouw er behouden blijven”, aldus Wim Dauwe. 
 
Planning
De werken aan het pompstation, het bufferbekken en de plaatselijke dijkverhoging zullen naar schatting anderhalf jaar duren. De voorbereidingen (het archeologisch onderzoek, het verwijderen van bomen en planten op de dijk) starten op 26 maart. De totale kostprijs wordt geraamd op 2 miljoen euro. Tijdens de werken zal het jaagpad langs de Schelde onderbroken zijn vanaf de Peperstraat tot de Bastenakkers. Fietsers kunnen de omleiding volgens zoals hieronder weergegeven. 
 

Laatste nieuws

Top