Update: Waterpeildaling Leie door defect sluis Sint-Baafs-Vijve

Update: Waterpeildaling Leie door defect sluis Sint-Baafs-Vijve

Update 12/06: De scheepvaart heeft terug doorgang en de sluizen worden vanaf 6u terug bediend.

Vannacht trad een waterpeildaling op op de Leie opwaarts sluis Sints-Baafs-Vijve ingevolge een defect aan de stuw te Sint-Baafs-Vijve.

Update: Waterpeildaling Leie door defect sluis Sint-Baafs-Vijve

Update 12/06

De sluizen van Harelbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve worden vanaf 6 uur opnieuw bediend.
Dankzij de inzet van heel wat technisch en operationeel personeel op het terrein en diverse maatregelen is vandaag het waterpeil sneller dan verhoopt terug op peil. 


Na de melding/vaststelling van de daling vanuit River Information Services werd onmiddellijk een interventie ter plaatse gedaan om de stuw manueel dicht te zetten.

Dit kon echter niet meer beletten dat het waterpeil in het kanaalpand tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke intussen meer dan 1 m gedaald was.

Er geldt momenteel een stremming van de sluizen Harelbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve. Hierdoor is ook de scheepvaart volledig gestremd op de Leie (sluis St Baafs Vijve en Harelbeke) en op het Kanaal Roeselare Leie (sluis Ooigem). 

Volgende maatregelen werden genomen:

  • Waterbeheersing: water wordt maximaal opgehouden en stuwen gesloten op waterwegnetwerk (bvb ook tot in Beernem) om het pand tussen Sint-Baafs-Vije en Harelbeke weer op peil te krijgen. 
  • Scheepvaart: aangemeerde schepen en beide getroffen jachthavens worden geïnspecteerd om eventuele schade vast te stellen.
  • Oevers en infrastructuur: rondgang en inspectie.

De Vlaamse Waterweg nv volgt de situatie ter plekke nauwgezet verder op.

Laatste nieuws

Top