Symposium Haal de banden aan met de binnenvaart

Symposium Haal de banden aan met de binnenvaart

Op vrijdag 18 mei organiseerde De Vlaamse Waterweg nv samen met 'Waterwegen en Zeekanaal vzw' en 'vzw Netwerk de Scheepvaart' in de Lamotsite in Mechelen het symposium ‘Haal de banden aan met de binnenvaart’. De Vlaamse Waterweg, de binnenvaartsector, Voka en de beide vzw’s willen nog meer ondernemers overtuigen van de kansen en voordelen van de binnenvaart voor hun logistiek en transport. De ambitie is om zo het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer in de toekomst substantieel te verhogen in het belang van de mobiliteit in Vlaanderen.

Symposium Haal de banden aan met de binnenvaart

Tijdens het symposium gaven De Vlaamse Waterweg en de binnenvaartsector hun visie op het waterwegennet en de binnenvaartvloot van de toekomst. Een sterk waterwegennet dat over voldoende capaciteit beschikt om de verwachte groei probleemloos op te vangen; een slim netwerk dat communiceert met haar gebruikers, innovatief is in vervoersconcepten en vaartuigen.   

De Vlaamse Waterweg investeert meer dan ooit in de uitbouw en de bedrijfszekerheid van haar waterwegen. De binnenvaartsector wil zich verder profileren als milieuvriendelijke en professionele vervoersmodus.

“Veel bedrijfsleiders staren zich nog altijd blind op de file aan hun voordeur, terwijl er aan de achterdeur een blauwe boulevard openligt: een watersnelweg die geschikt is voor zowat elke vracht”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Met De Vlaamse Waterweg hebben we nu een sterk fusiebedrijf dat een sterke partner is voor bedrijven. Samen kunnen we meer goederen van de weg halen en op het water zetten”.

De Vlaamse Waterweg wil haar faciliterende rol naar ondernemingen ten volle vervullen door te investeren in ondernemen op en langs het water met de bouw van kaaimuren en de aanleg van watergebonden bedrijventerreinen. Samen met het recent opgerichte neutrale adviespunt Multimodaal.Vlaanderen wil De Vlaamse Waterweg ondernemingen begeleiden in een doelbewuste keuze voor alternatieven voor het wegvervoer.      

Dat alles moet ondernemingen overtuigen dat de binnenvaart een onderdeel kan zijn van hun logistieke keten.

Het symposium maakte ook duidelijk dat Vlaanderen een pionier is in waterweginnovatie: met VisuRIS was Vlaanderen een voortrekker inzake online aanbieden van digitale waterweginformatie aan binnenvaartondernemers en logistieke spelers. Met het recent openstellen van haar waterwegennet als testgebied voor autonome vaartuigen zet De Vlaamse Waterweg als eerste land ter wereld de deur open voor het uittesten van deze baanbrekende innovatie in vaartechnologie.           
Een aantal spraakmakende getuigenissen van ondernemingen die resoluut kozen voor binnenvaart gaven tijdens het symposium aan dat innovatie en creativiteit tot een performante modal shift leiden.

Tijdens het afsluitende panelgesprek en de televoting onderschreven de deelnemers de noodzaak voor een mental en modal shift maar gaven ze ook aan dat nog obstakels en vooroordelen moeten overwonnen worden om vervoer over water te laten groeien, om de voordelen van de binnenvaart nog beter te benutten.

“De binnenvaart leeft, groeit, innoveert, verkent nieuwe paden… Waterwegen en binnenvaart bieden een milieuvriendelijke, bedrijfszekere en economisch interessante optie voor Vlaamse ondernemers. Het Vlaamse waterwegennet ontsluit nagenoeg elke stad of gemeente via het water, onze waterwegen dagen ondernemers uit om er gebruik van te maken en de banden met de binnenvaart aan te halen,” benadrukt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.

“Met dit symposium en andere initiatieven willen we nog meer bedrijven overtuigen om maximaal in te zetten op de binnenvaart,” benadrukt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “De Vlaamse Waterweg heeft de ambitie om het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer substantieel te vergroten: ondernemingen ondersteunen, nieuwe marktniches aanspreken, innovatieve ideeën in de praktijk omzetten, …. Door samen te werken creëren we een win-win situatie voor alle betrokkenen.”

Het symposium van vandaag vormt als het ware de ‘waterdoop’ van fusievennootschap De Vlaamse Waterweg nv. Het wordt geen éénmalig evenement, maar net een startschot. In samenwerking met Voka, de POM’s en onze netwerken trekken we de komende maanden het land rond met verschillende binnenvaartevents, om het bedrijfsleven warm te maken voor de binnenvaart.

Panelgesprek met v.l.n.r.: Patrick Degryse (Waterwegen en Zeekanaal vzw), Luc Driessen (Netwerk De Scheepvaart vzw), dr. Jan Blomme (gewestelijke Havencommissaris), Jan Goderis (Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen), Hans Maertens (Voka), prof. dr. Thierry Vanelslander (UAntwerpen), ir. Chris Danckaerts (De Vlaamse Waterweg nv), Wim Devilder (moderator)

Laatste nieuws

Top