Startschot voor verhogen 7 bruggen over het Albertkanaal

Startschot voor verhogen 7 bruggen over het Albertkanaal

In Zutendaal is de figuurlijke eerste spade in de grond gezet voor het herbouwen van de brug van de N730 over het Albertkanaal en het plaatselijk verbreden van het kanaal. De werkzaamheden kaderen in een project van publiek-private samenwerking dat voorziet in het verhogen van 7 bruggen over het kanaal. De werken op de verschillende locaties worden op elkaar afgestemd om verkeershinder maximaal te beperken. In het voorjaar van 2020 wordt de laatste brug opengesteld voor het verkeer.

Startschot voor verhogen 7 bruggen over het Albertkanaal

In opdracht van De Vlaamse Waterweg nv is aannemerscombinatie via T Albert (bestaande uit Franki Construct, Aswebo, Kumpen, Hye en Aelterman) in Zutendaal begonnen met het plaatsen van de eerste damplanken voor de verbreding van het Albertkanaal. De werkzaamheden kaderen in de publiek private samenwerking ‘Verhoging bruggen Albertkanaal – cluster 1’. Dit PPS-project voorziet in het verhogen van de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen, Eindhout, Geel-Stelen en Herentals tot een hoogte van 9,10m. Tegelijkertijd wordt de versmalling van het Albertkanaal ter hoogte van de bruggen weggewerkt.

Het Albertkanaal is nu al de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen”, zegt Vlaams  minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We investeren nu om nog meer vrachtverkeer van de weg te halen en op de waterweg te zetten. Door het verhogen van de bruggen vergroot de capaciteit van het Albertkanaal met +25%. Zo wordt de binnenvaart nog verleidelijker voor nog meer bedrijven”.

Hinder maximaal beperken

Vandaag zijn al 31 bruggen op hoogte en zijn nog zeven andere projecten in uitvoering. “Met dit PPS-project voegen we in één klap 7 projecten aan het overzicht toe. Zo blijven we mooi op schema om alle 62 bruggen over het Albertkanaal binnen enkele jaren op een doorvaarthoogte van 9,10m te brengen,” vertelt Frieda Brepoels, voorzitter De Vlaamse Waterweg nv: “Aannemer via T Albert kreeg in het kader van deze PPS-samenwerking de opdracht het ontwerp van de 7 generieke boogbruggen te verfijnen, ze te bouwen, te financieren en voor 30 jaar te onderhouden. Op 31 augustus sloten we de overeenkomst af en nauwelijks 2 maanden later starten de werken.

Een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van de opdracht is het beperken van de hinder voor alle betrokkenen: de scheepvaart, de weggebruikers en de omwonenden. Zo zal de scheepvaart enkel in het weekend kortstondig worden onderbroken en, om verkeershinder maximaal te vermijden, zullen twee naastliggende bruggen nooit gelijktijdig onderbroken zijn. In Zutendaal zal het wegverkeer wellicht gedurende 9 maanden onderbroken zijn in de periode van oktober 2018 tot juni 2019.

Om de maatregelen goed af te stemmen is er uitvoerig overleg geweest met de betrokkenen. Voor de start van de werkzaamheden organiseren we voor iedere brug een infomarkt waar betrokkenen zich kunnen informeren,” aldus Frieda Brepoels.

Strakke timing

De aannemer zocht voor iedere brug naar de best mogelijke manier om de nieuwe brug met minimale hinder te bouwen. In sommige gevallen betekent dit dat de nieuwe brug naast de bestaande wordt gebouwd om de verkeersonderbreking te beperken. Die techniek is niet overal toepasbaar.

Vandaag zijn  op verschillende bruglocaties de eerste werkzaamheden al zichtbaar met het waar nodig rooien van bomen en het verplaatsen van de nutsleidingen in de brug en langs het kanaal.
De echte bouwwerkzaamheden zijn gespreid en zullen vanaf het voorjaar 2018 zichtbaar zijn. In 2020 zullen de laatste bruggen open gesteld zijn voor het verkeer. Nadien resten nog werkzaamheden rond de bruggen en op de jaagpaden.

Meer informatie over de brugverhogingen vind je hier

Europese steun

Recent werd ook het PPS-project Bruggen Albertkanaal geselecteerd voor Europese cofinanciering. De Europese Commissie zal de tweede cluster van 8 bruggen cofinancieren (30%). Dit komt neer op een nieuwe subsidie voor De Vlaamse Waterweg van € 27 miljoen. Meer informatie over deze subsidie.

Laatste nieuws

Top