Europa investeert 27 miljoen in Albertkanaal

Europa investeert 27 miljoen in Albertkanaal

De Vlaamse Waterweg nv is opgetogen met de beslissing van de Europese Commissie om in het kader van de CEF Blending Call 2017 27 miljoen euro Europese subsidie toe te  kennen aan de opwaardering van het Albertkanaal. “Met deze beslissing erkent Europa de rol van de binnenvaart in het kader van een vlotte mobiliteit en steunt daarbij het Vlaamse beleid voor de verdere uitbouw van het waterwegennetwerk,” aldus Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. 

Europa investeert 27 miljoen in Albertkanaal

Vlaanderen kiest er resoluut voor om het aandeel van het vervoer te water in het goederentransport te verhogen. Investeren in mobiliteit en een breder gebruik van de waterwegen moet de filedruk op de wegen doen afnemen.

Verhoging bruggen Albertkanaal
Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen en motor voor de economie in de regio. Jaarlijks wordt maar liefst 40 miljoen ton aan goederen vervoerd via de binnenvaart over dit kanaal.  Het Albertkanaal houdt zo nu al elk jaar twee miljoen vrachtwagens uit de file (achtduizend vrachtwagens per dag, elke dag). Meer en meer ondernemingen vinden de weg naar deze watersnelweg. En het Albertkanaal kan nog aantrekkelijker worden, als er iets wordt gedaan aan de beperkte doorvaarhoogte en -breedte onder de bruggen. De uitbouw van het Albertkanaal opent perspectieven voor een betere toegankelijkheid van Limburg en Antwerpen. Door de bruggen te verhogen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter wordt het kanaal toegankelijk voor vierlaagse containervaart. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot.

Dit project is sinds een aantal jaar in volle uitvoering. Van de 62 bruggen over het Albertkanaal beschikken er op dit ogenblik al 31 bruggen over de vrije hoogte van 9,10 meter. De globale bouwkosten voor deze bruggen wordt geraamd op 216,4 miljoen euro.  15 te herbouwen bruggen worden als een project van publiek-private samenwerking (PPS) uitgevoerd, de overige bruggen worden gerealiseerd met gewone investeringskredieten. De totale kostprijs voor Vlaanderen voor de 15 PPS-bruggen bedraagt 170 miljoen euro.

Europa kende thans voor de aanvraag rond ‘PPS Bruggen Albertkanaal’ 27 miljoen euro Europese subsidie toe voor de verdere uitvoering van dit project. Het project werd ingediend in het kader van de CEF Blending Call 2017. Deze was  specifiek gericht op projecten die reeds werden vermeld op de projectlijst van de Europese Commissie (pre-identified project list) als bottleneck of missing link en waarbij er een mix was van financiering. Met name eigen financiering, private financiering (PPS, EIB-lening, …) met de mogelijkheid om hierbij ook een subsidie te verkrijgen vanuit Connecting Europe Facility.

 “Vlaanderen staat klaar om 170 miljoen euro te investeren in de verhoging van 15 bruggen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Zo verhogen we de capaciteit van de waterweg en maken we van het Albertkanaal meer dan ooit de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen. De Europese Unie onderschrijft onze beleidskeuze en neemt 16% van de kosten voor Europese rekening. Uitstekend nieuws, zo kunnen we sneller aan de slag”. 

De Europese Commissie keurde de tweede cluster van PPS-bruggen goed. Deze cluster omvat volgende acht bruggen: Kuringen, Lummen, Beringen, Paal-Tervant, Meerhout-Vorst, Herentals-Herenthout, Oelegem en de Hoogmolenbrug-Schoten.

“We zijn uitermate verheugd met de toekenning van deze Europese steun. De Europese Commissie waardeerde de aanvraag voor het Albertkanaal-project bijzonder hoog en vernoemde dit project zelfs explictiet als een vlaggenschip-initiatief (flagship initiative),” reageert ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van Vlaamse Waterweg nv: “Door deze extra investering blijven we mooi op schema om alle 62 bruggen over het Albertkanaal binnen enkele jaren op een doorvaarthoogte van 9,10m te brengen. Zo kan het Albertkanaal voor ondernemend Vlaanderen een nog beter perspectief bieden als alternatief voor het wegtransport."

logo Europa

Laatste nieuws

Top