Sloop brug Wijnegem: sluitstuk brugverhogingen Albertkanaal

Sloop brug Wijnegem: sluitstuk brugverhogingen Albertkanaal

De zgn. Bananenbrug over het Albertkanaal in Wijnegem wordt gesloopt en vervangen door twee nieuwe bruggen met een grotere doorvaarthoogte. “De sloopoperatie vormt een cruciale stap in de upgrade van het Albertkanaal als vitale transportader”, belicht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De vervanging van de brug in Wijnegem is meteen het sluitstuk van de grootschalige verhoging van de 62 bruggen over het Albertkanaal.”

Sloop brug Wijnegem: sluitstuk brugverhogingen Albertkanaal

De oude brug van de Turnhoutsebaan in Wijnegem was te laag om een veilige doorgang te bieden aan de scheepvaart van de toekomst. Daarom maakt ze plaats voor twee nieuwe hogere bruggen. 300 meter westelijker wordt een gloednieuwe wegbrug gebouwd. Op de plaats van de afgebroken komt dan weer een comfortabele fiets- en voetgangersbrug.

“Met de bouw van de nieuwe bruggen wordt het Albertkanaal rendabeler voor watertransport, maar wordt meteen ook de weginfrastructuur verbeterd en creëren we een veilige en comfortabele oversteek voor fietsers en voetgangers. Een triple win voor onze samenleving. Vlaanderen investeert 44,2 miljoen euro (excl. btw) in deze veelomvattende werken”, belicht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Intensieve sloopwerken

Op maandag 15 januari werd de bestaande brug afgesloten voor alle verkeer. Vanaf die dag is gestart met de voorbereidingen om de intensieve sloopwerken van deze brug met een gewicht van ongeveer 2500 ton in de nacht van vrijdag 19 januari op zaterdag 20 januari aan te vatten. De afbraak start om middernacht en de aannemers werken dag en nacht door. 

"De sloopwerken van deze brug zijn uitermate intensief. Ik ben dan ook bijzonder trots op het werfteam en de goede samenwerking tussen onze eigen medewerkers en de aannemer", vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.De structuur en vorm van deze brug vragen om een minutieuze voorbereiding. Alles werd nauwkeurig nagemeten en berekend zodat de brug veilig kon gesloopt worden.”

Vrijdagnacht werd het Albertkanaal onder de brug aan de zuidelijke overspanning over de volledige breedte dichtgelegd met pontons. In een latere fase zal tijdens de sloop aan de noordelijke zijde ook hier het kanaal dichtgelegd worden. Hierop komen bijkomende ondersteuningsconstructies die de brug mee zullen ondersteunen tijdens de afbraak. Deze pontons vangen de brokstukken op waardoor we maximaal vermijden dat het puin in het kanaal terechtkomt. Grote kranen slopen de brug vanop drijvende pontons. Zij knabbelen als het ware de brug stuk per stuk weg.

De afbraak verloopt gefaseerd. Zaterdag werd eerst het bruggedeelte boven het water ter hoogte van de duwvaartsluis (linkeroever) gesloopt. Zondag is de pijler en het brugdeel aan de landzijde linkeroever aan de
buurt. Aansluitend worden dan de resterende delen ter hoogte van de noorder- en middensluis gesloopt tot de volledige brug afgebroken is.

Verloop van de werken na de afbraak

Midden februari starten de werken op linkeroever met de heraanleg van de weginfrastructuur. De structuur van de nieuwe wegbrug wordt momenteel volop voorbereid in het atelier van staalconstructeur Aelterman in Gent. In maart wordt deze brug over de waterweg naar Wijnegem gebracht en op haar nieuwe locatie geplaatst. Daarna volgt de verdere afwerking. Als alles verloopt zoals gepland kan het gemotoriseerd verkeer vanaf eind mei 2024 het Albertkanaal oversteken via deze nieuwe hogere brug.

In april begint ook de constructie van de stalen fietsers- en voetgangersbrug, een unieke tuikabelconstructie die naar verwachting begin 2026 volledig operationeel zal zijn. Tot de nieuwe tuikabelbrug klaar is kunnen fietsers en voetgangers het Albertkanaal oversteken over de tijdelijk verbeterde route via het sluizencomplex. In 2026 zullen de fietsers en voetgangers dan de oversteek tussen Wijnegem en Schilde volledig  gescheiden doen van het gemotoriseerd verkeer via de nieuwe tuikabelbrug.

Het grotere plaatje: verhoging bruggen Albertkanaal

De vervanging van de brug van Wijnegem vormt het sluitstuk van de verhoging van de 62 bruggen over het Albertkanaal. "De verhoging van de bruggen maakt binnenvaart met vier lagen containers mogelijk waardoor binnenvaart rendabeler zal worden. Met de verhoging van de bruggen geven we zo een impuls aan de modal shift van de weg naar de waterweg," aldus Koen Anciaux, voorzitter raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv.

Na de afbraak van deze brug in Wijnegem zullen de eerste schepen met vier lagen containers veilig en vlot over het Albertkanaal varen. “Een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter vergroot de capaciteit van het Albertkanaal, waardoor logistieke spelers worden aangemoedigd de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart. Dit initiatief biedt niet alleen een economische impuls, maar ook een krachtig alternatief voor vrachtwagentransport, en draagt bij aan een duurzame toekomst voor transport in de regio”, besluit minister Peeters.

De werken voor de nieuwe wegbrug (fase 1) worden uitgevoerd door de TM HYE - HENS.  De werken van fase 2 met de fietsbrug worden uitgevoerd door de  TM Artes Roegiers – Aelterman.
De kostprijs van het project bedraagt 44,2 miljoen euro (excl. btw).

Meer informatie over deze werken en omleidingen vind je op www.vlaamsewaterweg.be/brug-wijnegem.

 

groepsfoto werfteam

vlnr: Bas Spildooren, projectleider HYE nv / Koen Anciaux, voorzitter raad van bestuur De Vlaamse Waterweg nv / Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv / Jef Smits, hoofdprojectleider HYE nv / Glenn Vanderhoydonck, projectingenieur De Vlaamse Waterweg nv

afbraakwerken brug Wijnegem
afbraakwerken brug Wijnegem

Laatste nieuws

Top