Renovatie en uitbreiding River Terminal Wielsbeke gaat van start

Renovatie en uitbreiding River Terminal Wielsbeke gaat van start

De binnenvaartterminal in Wielsbeke is van groot belang voor de binnenvaart in Vlaanderen en heeft al een hele evolutie achter de rug, van pure containerterminal naar multipurpose terminal en nu komt daar dus nog een stapje bij: een renovatie en uitbreiding van zowel het kaaiplateau als de -muur. De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen starten op 4 mei 2020 met deze werken, als alles vlot verloopt is de terminal klaar tegen eind 2021.

Renovatie en uitbreiding River Terminal Wielsbeke gaat van start

Belangrijk voor de binnenvaart
River Terminal Wielsbeke is een regionaal overslagcentrum langs de Leie. In dit overslagcentrum worden goederen gestockeerd en wisselen ze van transportmiddel, bijvoorbeeld van vrachtwagen naar binnenschip of omgekeerd. Daarnaast is de riverterminal in Wielsbeke een multipurpose terminal. Dit houdt in dat er verschillende soorten ladingdragers behandeld worden, zoals containers, bulk en paletten. Hiermee is het overslagcentrum van groot belang voor de binnenvaart in Vlaanderen. De renovatie en uitbreiding van de River Terminal in Wielsbeke maakt dan ook deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, een grootscheeps Europees gesubsidieerd binnenvaartproject dat van de binnenvaart een volwaardig alternatief wil maken voor vervoer op de weg.

“De uitbreidingswerken aan de binnenvaartterminal in Wielsbeke brengen ons weer een stap dichter bij de modal shift die we beogen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Ik wil het goederentransport in Vlaanderen weg van de weg, naar water en spoor. Investeringen zoals deze kunnen de binnenvaart alleen maar aantrekkelijker maken en bedrijven overtuigen on hun goederen via het water te vervoeren.”

“Als we willen dat meer goederentransport via het water verloopt, hebben we nood aan bijkomende overslagcapaciteit”, stelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “In Wielsbeke renoveren en breiden we de bestaande River Terminal Wielsbeke dan ook uit. Op die manier stimuleren we ook de verdere economische groei en werkgelegenheid van de regio en van Vlaanderen.”

Renovatie en uitbreiding
Vanaf 4 mei 2020 wordt het overslagcentrum zowel gerenoveerd als uitgebreid. De huidige kaaimuur van 255 meter wordt onder handen genomen en er komt nog eens 70 meter extra kaaimuur bij. Daarnaast herstellen we ook het kaaiplateau en komt er 5.000 m² bij. Om deze aanpassingen te realiseren, werken De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen samen.

De uitbreidingswerken in Wielsbeke maken deel uit van het plan om de modal shift in West-Vlaanderen versneld uit te bouwen”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Na overname van de exploitatie van de riverterminal in Wielsbeke registreerden we de voorbije vijf jaar een groei van meer dan 500 procent. Met deze nieuwe investeringen bestendigen we deze groei van duurzaam transport via Wielsbeke. Samen met De Vlaamse Waterweg nv voorzien we ook een verdere uitbouw van het netwerk aan inland terminals, met de River Terminal Roeselare en overslagplatformen in Veurne en Diksmuide. Zo geven we meer West-Vlaamse bedrijven toegang tot het vaarwegennetwerk. Bedrijven die nu ervaring opdoen met transport via de waterweg staan bovendien competitief een stuk sterker, zeker ook wanneer de Seine-Scheldeverbinding gerealiseerd zal worden.”

Eind 2021 zullen de werken afgerond zijn. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 4,6 miljoen euro. Afdelingshoofd Regio West bij De Vlaamse Waterweg nv, Lieven Dejonckheere: “Met het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen zetten we de komende jaren prioritair in op investeringswerken op de Leie-as, waar nu reeds 10 miljoen ton goederen per jaar vervoerd worden via de binnenvaart. De containerterminal in Wielsbeke vormt een belangrijke hub in het logistiek netwerk van en naar onze Vlaamse zeehavens en dit zal met de verbinding tussen Seine en Schelde, over de Leie, nog verder kunnen toenemen.”

Toegankelijkheid tijdens de werken
Langs de Leie zal er de komende periode heel wat bedrijvigheid zijn door de werken. De waterwegbeheerder werkt samen met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke aan een oplossing voor de gebruikers van het jaagpad.

Laatste nieuws

Top