Pop-up tentoonstelling zet overstromingsgevoelige Dendervallei in de kijker

Pop-up tentoonstelling zet overstromingsgevoelige Dendervallei in de kijker

Vanaf september staat er een openluchttentoonstelling in de 9 steden en gemeenten van de Dendervallei. Bezoekers krijgen meer info over de uitdagingen en kansen die op tafel liggen om met overstromingen en droogte om te gaan. Via postkaartjes in de brievenbus en op openbare plekken wordt elke bewoner uitgenodigd om een kijkje te gaan nemen.

Pop-up tentoonstelling zet overstromingsgevoelige Dendervallei in de kijker

Het typische reliëf, de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering maken de Dendervallei gevoelig voor overstromingen. De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost- Vlaanderen bundelen de krachten en werken samen met verschillende actoren in de Denderstreek het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei uit. Er wordt gezocht naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek die meteen ook troeven bieden voor de vallei. Denk aan mogelijkheden voor natuur, landbouw, wonen, toerisme en economie.

In de toekomst verwachten we intensere neerslag én langere periodes van droogte. Ook een droge bodem zorgt voor sneller afstromend water, waardoor de Dender op korte tijd nog meer water moet slikken en op bepaalde plekken overstroomt. Het is dus tijd voor actie.

Het Strategisch Plan werkt volgens de principes van ‘Meerlaagse Waterveiligheid’. Het wil daarom voorzien in een combinatie van maatregelen: overstromingen beheersen, preventief schade door overstromingen voorkomen en voorbereid zijn op mogelijke overstromingen. Die aanpak vraagt een goede samenwerking tussen waterbeheerders, ruimtelijke planners, middenveldorganisaties, crisis- en hulpdiensten en burgers. Die laatste groep wordt daarom vanaf september geïnformeerd en betrokken bij het Strategisch Plan. Na de infotentoonstelling volgt in november een participatiemoment om iedereen met elkaar in gesprek te laten gaan over de mogelijke oplossingen voor een veerkrachtige Dendervallei.

In heel Europa worden stroomgebiedbeheerplannen opgemaakt. Dat gebeurt volgens de Europese Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Het stroomgebiedbeheerplan Schelde bevat dan ook maatregelen om een goede ecologische toestand te bekomen en negatieve gevolgen door overstromingen te verminderen voor de Schelde en haar zijrivieren. Elke 6 jaar wordt het plan vernieuwd. De Dender maakt deel uit van het stroomgebied van de Schelde. Het Strategisch Plan voor de Dendervallei zal dus deel uitmaken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde 2022-2027. Daarnaast zal het plan ook deel uitmaken van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Dender, dat door de Vlaamse Overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen wordt opgemaakt. Dit is een programma waarbij men in overleg met actoren werkt rond ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, klimaatverandering en economische groei.

De infotentoonstelling is in de maand september te vinden in Aalst, Affligem, Dendermonde, Denderleeuw, Geraardsbergen, Liedekerke, Lebbeke, Ninove en Roosdaal. Voor meer informatie over het project en de concrete locaties van de tentoonstellingen: www.ruimtevoorwater.be

Laatste nieuws

Top