Opening 2de brug Kempische Steenweg 2-tal weken vertraging

Opening 2de brug Kempische Steenweg 2-tal weken vertraging

In juni startte De Vlaamse Waterweg nv met de verhoging van de brug op de Kempische Steenweg in Hasselt. De brug wordt verhoogd tot een vrije doorvaarhoogte van 9,10 meter zodat binnenschepen met 4 lagen containers veilig en vlot kunnen varen. De eerste brug werd op 10 september geopend. De werken aan de brughelft kant Godsheide lopen enige vertraging op om diverse redenen.

Opening 2de brug Kempische Steenweg 2-tal weken vertraging

De verhoging van de brug gebeurt in twee fases omdat de brug uit twee aparte delen bestaat. Op 10 september kon het verkeer over de verhoogde brug kant Kuringen rijden. Aansluitend is de aannemer onmiddellijk gestart met de verhoging van de brughelft kant Godsheide, inclusief de heraanleg van het kruispunt met de Genkersteenweg. 

De opening van de brughelft kant Godsheide stond gepland voor het einde van de herfstvakantie. De werken lopen echter vertraging op door de aanwezigheid van een leiding onder beheer van Petrochemical Pipeline Services B.V. onder de brughelling. Rond deze leiding moet met de nodige omzichtigheid gewerkt worden. Daarom wordt een beschermingsconstructie geplaatst zodat deze leiding niet extra belast wordt door de ophoging van de brugoprit. Hiervoor moeten diverse metingen uitgevoerd worden in overleg met de nutsmaatschappij zodat de werken goed en veilig kunnen uitgevoerd worden. De samenwerking verloopt vlot maar door de complexiteit nemen deze werken meer tijd in beslag dan verwacht. 
De aannemer engageert zich om met maximale bezetting te werken ook tijdens de herfstvakantie. Hij wordt echter ook geconfronteerd met leveringsproblemen van materialen. Veel leveranciers hebben tijdens de herfstvakantie ook een week vrij waardoor bepaalde materialen niet meteen kunnen geleverd worden.

Deze factoren hebben een impact op de timing van de werken. Oorspronkelijk was voorzien dat het verkeer tegen het einde van de herfstvakantie over de verhoogde brug kant Godsheide zou kunnen rijden. De aannemer zet alles op alles om de brug toch zo snel mogelijk te kunnen openstellen. 

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zal ook de 2de brughelft volledig opengesteld worden voor het gemotoriseerd verkeer omstreeks 18-19 november. Aansluitend wordt de fietspaden nog verder afgewerkt. De aannemer voorziet aan beide fietslussen doorlopende afsluitingen. 

Laatste nieuws

Top