Brug Godsheide (Hasselt) open voor het verkeer

Brug Godsheide (Hasselt) open voor het verkeer

Vandaag opende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de verhoogde tuibrug over het Albertkanaal in Godsheide voor het verkeer. “Het verhogen van deze brug kadert in de verdere uitbouw van het Albertkanaal als belangrijke transportader. Daarnaast werd ook de bovenbouw van de brug aangepakt en is er nu meer comfort en veiligheid voor alle weggebruikers: fietsers, automobilisten en zelfs dieren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. 

Brug Godsheide (Hasselt) open voor het verkeer

Medio september 2021 startte De Vlaamse Waterweg nv met de verhoging van de tuibrug over het Albertkanaal in Godsheide (Hasselt). De bestaande brug was te laag om een veilige doorgang te bieden aan de scheepvaart van de toekomst. Vandaag is de brug klaar om ze open te stellen voor het verkeer. 

De verhoogde tuibrug in Godsheide zorgt ervoor dat schepen met vier lagen containers hier zonder problemen onderdoor kunnen varen. De bovenbouw van de brug kreeg ook een facelift ”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Naast de verkeersfunctie krijgt het brugdek bovendien een recreatieve en ecologische functie.  Zo is er een vrijliggend fietspad voorzien dat langs de recreatieve, groene zone met wandelpad ligt. Fietsers en voetgangers kunnen hier gemakkelijk stoppen en genieten van het mooi uitzicht over het Heidepark en het Albertkanaal.

De tuibrug met een overspanning van ca. 320 m had  een doorvaarthoogte van 6,79 meter maar de doorvaartbreedte onder de brug is voldoende”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Daarom werd ervoor gekozen om hier geen nieuwe brug te bouwen maar de bovenbouw van de bestaande tuibrug op te vijzelen zodat een doorvaarhoogte van 9,10 m ontstaat. De brugoverspanning blijft gehandhaafd omdat het kanaal ter plaatse van de brug niet verbreed wordt.”

De bovenbouw van de brug werd heringericht, het profiel van de Berenbroekstraat over de brug kreeg een volledig nieuwe indeling met een 2x1 rijstrook voor gemotoriseerd verkeer en een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de rijweg. Om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te beperken zijn drie wegversmallingen voorzien. 

Veilige fiets- en voetgangersinfrastructuur 
Onder de brug loopt de fietssnelweg F72 (Hasselt-Riemst), over de brug loopt de F701 (Hasselt-Genk). Na deze werken is de fiets- en voetgangersinfrastructuur volledig gewijzigd. De rijweg en het fietspad zijn over de volledige lengte van de brug en haar aanloophellingen van elkaar gescheiden door schanskorven en een groenstrook. 

Tussen de Mizerikstraat en de brug is een fietsoversteek in de zuidelijke aanloophelling voorzien, gekoppeld aan en beveiligd door een versmalling van de rijbaan. Voor de fietsers komende uit de tunnel naar Godsheide is een tweede oversteek over de Berenbroekstraat voorzien, dichtbij de aansluiting Berenbroekstraat/Mizerikstraat. Op de rechteroever sluit de fietssnelweg aan op de Berenbroekstraat als onderdeel van de fietssnelweg.

Er is een fietsverbinding aangelegd om de fietssnelweg over de brug rechtstreeks te verbinden met het jaagpad dat dienst doet als bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Voor de verknoping moet het verbindingsfietspad de Turfstekersstraat kruisen, de Turfstekersstraat werd onthard zodat er een comfortabelere fietsaansluiting kon worden gemaakt.

Werken kaderen in opwaardering Albertkanaal
Het verhogen van de brug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal. 

Na de spoorbrug, de wegbruggen van Stokrooie en Kuringen en de fietsbrug aan de sluis van Hasselt openen we hier al de vijfde brug in regio Hasselt. Ook de verhoging van de Kempische brug nadert de eindmeet zodat we binnen enkele weken ook deze brug kunnen openen voor het gemotoriseerd verkeer. Inmiddels zijn 57 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 5 andere bruggen in uitvoerings- of startfase. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen”,  besluit bevoegd minister Lydia Peeters.

De werken worden uitgevoerd door Mols Contractors nv voor een totaal bedrag van 5,3 miljoen euro. Het project wordt mee gefinancierd door de Europese Unie in het kader van de Connecting Europe Facility.

logo met steun van Europa

Laatste nieuws

Top