Nieuw natuurgebied Hedwige-Prosper lokt heel wat bezoekers

Nieuw natuurgebied Hedwige-Prosper lokt heel wat bezoekers

Een wandeling over de nieuwe dijk. Een ritje in de zonnetrein door het ontpolderde gebied. Of vogels spotten vanop de panoramaheuvel. Heel wat kijklustigen zakten vandaag af naar het natuurgebied Hedwige-Prosper, op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Na 15 jaar zijn de werken rond en staat het gebied weer in verbinding met de Schelde, voor meer waterveiligheid, meer natuurontwikkeling en meer recreatie.

Nieuw natuurgebied Hedwige-Prosper lokt heel wat bezoekers

Sinds eind oktober 2022 stroomt er weer Scheldewater in het Hedwige-Prospergebied. Intussen zijn ook de grondwerken afgerond en is de panoramaheuvel klaar. Daarmee komt er een einde aan een 15 jaar lang traject om de Hedwigepolder op Nederlands grondgebied en de Prosperpolder aan Vlaamse kant weer te verbinden met de Schelde. Waardevolle getijdennatuur met slikken en schorren kan zich nu langzaam ontwikkelen voor een natuurlijkere en veiligere regio. De nieuwe natuur vormt samen met het naastgelegen Verdronken Land van Saeftinghe één aaneengesloten natuurgebied van maar liefst 4.500 hectaren: het groene hart van Grenspark Groot Saefthinge, het grootste getijdengebied van West-Europa. 

Het grote publiek kon vandaag een kijkje nemen in het nieuwe natuurgebied, waarvan een deel exclusief werd opengesteld. Heel wat nieuwsgierigen kwamen het Hedwige-Prospergebied verkennen of trokken met een gids op excursie. De panoramaheuvel lokte ook de eerste bezoekers. Dat wordt straks dé plek waar bezoekers van Grenspark Groot Saeftinghe, waartoe het Hedwige-Prospergebied behoort, de getijdennatuur kunnen beleven. Op de heuvel komt een uitkijk- en radartoren met een informatiecentrum, horeca, expositieruimte, slaapplaatsen en een panoramaterras. De bouw van de toren start later dit jaar.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en dus ook het waterpeil op getijgebonden rivieren zoals de Schelde. Met de ontpoldering van de Hedwige-Properpolder legden Vlaanderen en Nederland een belangrijk puzzelstuk om het watersysteem minder kwetsbaar en dus meer robuust en weerbaar te maken. Daarnaast krijgt de ontwikkeling van getijdennatuur met geulen, slikken en schorren hier alle kansen. Die natuur levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen, maar tempert ook de kracht van het getij en zorgt zo mee voor een veiligere regio.”

Het Hedwige-Prosperproject maakt deel uit van de Scheldeverdragen tussen Vlaanderen en Nederland en is een unieke samenwerking waarbij Vlaanderen ook aan de slag ging op Nederlands grondgebied. Aan Vlaamse kant maakt het project deel uit van het Sigmaplan (met als uitvoerders De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos), aan Nederlandse kant valt de uitbreiding van de getijdennatuur onder het Natuurpakket Westerschelde.

Laatste nieuws

Top