Krommebrug in Deinze krijgt vrijliggend fietspad

Krommebrug in Deinze krijgt vrijliggend fietspad

De Krommebrug in Deinze krijgt een vrijliggend fietspad en de aansluiting op rechteroever wordt vernieuwd. De werken starten op 18 maart en duren tot juni 2024. De brug is één van de belangrijkste fietsoversteken van de hele Leie-as. De Vlaamse Waterweg nv investeert 398.654 euro in de aanpassing.

Krommebrug in Deinze krijgt vrijliggend fietspad

De Krommebrug in Deinze is goed voor een passage van 800 fietsers tijdens de ochtend- en avondspits. Daarmee is de brug een van de meest gebruikte oversteekplaatsen over de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie op Vlaams grondgebied. Vandaag moeten al die fietsers over een aan de rijbaan aanliggend fietspad over de brug rijden. In de toekomst kunnen ze een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad gebruiken. Dat komt er aan de buitenbocht van de brug.

Het stadsbestuur van Deinze maakt van de werken aan de brug gebruik om gelijktijdig op linkeroever de aansluiting naar Martensveld en naar Vaart Linkeroever te vernieuwen.

Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad wordt gecreëerd door een herprofilering van het brugdek. De rijweg op de brug wordt in breedte beperkt. De versmalling maakt het mogelijk om achter een afsluiting van betonnen jerseys een minimaal 2,7 meter breed dubbelrichtingsfietspad te creëren. Daarnaast komt ook nog een voetpad. Aan de binnenbocht van de brug blijft enkel een smal dienstpad over dat ook als voetpad kan worden gebruikt. Tijdens de werken vernieuwen we het asfalt van zowel de rijweg als het fietspad.

Op de oever moet het fietspad aansluiten op de aanpalende wegen. Daarom vinden ook daar werken plaats. Langs de vaart op rechteroever wordt het fietspad verbreed en met een berm afgescheiden van de rijweg. Het wordt achter het oorlogsmonument op het Kongoplein doorgetrokken om aan te sluiten op het fietspad in de Stadionlaan. Fietsers zullen daardoor niet onnodig rond de rotonde op het plein moeten rijden.Vijf bomen die de verbreding en doortrekking van het fietspad op het Kongoplein belemmeren, worden in de onmiddellijke nabijheid gecompenseerd. Dat gebeurt tussen de talud en de Cobbestraat op linkeroever.

De werken starten op 18 maart op het Kongoplein waar het fietspad wordt doorgetrokken op de oever achter het monument. Vervolgens start aannemer Van Robays uit Zulte op 8 april met de aanleg van Vaart Rechteroever. In mei volgen de werken op de brug. Voetgangers zullen altijd de Krommebrug kunnen blijven gebruiken. Fietsers zullen eventueel moeten afstappen. Het gemotoriseerd verkeer moet vanaf de start van de werken op de brug een omweg volgen en gebruik maken van de Vaartbrug. De werken zouden eind juni moeten zijn beëindigd.

Laatste nieuws

Top