Kleiputten Terhagen - Dit voorjaar extra veldonderzoek

Kleiputten Terhagen - Dit voorjaar extra veldonderzoek

De komende weken gaan onderzoekers met allerlei materiaal aan de slag voor extra bodemonderzoek. Het gaat niet om de start van de sanering.

Kleiputten Terhagen - Dit voorjaar extra veldonderzoek

Op het huisvuilstort moet onderzoek uitwijzen of de kleidijken rondom het stort voldoende intact zijn. Onderzoekers doen daarvoor manuele sonderingen op de plaats van die dijken. Ze starten er half februari 2024 mee.

Een tweede, groter onderzoek op het huisvuilstort, de pompproef, start later dit voorjaar. Met behulp van gespecialiseerde apparatuur op een vrachtwagen plaatst men onttrekkings- en peilputten in de stortplaats om water op te pompen. Dit water uit de stortplaats, percolaat genoemd, wordt afgevoerd naar een externe verwerker.  De pompproef helpt de onderzoekers om de eigenschappen van het stortmateriaal nog beter te begrijpen. Zo kunnen we de afdekking van de stortplaats met folie en grond, en de afwerking van het landschap volledig technisch detailleren zonder risico op afschuiving, inklinking of uitpersing van percolaat uit de stortplaats. De folie en de afdekking moeten immers intact blijven om tot de meest kwalitatieve sanering te komen. Deze extra onderzoeken van het huisvuilstort gebeuren op vraag van OVAM. Doorgaans gebeuren ze voor de uitvoeringsfase maar na de goedkeuring van de sanering. Gelet op de omvang en complexiteit van de sanering van de Kleiputten Terhagen vervroegen we dit onderzoek en voegen we het toe als technische aanvulling bij het aangevraagde Bodemsaneringsproject.

Daarnaast gaan we rondom het huisvuilstort de verspreiding van PFAS verder onderzoeken. Recent werd immers in de stortplaats PFAS ontdekt. We gebruiken de aanwezige peilbuizen rondom de stortplaats en installeren ook nieuwe op de locaties die de erkende bodemsaneringsdeskundige aanduidde. Onderzoekers zullen grondwaterstalen nemen in die bestaande en nieuwe peilbuizen, en bodemstalen rondom de peilbuizen. Het onderzoek van de stalen brengt in kaart of en hoe ver de PFAS zich in de grond en het grondwater kon verspreiden. We noemen dat ‘het afperken van PFAS’.

De recente vaststelling van PFAS versterkt in ieder geval de urgentie en de saneringsnoodzaak van het gebied en bevestigt de eerder als beste gekozen saneringstechniek, namelijk via de afdekking van het huisvuilstort met folie en grond.

We verwachten voor de omwonenden geen hinder van deze onderzoeken. Je zult de komende maanden op het terrein uiteraard wel de onderzoekers met hun materiaal zien lopen en werken.

Website Kleiputten Terhagen

Laatste nieuws

Top