Kandidaat investeerders gezocht voor watergebonden terreinen in Aalter

Kandidaat investeerders gezocht voor watergebonden terreinen in Aalter

De Vlaamse Waterweg nv stelt drie watergebonden terreinen in het industriegebied Woestijne te Aalter langs het kanaal Gent-Oostende ter beschikking aan bedrijven die willen inzetten op duurzame logistiek via de binnenvaart.

Kandidaat investeerders gezocht voor watergebonden terreinen in Aalter

“Het bedrijventerrein Aalter Woestijne legt de klemtoon op duurzaamheid door transporten via de binnenvaart. Het bedrijventerrein heeft via zijn ligging aan het kanaal Gent-Oostende een rechtstreekse verbinding met de havens van Gent (North Sea Port), Zeebrugge, Oostende en hun achterland maar ook met de Seine-Schelde verbinding richting West-Vlaanderen en Frankrijk”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Perceel 2 is een eerstelijns watergebonden perceel met een oppervlakte van ca. 17.000m². Een eerstelijns watergebonden terrein is een terrein grenzend aan de waterweg. Ter hoogte van het terrein kan – via een publiek-private samenwerking - een kade aangelegd worden om de waterweg als transportmodus te gebruiken. In afwachting van een eigen kade kan evenwel al gebruik gemaakt worden van de kade van het toekomstig Regionaal Overslag Centrum (ROC AALTER)

Het volledige marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten vind je terug op de webpagina van De Vlaamse Waterweg nv: www.vlaamsewaterweg.be/bedrijventerrein-aalter2.

De percelen 5 en 6 zijn tweedelijns watergebonden terreinen met oppervlakten van ca 19.000 m2 en 12.000 m2. Deze terreinen grenzen niet direct aan de waterweg maar bieden door hun ligging wel de uitstekende mogelijkheid om de waterweg als transportmodus te gebruiken. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het toekomstig Regionaal Overslag Centrum (ROC AALTER). “Met de meest geschikte kandidaat/kandidaten wordt een concessie afgesloten met een engagement om een belangrijk deel van hun goederenvervoer via de waterweg te transporteren.”, vertelt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv . De terreinen zijn optimaal bereikbaar. Naast de waterweg klasse IV (1000-1500 ton) verloopt de ontsluiting van het wegverkeer via de nieuw aangelegde brug, het bedrijventerrein Lakeland naar de de N44 en de E40. Door gebruik te maken van de binnenvaart worden de wegen ontlast, verbetert de mobiliteit en is er minder CO2 uitstoot. Brede groene buffers, een retentiebekken en afzonderlijke fietspaden dragen ook bij aan het duurzame karakter van het terrein.

“Met de vermarkting van deze terreinen bieden we bedrijven uit de regio de mogelijkheid om te kiezen voor duurzame logistieke oplossingen. We willen zoveel mogelijk bedrijven stimuleren om een modal shift naar het water te realiseren. Het is onze ambitie om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te verhogen naar 20%”, benadrukt minister Peeters.

Het volledige marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten vind je terug op de webpagina van De Vlaamse Waterweg nv: https://www.vlaamsewaterweg.be/bedrijventerrein-aalter-5-6.

Voor extra informatie over het dossier kan je terecht bij: annecatherine.dalemans@vlaamsewaterweg.be

De uiterlijke indieningsdatum voor kandidaatstellingen is 31 maart 2023.

Laatste nieuws

Top