Bedrijventerrein-aalter2

De Vlaamse Waterweg nv stelt een eerstelijnswatergebonden terrein (terrein 2) ter beschikking gelegen in het bedrijventerrein Woestijne te Aalter aan het kanaal Gent-Oostende.

Via het kanaal Gent-Oostende is er een rechtstreekse verbinding met de havens van Gent (North Sea Port), de haven van Zeebrugge (MBZ) en de haven van Oostende (AGHO) en hun achterland maar ook met de Seine-Schelde verbinding. Met het Seine-Schelde project wordt de
binnenvaartverbinding richting Frankrijk via het doorkruisen van het zuiden van West-Vlaanderen geoptimaliseerd.

Het Kanaal Gent-Oostende is geschikt voor klasse IV schepen (1000-1500 ton). Via de nieuw aangelegde brug en het bedrijventerrein Lakeland sluit het vracht- en autoverkeer aan op de N44 en de E40.

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan

De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Commercieel Beheer Regio West
t.a.v. AC Dalemans
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke

Op de omslag wordt verplicht vermeld: “BIEDING CONCESSIE EERSTELIJNSWATERGEBONDEN TERREIN perceel 2, AALTER WOESTIJNE – NIET OPENEN”

Tevens wordt ook gevraagd een digitale versie van de kandidaatstellingen en haar bijlagen te versturen naar volgend e-mailadres : annecatherine.dalemans@vlaamsewaterweg.be

De kandidaatstelling dient uiterlijk op vrijdag 31 maart 2023 worden ingediend. In geval van laattijdigheid kan DVW beslissen om de kandidaatstelling te weren.
 

Laatste nieuws

Top