Jaagpad aan firma Laebens in Zwevegem afgesloten tijdens werken en overslag

Jaagpad aan firma Laebens in Zwevegem afgesloten tijdens werken en overslag

Vanaf 31 mei is het jaagpad aan Laebens Logistics in Zwevegem een tweetal weken afgesloten in het kader van werken. Het bedrijf voert momenteel infrastructuurwerken uit met het oog op de inrichting van een overslagcentrum, wat meer vervoer op de waterweg moet stimuleren en het drukke verkeer op wegen moet helpen ontlasten. Na deze werken blijft het jaagpad ook afgesloten tijdens het laden en lossen van schepen.

Jaagpad aan firma Laebens in Zwevegem afgesloten tijdens werken en overslag

De firma Laebens Logistics zet in op duurzaam transport over het water en zal daarom als belangrijke klant van onze waterwegen in de toekomst meer en meer gebruik maken van de waterweg voor haar logistiek. Om dit voor te bereiden richten ze momenteel het overslagcentrum aan het jaagpad in Zwevegem in. Om deze werken te kunnen uitvoeren moet er vanaf 31 mei een tweetal weken een grote kraan geïnstalleerd worden waardoor de doorgang tijdelijk moeilijker wordt. Deze infrastructuurwerken zullen afgerond zijn begin juni.

Jaagpad afgesloten tijdens overslag 
Jaagpaden vervullen een specifieke rol in de beheer- en (transport) economische functie van waterwegen. Een jaagpad moet namelijk toelaten om de waterwegen te beheren en te onderhouden. Het jaagpad maakt tevens economische bedrijvigheid langs het water mogelijk door ruimte te bieden voor overslagactiviteiten en toegang tot schepen en bedrijventerreinen te bieden. Dit maakt het jaagpad in eerste instantie een dienstweg. Daarnaast biedt het jaagpad echter ook ruimte voor medegebruik door recreanten en sportliefhebbers en als weg voor functionele verplaatsingen. 

In Zwevegem ter hoogte van de firma Laebens Logistics wordt het jaagpad gebruikt voor het laden en lossen van schepen maar er komen dagelijks ook heel wat fietsers en voetgangers langs. Dit zorgt voor veiligheidsrisico’s. In overleg met firma Laebens, de gemeente Zwevegem, de provincie en De Vlaamse Waterweg is daarom besloten om het jaagpad lokaal hier na deze infrastructuurwerken ook tijdens overslag van het bedrijf af te sluiten met poorten. 

Er werd voorzien in aangepaste en duidelijke signalisatie. De zone is aangegeven met klapborden aan weerszijden van het afgesloten stuk jaagpad die aantonen dat de poorten open of dicht zijn. Het ene bord bevindt zich ter hoogte van de  Otegemstraat. Het andere bord staat op de kruising van de Deerlijkstraat met het jaagpad.
Er wordt aan de fietsers gevraagd de omleiding te respecteren en geen veiligheidsrisico’s te nemen door bijvoorbeeld toch door te rijden en zelf de poorten te openen.

Laatste nieuws

Top