Hi-tech bedrijfseiland is gebouwd voor binnenvaarttransport

Hi-tech bedrijfseiland is gebouwd voor binnenvaarttransport

Met Eiland Zwijnaarde opende gisteren een bedrijfszone op maat van binnenvaarttransport. Zoals de naam uitwijst, lopen er met de Schelde, diens oude getijdearm en de Ringvaart drie waterwegen rond het hoogtechnologische innovatiepark. De Vlaamse Waterweg nv nam de oever van de oude getijdearm onder handen en legde een fiets- en wandelpad in een groenrijke omgeving aan. Aan de andere kant van het eiland verstevigden we de kaaimuren van de Boven-Schelde, zodat die klaar zijn om binnenvaartschepen te laden en lossen.  

Hi-tech bedrijfseiland is gebouwd voor binnenvaarttransport

“Bedrijven die zich hier vestigen, kunnen genieten van alle troeven die de waterweg hen biedt”, reageert Algemeen Directeur van De Vlaamse Waterweg nv Dominique Van Hecke. “Binnenvaart is een volwaardig alternatief voor het wegvervoer, elke vracht die via de watersnelweg kan gaan, moet niet over de weg.” Naast binnenvaartransport boost Eiland Zwijnaarde nog een ander stokpaardje van De Vlaamse Waterweg. Langs de oevers wemelt het van het groen. Fiets- en wandelpaden én een publiek toegankelijke landschapsheuvel zorgen dat ook de recreant van al dat moois kan genieten.

Technologie van de toekomst
Naast logistieke en distributiebedrijven, die hun vrachten via het water transporteren, mikt Eiland Zwijnaarde op innovatieve vennootschappen, gespecialiseerd in toekomstgerichte technologie. Universiteit Gent is één van de eerste geëngageerden. Zij huisvesten in een trendy groen campusklimaat, waar cocreatie, living lab en deelbare gemeenschappelijke infrastructuur centraal staan. “In zo’n klimaat kunnen nieuwe ondernemingen het daglicht zien en bestaande verder doorgroeien”, verklaart Sofie Bracke, voorzitter van de Raad van Bestuur van nv Eiland Zwijnaarde.

Ontwikkelaars Alinso Group nv, het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf (sogent), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de Vlaamse Investeringsmaatschappij (PMV) hebben ervoor gezorgd dat het bedrijfseiland hoge internationale standaarden haalt rond duurzaamheid, ecologie en architectuur. Om het eiland bereikbaar te maken voor gemotoriseerd verkeer, legde het Agentschap Wegen en Verkeer de op- en afrit van de R4 al opnieuw aan. Allemaal samen maken ze van Eiland Zwijnaarde een economische hotspot, die op termijn 3000 jobs zal opleveren. 

Laatste nieuws

Top