Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

Langs onze waterwegen vind je vaak bomenrijen met zomereiken. Deze bomen bieden schaduw, nemen wind weg en zorgen voor een gevarieerd landschap. Maar ze zijn helaas ook een geschikte biotoop voor een gevreesd inheems kriebelbeest… de eikenprocessierups. 

Eikenprocessierups

Intussen (we spreken eind mei) zijn alle eikenprocessierupsen verveld naar het vierde larvaal stadium. In dit stadium bezitten de rupsen brandharen over het hele lichaam die ze bij verstoring door mens, wind of zelfs hun eigen soortgenoten loslaten. Dit zorgt er dan ook voor dat hun spinselnesten na het uitvliegen nog irritatie kunnen veroorzaken aangezien ook hier haartjes in aanwezig zijn.

De Vlaamse Waterweg nv kan door de nabijheid van het oppervlaktewater dat door onze waterwegen stroomt niet preventief bestrijden met pesticiden. Daarom grijpen we van zodra de rupsen zich verzamelen in de spinselnesten ook in door middel van het wegplukken, wegzuigen of wegvangen van de nesten.

Tref je nesten aan in de bomenrijen langs de kanalen? Dan kan je hiervan een melding maken op info@vlaamsewaterweg.be . Vergeet zeker niet de straatnaam of een duidelijk herkenningspunt door te geven en het aantal bomen met het aantal nesten. Dit laat ons toe om in te schatten waar we onze aannemer eerst op af moeten sturen.

Wil je toch gaan wandelen in een zone met veel eikenbomen, of spot je tijdens een wandeling nog nesten, hou dan zeker afstand. Bedek je armen en benen en ga zeker niet op de grond zitten.

Kom je toch in contact met de haartjes, begin dan niet te krabben en te wrijven, maar spoel en was je huid of ogen goed met water. Vlak na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Vermijd om via de kleding opnieuw in aanraking te komen met de haartjes. Was daarom je kleding zeer grondig met water en zeep (lang wasprogramma op een zo hoog mogelijke temperatuur). 

  • Lichte symptomen: geen behandeling nodig
  • Hevige jeuk: raadpleeg je apotheker (anti-jeuk middelen)
  • Ernstige klachten, ademhalingsmoeilijkheden: raadpleeg je huisarts 

Woon je in een regio met veel rupsen? Dan kan je zeker ook zelf aan de slag door je tuin aantrekkelijk te maken voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups: voor mezen, en de larven van sluipwespen -en vliegen zijn de rupsen een lekkere maaltijd. Zorg voor nestplaatsen (kastjes, dicht stuikgewas, …)en voedingsmogelijkheden in de buurt van aangetaste bomen. Dit kan door besdragende struiken te planten, een voederplekje in de winter te voorzien of het nectaraanbod in je tuin te vergroten door te diversifiëren in beplanting. Hang je nestkastjes, maak deze dan jaarlijks schoon met warm water. 

Interessante links: 

Laatste nieuws

Top