Nieuws : Eerste fase aanleg Zuidbrug Halle binnenkort van start

Eerste fase aanleg Zuidbrug Halle binnenkort van start

De Vlaamse Waterweg nv bereidt zich momenteel voor op de bouw van de nieuwe Zuidbrug in Halle. Het gaat om de eerste werkzaamheden in Halle in het kader van de opwaarderingsplannen voor het kanaal naar Charleroi, die de waterweg niet alleen beter toegankelijk moeten maken, maar de band tussen de waterweg en zijn omgeving ook moeten versterken. THV Herbosch-Kiere/Viabuild start vanaf 10 september 2018  met de werfinrichting en aanleg van een tijdelijk jaagpad naast de sporen. 

Eerste fase aanleg Zuidbrug Halle binnenkort van start

Na ruim twee decennia van voorbereidende studies, overleg met betrokken overheden en raadplegingen van de bevolking, komt de opwaardering van het kanaal naar Charleroi stilaan in een stroomversnelling.  Nadat in Sint-Pieters-Leeuw op 31 augustus 2018 de werken werden opgestart voor de nieuwe Drie Fonteinenbrug, worden momenteel twee werven voorbereid in Halle: die voor de bouw van de Zuidbrug en de Sint-Annabrug.

Zuidbrug
Deze gloednieuwe Zuidbrug wordt de nieuwe autoverbinding tussen de René Deboecklaan en de Suikerkaai enerzijds en de Vogelpers en Sint-Rochusstraat anderzijds.  Ze zal dus de nabijgelegen Bospoortbrug vervangen, die in de toekomst wordt vernieuwd en zal voorbehouden zijn voor voetgangers en fietsers.

Voorbereidende werken en minderhindermaatregelen
Vanaf 10 september 2018 worden op de rechteroever (kant Vogelpers) tussen de Bospoortbrug en de spoorwegbrug over het kanaal voorbereidende werken uitgevoerd om de kanaaloever te vernieuwen. 

Zo wordt in een eerste fase een tijdelijk jaagpad aangelegd langs de spoorlijn. Dit tijdelijke jaagpad is een minderhindermaatregel, die ervoor moet zorgen dat ook tijdens de werken aan de oever en de boogbrug de doorgang langs het kanaal gegarandeerd blijft. Het tijdelijk jaagpad zal lopen van aan de Bospoortbrug tot aan het jaagpad dat recent werd aangelegd onder de spoorwegbrug.  De aanleg van het tijdelijk jaagpad is geraamd op 225.000 euro.

Om dit tijdelijk jaagpad te kunnen aanleggen zal vanaf 10 september 2018 de bomenrij naast de sporen gerooid worden en het terrein tussen de spoorlijn en het kanaal gedeeltelijk worden ontbost.  De rooi van deze bomen en bos, in totaal 0,96 hectare, wordt volledig gecompenseerd door de aanplanting van een nieuw en dubbel zo groot bos van 1,92 hectare. Een deel van de nieuwe bosaanplanting (0,42 ha) zal na de aanleg van de Zuidbrug op de site zelf gebeuren. Maar het overgrote deel van de boscompensatie (1,5 ha) zal op gronden van de Vlaamse overheid aangelegd worden in Lembeek langsheen de Zenne nabij het kasteelpark van Lembeek, meer bepaald op de percelen die tot voor kort gebruikt werden door de voetbalclub FSC Lembeek. De aanplanting van het nieuwe bos in Lembeek wordt aangevat in het najaar van 2019.  

Van zodra het tijdelijk jaagpad langs de spoorlijn in gebruik is genomen, zal de aannemer beginnen met de bouw van de nieuwe rechteroever over een afstand van 205 meter.

Tijdens de aanleg van het tijdelijk jaagpad blijft de doorgang voor voetgangers en fietsers gegarandeerd.

Voorbereidende werken Suikerkaai 
Ook op de linkeroever zal de oever langs de Suikerkaai vernieuwd worden. Het bestaande oevertalud (= een verstevigde aarden helling) wordt er over een lengte van 85 meter vervangen door een nieuwe, verticale oeverwand in zogenaamde secanspalen (= in de grond geboorde en gegoten betonnen palen).  

De start van deze werken is voorzien voor het najaar 2018 en wordt afgestemd met de door de stad Halle voorziene bouw van de nieuwe brug over de Zenne in de René De Boecklaan en de verplaatsing van de nutsleidingen in de René Deboecklaan en de Suikerkaai ter hoogte van de stadsmagazijnen.   

Boogbrug over het kanaal
De opstart van de effectieve bouw van de boogbrug over het kanaal en de overbrugging van de sporen is voorzien in de loop van 2019, afhankelijk van de vordering van de oeverwerken en de werken van de stad Halle aan de Zennebrug.   

De totale kostprijs van het project Zuidbrug is geraamd op ruim 16 miljoen euro.

Laatste nieuws

Top