Dijk overstromingsgebied De Bunt ingewijd

Dijk overstromingsgebied De Bunt ingewijd

In Hamme, bij de samenvloeiing van Schelde en Durme, heeft waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv de ringdijk rond het toekomstige overstromingsgebied De Bunt afgewerkt. Opvallend is het duurzame karakter van de dijk: in de kern ervan zit maar liefst 200.000 m³ opgebaggerd zand uit de Durme. Op zondag 25 maart werd de dijk, na het knippen van het lintje, feestelijk ingewandeld door het grote publiek.

Dijk overstromingsgebied De Bunt ingewijd

De Durmevallei tussen Hamme en Lokeren is een van de tientallen strategische punten uit het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Om bij extreem stormweer de druk op deze vallei te verminderen, leggen De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos ter hoogte van de samenloop van Schelde en Durme een gecontroleerd overstromingsgebied aan: De Bunt. Dit gebied zal Hamme en omgeving over enkele jaren beschermen tegen vloedgolven en hoge waterpeilen.

Dubbel duurzaam
Vanaf februari 2015 kreeg de ringdijk vorm. Deze hoge dijk loopt volledig rond het gebied van 84,5 hectare. Wanneer De Bunt over enkele jaren in werking treedt als overstromingsgebied, is het deze constructie die de watermassa indijkt. De dijk heeft een duurzaam karakter: de kern bestaat uit ongeveer 200.000 m³ zand dat uit de Durme werd gebaggerd. Het opgediepte zand werd eerst gedroogd in speciale stocks, waarna het als bouwmateriaal kon dienen. Operationeel directeur Krista Maes van De Vlaamse Waterweg nv: “Hierdoor konden we duizenden vrachtwagenritten vermijden. Dat maakt deze techniek nog duurzamer.”

Fiets- en wandelroute
Op zondag 25 maart werd de afgewerkte ringdijk officieel ingehuldigd door De Vlaamse Waterweg en de gemeente Hamme. Vervolgens kreeg het grote publiek de kans om de dijk feestelijk in te wandelen in het gezelschap van ervaren Durmegidsen. De nieuwe ringdijk sluit aan op de Scheldedijk in Driegoten en de Bunt langs de Durme en zal vrij toegankelijk zijn. Op die manier vormt hij een onderdeel van het fiets- en wandelnetwerk in de regio. “Passanten zullen van op de dijk de werken in het gebied op de voet kunnen volgen”, aldus Krista Maes.

De komende jaren maakt De Vlaamse Waterweg nv in De Bunt werk van twee nieuwe in- en uitwateringsluizen. Na een stormtij laten deze sluizen het opgevangen water terugstromen, zodra het rivierpeil opnieuw gezakt is. Bovendien zullen ze dagelijks een kleine hoeveelheid rivierwater het gebied in laten stromen, op het ritme van eb en vloed. Zo wordt De Bunt niet alleen een belangrijk overstromingsgebied, maar ook een zoetwatergetijdengebied met slikken en schorren. Laatste stap is het verlagen van de bestaande dijk tot een overloopdijk, waarlangs bij stormtij het teveel aan water het gebied zal kunnen binnenstromen.

Laatste nieuws

Top