Brug Wolfstee vanaf vrijdag opnieuw open voor alle verkeer

Brug Wolfstee vanaf vrijdag opnieuw open voor alle verkeer

Vrijdagavond 23 december gaat Wolfstee opnieuw open voor alle verkeer. Dat is meer dan een maand eerder dan voorzien! De werken aan de nieuwe betonnen spoorbrug over Wolfstee zijn zo goed gevorderd dat de weg eronder opnieuw open kan.

Brug Wolfstee vanaf vrijdag opnieuw open voor alle verkeer

Door het koude weer van de afgelopen weken kon de aannemer de brug nog niet volledig afwerken. Dat is verschoven naar voorjaar 2023 als de weersomstandigheden beter zijn. De exacte timing voor die werken ligt nog niet vast en gaat in overleg met de stad Herentals. Intussentijd is Wolfstee open voor alle verkeer. 

Gemotoriseerd verkeer over één rijvak, fietsers in twee richtingen 
Het gemotoriseerd verkeer verloopt beurtelings over één rijvak, geregeld met verkeerlichten. Fieters kunnen wel in beide richtingen over het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Deze indeling geldt tot begin 2024. Dan wordt Wolfstee opnieuw tijdelijk afgesloten om de bestaande spoorbrug af te breken, de nieuwe brug af te werken en de definitieve rijweg met twee rijvakken en volwaardige vrijliggende fietspaden af te werken. 

Veiligere en vlottere doorstroming 
Sinds mei 2022 werkt De Vlaamse Waterweg nv om de doorrijhoogte van Wolfstee te verhogen van 3,90 meter naar 4,65 meter zodat ook vrachtverkeer er een volwaardige doorgang heeft. Dankzij de bredere onderdoorgang komt er een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad dat verbonden is met fietssnelweg F5 Antwerpen - Hasselt. Daarnaast wordt ook de S-bocht van de rijweg rechtgetrokken. Het verkeer zal dan beter zichtbaar zijn en vlotter doorstromen. 

Opwaardering Albertkanaal 
De werken kaderen in de opwaardering van het Albertkanaal, waarbij de kanaalbruggen worden verhoogd zodat schepen met 4 containerlagen vlot kunnen varen. Door de nieuwe ligging van de spoorwegbrug wordt ook het spoorwegtracé aan weerskanten van het kanaal aangepast over meer dan 2 km. 

 

logo met steun van Europa

Laatste nieuws

Top