Boven-Zeeschelde opnieuw volledig open voor scheepvaart

Boven-Zeeschelde opnieuw volledig open voor scheepvaart

Boven-Zeeschelde opnieuw volledig open voor scheepvaart

Boven-Zeeschelde opnieuw volledig open voor scheepvaart

Update maandag 21 augustus

Vanaf deze namiddag zal de Boven-Zeeschelde weer volledig toegankelijk zijn voor alle scheepvaartverkeer. De afgelopen dagen was er nog een gedeeltelijke stremming van kracht ter hoogte van Grembergen, waar op 7 augustus het vrachtschip Jogo 2 is gezonken. Na het peilen van de diepte van het water heeft De Vlaamse Waterweg nv beslist dat de Boven-Zeeschelde opnieuw volledig vrijgegeven kan worden. Er ligt geen achtergebleven vracht in de weg, waardoor de stremming bij laagwater kan worden opgeheven en alle scheepvaart opnieuw kan passeren zoals voordien.

 


Op maandag 7 augustus zonk een vrachtschip ter hoogte van de Zijdijk in Grembergen, Dendermonde. Aan boord waren 1 persoon en 2 honden.

De berging van het schip startte maandag 14 augustus. De bergingsactie werd uitgevoerd door de firma Hebo, een bergingsbedrijf met veel ervaring in soortgelijke acties. De sterke stroming op de Schelde en de getijden maakten van de bergingsactie een complexe opdracht. Vrijdagmiddag 18 augustus werd het schip weggesleept.

Nu de berging van het gezonken schip achter de rug is, heft De Vlaamse Waterweg het vaarverbod op de Boven-Zeeschelde in Dendermonde gedeeltelijk op vanaf 18u.

Deze namiddag is de bergingsfirma nog aanwezig om het deel van de lading bakstenen dat in de Zeeschelde beland was te verwijderen. Maandag zal een peilboot de nodige metingen doen om te controleren of de vaargeul opnieuw voldoende diep is om de scheepvaart in alle veiligheid continu mogelijk te maken. Als dat zo is, kan het scheepvaartverkeer vanaf maandagavond ook bij laagwater hervat worden. In afwachting van de peilresultaten wordt bij laagwater nog een tijdelijke stremming behouden, zoals dat het geval was vóór de bergingsoperatie. Dit betekent dat er niet gevaren mag worden wanneer het waterpeil minder bedraagt dan 2 m TAW (Tweede Algemene Waterpassing).

We verspreiden een scheepvaartbericht waarin de exacte uren van deze tijdelijke stremming bij laagwater zijn aangegeven.

De Vlaamse Waterweg betuigt haar medeleven aan de naasten van de schipper van Jogo 2 en bedankt alle betrokkenen voor het vlotte verloop van de bergingsoperatie.
 

Laatste nieuws

Top