Afbraak kade Wetteren

Afbraak kade Wetteren

Op 20 februari 2023 startte een gespecialiseerd aannemer in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv met de afbraak van de kade en de mobiele waterkeringspoorten in Aard (Wetteren).

Afbraak kade Wetteren

De betonnen loskade uit 1952 heeft vandaag geen functie meer. Bovendien is ze in slechte staat en vernauwt ze de vaargeul voor scheepvaartverkeer.

Eerst nemen we de mobiele poorten weg die toegang geven tot het kaaiplateau. Big bags met zand zullen tijdelijk de functie van de poorten overnemen. Daarna maken we de openingen in de kaaimuur dicht. In een laatste fase breken we het kaaiplateau af.

Het afbreken van de betonnen delen kan lokaal geluidshinder geven. Om de overlast te beperken verloopt de afbraak maximaal vanop de Schelde. Ook worden afbraakmaterialen via de waterweg afgevoerd. Midden april zouden alle werken rond moeten zijn.

Laatste nieuws

Top