Klokkenluidersregeling

Indien je vanuit een werkrelatie met De Vlaamse Waterweg informatie verkrijgt waardoor je een inbreuk tegen wet- en regelgeving vermoedt, kan je dit melden via de hieronder beschreven meldingskanalen. Wanneer je een klokkenluidersmelding indient, kan je beroep doen op bescherming tegen eventuele represailles.

Meer informatie over de toepassing van de klokkenluidersregeling bij de diensten van de Vlaamse Overheid vind je op de website vlaanderen.be.

Opgelet: een klokkenluidersmelding is geen klacht! Indien je een klacht hebt over onze dienstverlening, vernemen wij deze graag via onze klachtenprocedure.

 

Klokkenluidersmelding

Voor het indienen van jouw klokkenluidersmelding zijn er 3 kanalen beschikbaar, zowel intern als extern. Elk kanaal behandelt jouw melding strikt vertrouwelijk en neutraal.

Intern meldpunt voor De Vlaamse Waterweg

Chris Danckaerts (gedelegeerd bestuurder) vormt het interne kanaal voor klokkenluidersmeldingen binnen De Vlaamse Waterweg. Je kan je klokkenluidersmelding indienen op één van de volgende wijzen:
•    (bij voorkeur) Digitaal via het meldingsformulier
•    Telefonisch op het nummer 011 29 85 01
•    Per post: De Vlaamse Waterweg, t.a.v. Chris Danckaerts, Meldpunt klokkenluiders (vertrouwelijk), Oostdijk 110, 2830 Willebroek

Intern meldpunt voor De Vlaamse Overheid

Voor de gehele Vlaamse Overheid treedt Audit Vlaanderen op als intern meldpunt. Informatie over het indienen van klokkenluidersmeldingen bij Audit Vlaanderen vind je op hun website.

Extern meldpunt

Indien je al een interne melding gedaan hebt of indien je meent dat de melding intern niet doeltreffend behandeld kan worden, kan je een klokkenluidersmelding indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst.

De Vlaamse Ombudsdienst kan beslissen om je melding niet in behandeling te nemen als de inbreuk van geringe betekenis is of als de melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat.

Heb  je verder nog vragen met betrekking tot de klokkenluidersprocedure van De Vlaamse Waterweg? Neem dan contact op met Katja Ceulemans (contactpersoon integriteit – katja.ceulemans@vlaamsewaterweg.be).
 

Laatste nieuws

Top