Hinterlandconnectiviteit

Nieuwe en innovatieve impulsen voor het Vlaamse hinterland.

Vlaanderen heeft de ambitie ‘dé logistieke draaischijf van Europa’ te worden. Ondanks de geplande en reeds uitgevoerde infrastructurele ingrepen, zijn er een aantal factoren die de status van ‘Vlaanderen als logistieke draaischijf van Europa’ bedreigen. Ook de Vlaamse zeehavens hebben hieronder te lijden en zijn op zoek naar nieuwe en innovatieve impulsen die het vervoer van goederen van en naar het hinterland vlotter en efficiënter moeten doen verlopen. De Vlaamse overheid en de havenbesturen willen dergelijke impulsen graag financieel ondersteunen en lanceren hiervoor een oproep tot projecten die:

  • de efficiëntie van bestaande en nieuwe maritieme goederenstromen van, naar en in de haven verbeteren;
  • en/of een modal shift van wegvervoer naar spoor of binnenvaart realiseren, met een positief effect op vergroening en duurzaamheid.

Waarom meedoen?

  • Financiële ondersteuning voor een twintigtal projecten;
  • Vlottere goederenstromen van het hinterland naar (en in) de zeehavens en omgekeerd;
  • Positief effect op het milieu en/of modal shift naar binnenvaart en spoor.

Hoe meedoen?

Met deze open projectoproep wensen de Vlaamse overheid en de havenbesturen alle partijen die betrokken zijn bij de transportkeuze aan te moedigen en hen kansen te geven met het oog op het realiseren van nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen of het verbeteren van bestaande oplossingen voor maritieme stromen.

De Vlaamse overheid en de havenbesturen wensen tijdelijk ondersteuning te bieden aan een twintigtal verschillende projecten die maximaal tegemoet komen aan bovenstaande doelstellingen. 

Meer informatie over de contactpersonen, modaliteiten en toewijzingscriteria vind je in onderstaande documenten.

Q&A

Laatste nieuws

Top