Houtdok jachthaven

Aan het Houtdok in de Oude Dokken in Gent komt er in de toekomst een stedelijke jachthaven. De Vlaamse Waterweg nv zoekt een kandidaat om de jachthaven te bouwen en uit te baten.

Met deze toewijzingsprocedure wenst DVW een concessie voor 27 jaar toe te kennen met het oog op de realisatie en exploitatie van een jachthaven op het water en eventueel een strandpaviljoen op de strandzone. 

Het Houtdok is door zijn dimensies en ligging nabij de binnenstad geschikt om uit te bouwen als een stedelijke jachthaven met vaste ligplaatsen en ligplaatsen voor passanten. Het Houtdok is tevens toegankelijk voor grotere motorjachten en zeiljachten met een staande mast.

Als onderdeel van de site Houtdok dient de jachthaven evenwichtig ontwikkeld te worden met de andere functies in ontwikkeling in het Houtdok:

  • de aanpalende strandzone als waterontmoetingsplaats (WOP).
  • de potentieel toekomstige publieke zwemzone door de Stad Gent; waardoor het aan- en afvaren van het ponton als onderdeel van de zwemzone steeds mogelijk moet blijven.
  • de toekomstige aanmeerlocatie voor watertaxi’s en
  • een opslagplaats voor kano’s en kajaks.

De verschillende ontwikkelingen dienen te passen in het geheel van de site.

Kandidaatstelling

De kandidaat moet zijn kandidaatstelling indienen op basis van het bijgevoegde kandidaatstellingsformulier (zie selectieleidraad).

De kandidaatstelling dient minstens door de kandidaat te zijn ondertekend. Deze ondertekening gebeurt in elk geval met vermelding van de plaats, de datum en de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de kandidaat.

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan:

De Vlaamse Waterweg nv
t.a.v. Stijn Devriendt
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende e-mailadres: stijn.devriendt@vlaamsewaterweg.be

De kandidaatstelling moet uiterlijk op 28 februari 2023 zijn ingediend.
 

Laatste nieuws

Top