Water in de Stad Gent

De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent hebben samen een gemeenschappelijk gedragen beleidsvisie uitgewerkt over water in de stad Gent.

De lokroep van het water weerklinkt steeds luider in de Gentse binnenstad. Binnenvaart, populaire publieksevenementen, woonboten, … palmen allemaal een stukje op of naast de blauwe publieke ruimte in.

Om ook in de toekomst een mooie mix van functies te garanderen, schreven De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent een allesomvattende beleidsvisie (onder begeleiding van ontwerpbureau Omgeving). Die beleidsvisie 'Water in de stad' bekijkt de huidige en toekomstige rol (en het gebruik) van water in Gent vanuit 6 verschillende uitdagingen:

  • Voorzien van ruimte voor water tegen klimaatopwarming, droogte en wateroverlast;
  • Verder uitbouwen van economie op en langs het water;
  • Stimuleren van duurzame mobiliteit op en langs het water;
  • Versterken van Gent als waterstad, om te wonen/werken/verpozen op en aan water;
  • Versterken van de groenblauwe ruggengraat met water als ecologische as in de stad;
  • Verbeteren van de waterkwaliteit van de Gentse waterlopen.

Voorts worden de Gentse wateren in 10 Gentse waterruimtes opgedeeld en voor elk werden specifieke kenmerken en een ontwikkelingsprofiel uitgewerkt.

De komende jaren start De Vlaamse Waterweg nv samen met de Stad Gent met de uitwerking van deze visienota en de 6 uitdagingen door middel van concrete projecten. Meer uitleg over de projecten van de Stad vind je op hun website.

Visualisatie Water in de stad - Gent

Laatste nieuws

Top