Jachthaven Houtdok

De Stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv plannen samen de aanleg van een jachthaven in het Houtdok, omringd door een gloednieuw stadsdeel om te wonen, te werken en te ontspannen. Deze plannen kaderen in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Oude Dokken’, dat de transformatie van het volledige oude havengebied beschrijft, en in de visienota ‘Water in de stad Gent’, die de rol en het gebruik van water in Gent bekijkt.

Heb je een vraag of suggestie met betrekking tot de jachthaven? Vul dan het formulier in. 

Al 20 jaar in transitie

Het idee voor een jachthaven in het Houtdok is dus niet nieuw. Sinds 2011 is er in de Oude Dokken al veel gerealiseerd, zoals o.a. de bouw van de Bataviabrug, de renovatie van de kaaimuren, de aanleg van een wandel-fietspad, nieuwe woningen en nieuwe parken. Het hele gebied is al veel veranderd, én er komt nog.

Over de jachthaven

De jachthaven wordt aangelegd, rekening houdend met de andere functies in het gebied. De kaart geeft de toekomstige indeling van het Houtdok weer:

kaartje met zones in houtdok

 

  1. Reeds gerealiseerde strand- en moeraszone. Deze blijft toegankelijk voor iedereen.
  2. Zone voor een eventueel strandpaviljoen. De toekomstige bouwer van de jachthaven kan nl. ook een strandpaviljoen bouwen. Dit is niet verplicht. Als er een strandpaviljoen komt, is de gelijkvloerse verdieping toegankelijk voor iedereen voor o.a. publiek sanitair. 
  3. Zone waar de jachthaven zelf komt. De jachthaven zal door de toekomstige uitbater ervan beheerd worden. 
  4. Halte voor watertaxi’s die iedereen kan nemen.
  5. Reeds gerealiseerde, openbare boothelling. Deze blijft voor iedereen vrij toegankelijk voor o.a. kajaks en sups.
  6. Een deel van het water is gereserveerd voor een toekomstige publieke zwemzone. Dit zal mogelijk zijn wanneer de waterkwaliteit voldoende is en je er veilig kan zwemmen.
  7. De vaargeul is een publieke doorgang naar het open water via de boothelling.

Meer informatie

Ben je op zoek naar meer achtergrondinformatie over de geplande jachthaven aan het Houtdok of het nieuwe stadsdeel Oude Dokken? Die vindt je in deze documenten en webpagina’s:

Zoektocht kandidaat-uitbater en inbreng buurtbewoners

Om de jachthaven aan het Houtdok effectief te realiseren, is De Vlaamse Waterweg nv momenteel op zoek naar een kandidaat die de zone(s) 2 en/of 3  kan bouwen en uitbaten. Na een eerste oproep in november 2022 was er geen geschikte kandidaat. Daarom lanceerde De Vlaamse Waterweg nv in juli 2023 een tweede oproep voor kandidaten.

Om de buurtbewoners te informeren en de kans te geven de kans geven om ideeën in te dienen voor de gunningsleidraad en om eventuele aandachtspunten mee te geven organiseerden Stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv  een infomarkt op donderdag 19 oktober. Via panelen en een video kregen de aanwezigen meer informatie. Vertegenwoordigers van De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent gaven uitleg over het project en beantwoordden vragen.

 

Laatste nieuws

Top