HOOGMOLENBRUG

HOOGMOLENBRUG

Het verhogen van de Hoogmolenbrug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Wat

De nieuwe Hoogmolenbrug biedt comfort aan alle weggebruikers: fietsers, automobilisten en zelfs dieren. Daarenboven zal de verhoogde brug het watergebonden transport stimuleren en het centrum van Schoten ontlasten van (zwaar) verkeer.

De nieuwe Hoogmolenbrug situeert zich op reservatiestrook van de A102 en wordt ingezet als hoofdverbinding voor vrachtverkeer tussen beide oevers, dit in combinatie met de Houtlaan. Er is een bijkomende fietsverbinding en aandacht voor landschappelijke inbedding.

De nieuwe Hoogmolenbrug is zo’n 250 meter verder richting Antwerpen t.o.v. de oude brug gebouwd. De brug heeft een lengte van 128 meter met een boog van 22 meter hoog, gemeten vanaf het wegdek, een staalconstructie van ca. 1.000 ton.  

Waarom

THE BIGGER PICTURE: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wanneer

.Op 24 juni is de nieuwe stalen Hoogmolenbrug over het Albertkanaal in Schoten geopend voor het verkeer. 

Nu worden de Korte Braamstraat en Hoogmolendijk nog verder afgewerkt:

 • Korte Braamstraat: deze aansluiting van de Braamstraat op de Metropoolstraat is afgewerkt in de loop van april. 
 • Hoogmolendijk: van april tot de zomer vernieuwen we tenslotte nog de Hoogmolendijk, tussen de Braamstraat en Wijnegembaan.

Waar?

Braamstraat, Schoten

logo met steun van Europa

KENMERKEN NIEUWE BRUG

 • Vrije hoogte onder de brug van 7,00m -> 9,10m
 • Kanaalbreedte van 50m -> 86m
 • Brugtype: generieke brug
 • Brug 2 x 1 rijstrook
 • Vrijliggend tweerichtingsfietspad van vier meter breed 
 • Een ecopassage voor dieren van drie meter breed als onderdeel van een groene corridor

NIEUWE VERKEERSCIRCULTIE SCHOTEN

Brug sluit rechtstreeks aan op Metropoolstraat
 • Kruispunt met verkeerslichten
 • Fietstunnel voor verbinding brug – jaagpad
 • Bijkomende rijstrook richting Antwerpen tussen Braamstraat en kruispunt
Inkomend Verkeer richting centrum via Wijnegembaan
 • Kruispunt met verkeerslichten
 • Enkelrichting richting centrum
 • Uitzondering voorzien voor vrachtverkeer bedrijvenzone t.h.v. kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: wel in- en uitgaand verkeer naar Hoogmolendijk
Uitgaand Verkeer via Braamstraat
 • Braamstraat sluit rechtstreeks aan op Metropoolstraat
 • Braamstraat enkelrichting tussen Papenaardekensstraat en Metropoolstraat
 • Korte Braamstraat blijft aangesloten op Metropoolstraat met knip t.h.v. Braamstraat
 • Bestaande parkeervoorzieningen behouden en uitgebreid met ruimte voor een evenementenparking
FIETSVOORZIENINGEN
 • Fietspad op de brug: 4 m nuttige breedte
 • Fietspad over brug sluit via tunnel aan op jaagpad
 • Fietspad wordt doorgetrokken tot aan schoolomgeving Schoten via Papenaardekensstraat
 • Conflictvrije lichtenregeling op kruispunt Merksemsebaan
 • Mogelijkheid tot uitbouw Fietssnelweg (Noord-Zuid) en Districtenroute via brug

GROENE CORRIDOR

Groene corridor = sluitstuk groene rand ten Oosten van Antwerpen.

Realisatie eerste fase Groene Corridor in Project Hoogmolenbrug (korte termijn)

 • Heraanleg Braambeek met ecologische vijvers
 • Ecopassages onder kruisende wegen
 • Ecopassage over Hoogmolenbrug
 • Natuurgebied met nat-droogzones
 • Vleermuizenverblijf

 

Verbredingswerken Metropoolstraat

Ter hoogte van de Metropoolstraat in Schoten wordt het kanaal gemiddeld vijftien meter breder. Over een strook van ongeveer 1,5 kilometer leggen we een nieuwe kaaimuur aan. Daarnaast wordt ook de Metropoolstraat zelf opnieuw aangelegd en voorzien van nieuwe riolering en nutsleidingen. Meer info over deze werken vind je hier

Laatste nieuws

Top