Link naar homepage

Hoogmolenbrug

Het verhogen van de Hoogmolenbrug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.
Logo europese steun

UPDATE 27 SEPTEMBER 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer rondde in de zomer van 2021 de herinrichting van de Merksemsebaan af. In functie van de nieuwe Hoogmolenbrug legde het agentschap een gloednieuw kruispunt en nieuw stuk Deurnesteenweg aan. Op dit kruispunt wordt straks namelijk de nieuwe Hoogmolenbrug aangesloten. 


UPDATE 24 AUGUSTUS 2021

In het weekend van 28-29 augustus worden de brugonderdelen voor de nieuwe stalen boogbrug via het water aangevoerd naar het  montageterrein langs het jaagpad waar de burg verder wordt samengesteld.

Omdat de Metropoolstraat en jaagpad rechteroever (F15) hiervoor moeten gekruist worden zijn beiden tijdens het aanvoeren onderbroken vanaf zaterdag 28 augustus tot maandag 30 augustus. Er wordt een omleiding voorzien.

Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug medio januari 2022 naar haar definitieve locatie gevaren. Ook dan moeten de Metropoolstraat en jaagpad rechteroever (F15) gekruist worden tijdens deze operatie en zullen beide opnieuw worden onderbroken.


 

omleidingsplan metropoolstraat

The bigger picture: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Planningscontext - Projectdoelstellingen

De nieuwe Hoogmolenbrug situeert zich op reservatiestrook van de A102 en wordt ingezet als hoofdverbinding voor vrachtverkeer tussen beide oevers, dit in combinatie met de Houtlaan. Er is een bijkomende fietsverbinding en aandacht voor landschappelijke inbedding.

=> Hoogmolenbrug ‘verhuist’ 250m richting Antwerpen en zorgt voor:

 • Een rechtstreekse link N120 (Merksemsebaan – Bisschoppenhoflaan) met Metropoolstraat
 • Verkeersveiligheid/-leefbaarheid Schoten: weren vrachtverkeer uit kern
 • Hoogwaardige fietsverbinding tussen beide oevers
 • Landschappelijke verbinding tussen beide oevers – Groene Corridor
tekening kaderplan

 

Wat houden de werken in?

 

plan brug
 1. Kanaalverbreding rechteroever en heraanleg Metropoolstraat
 2. Bouw nieuwe brug op nieuwe locatie
 3. Herinrichting N120 (Merksemsebaan) en Deurnesteenweg m.i.v. nieuw kruispunt
 4. Kanaalverbreding rechteroever en Heraanleg Hoogmolendijk m.i.v. kruispunt met Wijnegembaan
 5. Afbraak bestaande brug en heraanleg Braamstraat – Korte Braamstraat
 6. Fietsverbinding Districtenroute – Scholenroute
 7. Aanleg Groene Corridor (fase 1)

Kenmerken

 • Vrije hoogte onder de brug van 7,00m -> 9,10m
 • Kanaalbreedte van 50m -> 86m
 • Brugtype: generieke brug
 • Brug 2 x 1 rijstrook
 • Vrijliggende fiets- en voetpaden Uitvoering: 2020 - 2022

Minder Hinder-aspecten:

 • Nieuwe brug op andere locatie
 • Daardoor beperkte hinder 

Nieuwe verkeerscircultie Schoten

Brug sluit rechtstreeks aan op Metropoolstraat

 • Kruispunt met verkeerslichten
 • Fietstunnel voor verbinding brug – jaagpad
 • Bijkomende rijstrook richting Antwerpen tussen Braamstraat en kruispunt

Inkomend Verkeer richting centrum via Wijnegembaan

 • Kruispunt met verkeerslichten
 • Enkelrichting richting centrum
 • Uitzondering voorzien voor vrachtverkeer bedrijvenzone t.h.v. kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: wel in- en uitgaand verkeer naar Hoogmolendijk

Uitgaand Verkeer via Braamstraat

 • Braamstraat sluit rechtstreeks aan op Metropoolstraat
 • Braamstraat enkelrichting tussen Papenaardekensstraat en Metropoolstraat
 • Korte Braamstraat blijft aangesloten op Metropoolstraat met knip t.h.v. Braamstraat
 • Bestaande parkeervoorzieningen behouden en uitgebreid met ruimte voor een evenementenparking

Fietsvoorzieningen

 • Fietspad op de brug: 4 m nuttige breedte
 • Fietspad over brug sluit via tunnel aan op jaagpad
 • Fietspad wordt doorgetrokken tot aan schoolomgeving Schoten via Papenaardekensstraat
 • Conflictvrije lichtenregeling op kruispunt Merksemsebaan
 • Mogelijkheid tot uitbouw Fietssnelweg (Noord-Zuid) en Districtenroute via brug

 

typedwarsprofiel nieuwe brug

Groene corridor

Groene corridor = sluitstuk groene rand ten Oosten van Antwerpen.

Realisatie eerste fase Groene Corridor in Project Hoogmolenbrug (korte termijn)

 • Heraanleg Braambeek met ecologische vijvers
 • Ecopassages onder kruisende wegen
 • Ecopassage over Hoogmolenbrug
 • Natuurgebied met nat-droogzones
 • Vleermuizenverblijf

 

grondplan groene corridor

Laatste nieuws

Top