Hoogmolenbrug

Het verhogen van de Hoogmolenbrug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wat houden de werken in?

De Hoogmolenbrug heeft momenteel een vrije hoogte van 6,94 meter en een doorvaartbreedte van 50 meter. De brug wordt verhoogd tot 9,10 meter en het kanaal wordt verbreed tot 63 meter. Het verdere ontwerp voor deze brug zal klaar zijn tegen eind 2018.

De Hoogmolenbrug wordt gebouwd volgens het principe van de 'generieke bruggen' (standaardmodel). Op termijn komen er meer dan 20 gelijkaardige bruggen over het Albertkanaal. Deze brug wordt gebouwd op een andere locatie dan de huidige burg waardoor de hinder beperkt blijft.

  • 2 x 1 rijstrook
  • Vrijliggende fiets- en voetpaden

 

Laatste nieuws

Top