Link naar homepage

Metropoolstraat

Het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van dit kanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN IN DE METROPOOLSTRAAT? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


  ‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

  Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

  De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. 

  Het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen wordt aangepast tot klasse VIb-bevaarbaarheid (bevaarbaar voor schepen tot 10.000 ton). Dit vergt investeringen in de verbreding en verdieping van het kanaal en in de aanpassing van de oevers.

  Ter hoogte van de Metropoolstraat in Schoten wordt het kanaal gemiddeld vijftien meter breder. Over een strook van ongeveer 1,1 kilometer wordt ook een nieuwe kaaimuur aangelegd. 

  Hoe pakken we de werken aan?

  Fase 1 (afgerond)

  De voorbereidende werken werden al in 2019 gestart: de nieuwe kaaimuur werd aangelegd en de rijbaan werd opgeschoven.

  Fase 2: 9 april - 16 november 2021

  De tweede fase (zone van net voor de Kruiningenstraat tot aan de Straalstraat (Merksem)) gaat op vrijdag 9 april 2021 van start. Tijdens deze werken wordt een deel van de oude kaaimuur vernieuwd.

  Hinder bij de werken

  Het grootste deel van de werken gebeurt via het water. Toch zal er ook hinder zijn in de Metropoolstraat, tussen de Straalstraat en de Jozef Cogelslei. De huidige weg wordt er verbreed tot tegen het fietspad.

  • Van 19 april tot eind april: werken in de berm (opbraak bestaande fietspad), zonder hinder op de rijbaan, wel een snelheidsbeperking van 30 km/u van Jozef Cogelslei tot Straalstraat (dit ter beveiliging van de arbeiders).
  • Van begin mei tot eind juni: invoering enkelrichtingsverkeer voor de aanleg van een tijdelijk baanvak. Het verkeer richting Wijnegem kan via de Metropoolstraat doorrijden. Het verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid. Dat kan ernstige vertragingen met zich meebrengen.
  • Vanaf 4 mei tot het einde van deze werken op 16 november kan het gemotoriseerd verkeer via dit tijdelijk baanvak opnieuw vlotter rijden. 
  • Van 19 april tot 16 november: Fietsers volgen een omleiding via de Straalstraat, Toekomstlaan en Jozef Cogelslei.

  Laatste nieuws

  Top