METROPOOLSTRAAT

Het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van dit kanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Wat

OEVERVERBREDING OVER 1,5 KM

Vanaf de brug van den Azijn (N130) tot iets voorbij de Kruiningenstraat verbreden we het kanaal en bouwen we nieuwe kaaimuren. Deze werken zijn ondertussen grotendeels afgerond. In het voorjaar worden nog bevestigingsankers geplaatst en baggerwerken uitgevoerd.

VERNIEUWING METROPOOLSTRAAT

Nog tot de zomer (2023) vernieuwen we de Metropoolstraat tussen de Straalstraat en de Kruiningenstraat. Over het hele tracé leggen we gescheiden riolering aan en bouwen we de rijweg en jaagpad opnieuw op.

De rioleringswerken duren nog tot midden april. De opbouw van de nieuwe rijweg en het jaagpad inclusief de heraanleg van de kruispunten met de Kruiningenstraat en Jozef Cogelslei gebeurt van maart tot juli 2023.

Tot het einde van de werken blijft de Metropoolstraat afgesloten voor fietsers, auto- en vrachtverkeer. De bedrijven zijn wel bereikbaar via lokale routes volgens de aangeven richtingwijzers.

 

Waarom

‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. 

Het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen wordt aangepast tot klasse VIb-bevaarbaarheid (bevaarbaar voor schepen tot 10.000 ton). Dit vergt investeringen in de verbreding en verdieping van het kanaal en in de aanpassing van de oevers.

Ter hoogte van de Metropoolstraat in Schoten wordt het kanaal gemiddeld vijftien meter breder. Over een strook van ongeveer 1,5 kilometer wordt ook een nieuwe kaaimuur aangelegd. 

Waar?

Metropoolstraat, Schoten, Antwerpen

UPDATE 21 MAART 2023

Tot halverwege april leggen we de laatste hand aan de nieuwe riolering in de zone tussen de Jozef Cogelslei en de Kruiningenstraat. En tot eind mei bouwen we de nieuwe rijweg van de Metropoolstraat op en leggen we zowel opritten als voetpaden aan. Deze werken voeren we in een aantal deelfasen uit om de hinder te beperken. 

Tussen de Jozef Cogelslei en de Kruiningenstraat is de doorgang in de Metropoolstraat onderbroken voor verkeer. Afhankelijk van waar er gewerkt wordt, zijn de bedrijven bereikbaar vanuit oostelijke of westelijke kant. Tegen eind mei kan verkeer weer passeren.

De aanleg van het nieuwe jaagpad langs de Metropoolstraat duurt tot eind juni. Voor fietsers blijft zolang de omleiding langs de achterliggende straten gelden.

Vanaf midden april starten we met de heraanleg van de Hoogmolendijk en de vernieuwing van het kruispunt met de Wijnegembaan. We zorgen voor een lokale omleiding langs de Sluizenstraat en Braamstraat. De vernieuwde Korte Braamstraat is dan weer open voor verkeer en omwille van de omleiding tijdelijk in twee richtingen toegankelijk. 


UPDATE 9 FEBRUARI 2023

Vanaf maandag 13 februari tot begin april is het kruispunt van de Kruiningenstraat met de Metropoolstraat afgesloten voor verkeer. Tot in maart leggen we het laatste deel riolering aan vanaf Nippon Gases tot iets voor Van den Broeck, waardoor het kruispunt is onderbroken.

Tegen begin april moet de Metropoolstraat ten oosten van het kruispunt (kant Hoogmolenbrug) én het kruispunt zelf heraangelegd en weer toegankelijk zijn voor lokaal verkeer.

De aanleg van de nieuwe rijweginfrastructuur vanaf de Kruiningenstraat tot en met het kruispunt met de Jozef Cogelslei vat aan vanaf april. De aannemer voorziet dit in twee fasen te doen om de toegankelijk van de bedrijven mogelijk te houden.

 

Verkeer op de Metropoolstraat

De Metropoolstraat is afgesloten vanaf de Straalstraat tot aan de nieuwe Hoogmolenbrug. Enkel bestemmingsverkeer voor de bedrijven is mogelijk. Volg hiervoor de signalisatie. De Metropoolstraat blijft onderbroken voor doorgaand verkeer tot de zomer van 2023.

Volgende omleidingen gelden voor de duur van de werken:

  • Tussen Wijnegem en Antwerpen: via Houtlaan, Merksemsebaan en Bisschoppenhoflaan.
  • Tussen Schoten en Antwerpen: via Ridder Walter van Havrelaan (N115), Calesbergdreef, Eethuisstraat, Oude Bareellei naar Bredabaan.
  • Op de Jozef Cogelslei gelden sinds bijkomende maatregelen om de veiligheid van fietsers en voetgangers in de schoolomgeving te verbeteren. Meer info hierover op de website van de gemeente Schoten.
Omleiding metropoolstraat

 

Fietsers

Ook fietsers moeten een omleiding volgen via de achterliggende straten. Fietsers die geen bestemming hebben in de werfzone, kunnen tijdens de volledige duur van de werken de omleiding volgen via Toekomstlaan – Marsstraat – Liebiglaan – Papenaardekensstraat.
Vanaf de omleiding kan je via de zijstraten de bedrijven op de Metropoolstraat bereiken. De fietsroute kan in functie van de werken wel wijzigen. 

fietsomleiding

 

Bereikbaarheid van bedrijven tijdens de werken

De werken hebben een invloed op de bereikbaarheid van de bedrijven die gevestigd zijn in de werfzone. Bedrijven zijn maar langs één kant van de Metropoolstraat bereikbaar. De bereikbaarheid wijzigt bovendien in functie van de werken. Volg de signalisatieborden ter plaatse.

Lokale bereikbaarheid

De bedrijven in de omgeving van de Metropoolstraat kunnen hieronder de bereikbaarheidsfiche downloaden om medewerkers, klanten en leveranciers te informeren over de wegenwerken.   

Bereikbaarheidsfiche

Blijf op de hoogte

Op deze projectpagina vind je steeds de meest actuele informatie over de werken op de Metropoolstraat. 
Heb je vragen? Contacteer dan onze omgevingsadviseur via info@metropoolstraat.be

Laatste nieuws

Top