Link naar homepage

Metropoolstraat

Het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van dit kanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN IN DE METROPOOLSTRAAT? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. 

Het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen wordt aangepast tot klasse VIb-bevaarbaarheid (bevaarbaar voor schepen tot 10.000 ton). Dit vergt investeringen in de verbreding en verdieping van het kanaal en in de aanpassing van de oevers.

Hoe pakken we de werken aan?

Op 20 september start de verbreding van het Albertkanaal ter hoogte van de Metropoolstraat. Het kanaal wordt hier gemiddeld 15 meter breder. Over een strook van ongeveer 1,1 kilometer wordt ook een nieuwe kaaimuur aangelegd.

Deze werken worden uitgevoerd in verschillende fases.

Fase 1 - van 23 september tot eind 2019

De werken starten opwaarts de Kruiningenstraat (van net opwaarts de inrit van de firma Van den Broeck tot net aan de opwaartse oprit van het terrein VDAB)

In het algemeen is de volgorde van werken de volgende:

 • Opbraak oude wegenis;
 • Uitbraak oude nutsleidingen en oude riolering;
 • Aanleggen nieuwe (gescheiden) riolering;
 • Aanleg nieuwe wegenis;
 • Intrillen nieuwe damwand;
 • Bouw nieuwe kesp en verankering nieuwe damwand.

Tijdens fase 1 is de Metropoolstraat, tussen het kruispunt met de Kruiningenstraat tot net voorbij het opleidingencenter van VDAB, volledig afgesloten voor het verkeer.

Hinder en omleidingen
 • doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de brug van de Houtlaan, Bisschoppenhoflaan en de brug van den Azijn of de Theunisbrug.
Omleiding autoverkeer
 • Voor de fietsers wordt een tijdelijke fietsdoorsteek gemaakt tussen de Liebiglaan en Metropoolstraat – Liebiglaan – Kruiningenstraat.
Omleiding fietsers
 • Bestemmingsverkeer voor bedrijven buiten de werfzone:  verkeer voor de bedrijven die zich aan de kant van Wijnegem van de werken bevinden moeten aanrijden vanuit Wijnegem. Het verkeer dat als bestemming een bedrijf heeft aan de Antwerpse zijde van de werken moet vanuit Antwerpen aanrijden
   
 • De bedrijven die zich in de werfzone bevinden (Metropoolstraat nrs. 1 t.e.m. 18) zijn bereikbaar via een specifieke situatie uitgewerkt voor hen.

  Binnen de zone van de twee rode lijnen (zie tekening) zal er GEEN gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn EN er is geen doorgang voor voetgangers en fietsers

  De bedrijven die zich net afwaarts de zone van de afsluiting bevinden m.a.w. aan de zijde van Antwerpen, moeten tijdens de afsluiting van de Metropoolstraat ook aan rijden vanuit de kant van Antwerpen.

  De bedrijven die zich net opwaarts de zone van de afsluiting bevinden m.a.w. aan de zijde van Wijnegem, moeten tijdens de afsluiting van de Metropoolstraat aanrijden vanuit de kant van Wijnegem.

omleiding aan werfzone
 • Bereikbaarheid bedrijven gevestigd op de terreinen van Nactis (inrit op Metropoolstraat nr. 12) en de bedrijven gelegen op het terrein van Metropoolstraat nr. 11 (VDAB ed.)

  De opwaartse oprit van de VDAB blijft toegankelijk. Alle bedrijven op het terrein van Metropoolstraat nr. 11 kunnen via deze ingang bereikbaar blijven tijdens deze fase van de werken.

  De bedrijven op de terreinen van Nactis zijn tijdens het afsluiten van de Metropoolstraat niet bereikbaar langs hun normale oprit. Zij kunnen hun bedrijf bereiken via een opwaartse oprit van de VDAB.

Omleiding zone nactis

Fase 2 - van begin 2020 tot eind 2020

Tijdens fase 2 starten de werken iets voorbij het opleidingencenter van de VDAB tot aan de Hoogmolenbrug.

Tijdens deze fase wordt eerst de nieuwe riolering en de nieuwe wegenis aangelegd. Dit gebeurt volledig buiten de bestaande weg waardoor er geen of slechts zeer beperkte hinder is voor het verkeer.

Het Albertkanaal wordt hier significant verbreed. Op deze locatie wordt een koppelpunt voor vier-baks duwkonvooien gerealiseerd en zullen op termijn vier-baks duwkonvooien elkaar veilig kunnen kruisen.

Hinder en omleidingen

Tijdens fase 2 kan het verkeer altijd door, ofwel over de bestaande ofwel over de nieuwe rijweg. Het is mogelijk dat er op bepaalde stukken versmalde rijstroken worden toegepast of dat het verkeer beurtelings wordt geregeld met lichten.

Laatste nieuws

Top