METROPOOLSTRAAT

Het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van dit kanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Wat, waarom, wanneer?

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN IN DE METROPOOLSTRAAT? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.

Wat

Ter hoogte van de Metropoolstraat in Schoten wordt het kanaal gemiddeld vijftien meter breder. Over een strook van ongeveer 1,1 kilometer leggen we een nieuwe kaaimuur aan. Daarnaast wordt ook de Metropoolstraat zelf opnieuw aangelegd en voorzien van nieuwe riolering en nutsleidingen.

In 2019-2020 is het gedeelte van de Metropoolstraat tussen de Kruiningenstraat en de Braamstraat al onder handen genomen. De rijweg is er opgeschoven en er werd een nieuwe kaaimuur gebouwd voor de verbreding van het kanaal. Vanaf maart 2022 is de Metropoolstraat tussen de Kruiningenstraat en de Straalstraat aan de beurt.

De werken aan de Metropoolstraat worden in nauw overleg met de werken aan de Hoogmolenbrug ingepland.

Waarom

‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. 

Het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen wordt aangepast tot klasse VIb-bevaarbaarheid (bevaarbaar voor schepen tot 10.000 ton). Dit vergt investeringen in de verbreding en verdieping van het kanaal en in de aanpassing van de oevers.

Ter hoogte van de Metropoolstraat in Schoten wordt het kanaal gemiddeld vijftien meter breder. Over een strook van ongeveer 1,1 kilometer wordt ook een nieuwe kaaimuur aangelegd. 

Wanneer

Op de Metropoolstraat tussen de Straalstraat en de nieuwe Hoogmolenbrug worden gelijktijdig verschillende deelprojecten uitgevoerd.

DEELPROJECT 1: Oeververbreding

Tijdens deze werken wordt een deel van de oude kaaimuur vernieuwd. De vernieuwing van de kaaimuur gebeurt voornamelijk vanop het water. We doen dit in 4 stappen:

 1. Straalstraat – Jozef Cogelslei: afgerond
 2. Jozef Cogelslei – Arteco: afgerond
 3. Arteco – Praxair: afgerond
 4. Van den Broeck – Praxair: van september tot eind 2022

DEELPROJECT 2: Nutswerken

Voordat de nieuwe riolering en weginfrastructuur gelegd kan worden, moeten de nutsbedrijven hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom aanpassen. Deze nutswerken werden uitgevoerd van maart tot augustus 2022.

DEELPROJECT 3: Riolering- en wegeniswerken

De rioleringswerken zijn volop bezig. Eens deze klaar zijn, wordt de rijweg opnieuw aangelegd. De riolerings- en wegenwerken verlopen in meerdere fasen:

 1. Straalstraat – Pletterijstraat: alles klaar in november 2022
 2. Pletterijstraat – Jozef Cogelslei: riolering tot eind november 2022
 3. Jozef Cogelslei – Arcelor Mittal: riolering tot in januari 2023
 4. Pletterijstraat – Van den Broeck: wegenis vanaf januari 2023

Stand van zaken oktober 2022. Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen door onvoorziene situaties op de werf of slechte weersomstandigheden. 

Waar?

Metropoolstraat, Schoten, Antwerpen

 

UPDATE 17 OKTOBER 2022

De nutswerken op de Metropoolstraat zijn afgerond. De focus ligt nu op de aanleg van de nieuwe riolering en wegopbouw (aannemer Willemen). Tegelijk is de laatste fase van de oeververbreding nog in uitvoering (aannemer Besix). 

Kruispunt Metropoolstraat x J. Cogelslei: Vanaf maandag 17 oktober is het kruispunt met de Jozef Cogelslei afgesloten voor alle verkeer. Dit kruispunt blijft afgesloten tot voorjaar 2023.

Zone Straalstraat tot Pletterijstraat: Omstreeks midden november is deze zone volledig vernieuwd (riolering en weginfrastructuur).

Zone Pletterijstraat tot Jozef Cogelslei: Aanleg riolering van oktober tot en met november 2022. Nadat de nieuwe riolering ook in de volgende zone voldoende ver is aangelegd, volgt hier de nieuwe wegopbouw, vermoedelijk vanaf half januari 2023.

Zone rond kruispunt Kruiningenstraat (Arcelor Mittal tot Van den Broeck): Rioleringswerken zijn grotendeels uitgevoerd. De heiwerken voor de oeververbreding zijn klaar in de loop van november. Daarna volgt de aanleg van het laatste stukje riolering tussen Kruiningenstraat en Van den Broeck.

Zone Jozef Cogelslei tot Arcelor Mittal: Start van de rioleringswerken rond eind november. De rioleringswerken duren zonder weerverlet ongeveer 2 maanden. Aansluitend volgt de nieuwe wegopbouw vanaf de Pletterijstraat. 

 

Verkeer op de Metropoolstraat

De Metropoolstraat is afgesloten vanaf de Straalstraat tot aan de nieuwe Hoogmolenbrug. Enkel bestemmingsverkeer voor de bedrijven is mogelijk. Volg hiervoor de signalisatie. De Metropoolstraat blijft onderbroken voor doorgaand verkeer tot voorjaar 2023.

Volgende omleidingen gelden voor de duur van de werken:

 • Tussen Wijnegem en Antwerpen: via Houtlaan, Merksemsebaan en Bisschoppenhoflaan.
 • Tussen Schoten en Antwerpen: via Ridder Walter van Havrelaan (N115), Calesbergdreef, Eethuisstraat, Oude Bareellei naar Bredabaan.
 • Op de Jozef Cogelslei gelden sinds bijkomende maatregelen om de veiligheid van fietsers en voetgangers in de schoolomgeving te verbeteren. Meer info hierover op de website van de gemeente Schoten.
Omleidingsplan doorgaand verkeer

 

Fietsers

Ook fietsers moeten een omleiding volgen via de achterliggende straten. Fietsers die geen bestemming hebben in de werfzone, kunnen tijdens de volledige duur van de werken de omleiding volgen via Toekomstlaan – Marsstraat – Liebiglaan – Papenaardekensstraat.
Vanaf de omleiding kan je via de zijstraten de bedrijven op de Metropoolstraat bereiken. De fietsroute kan in functie van de werken wel wijzigen. 

Omleidingsplan fietsers

 

Bereikbaarheid van bedrijven tijdens de werken

De werken hebben een invloed op de bereikbaarheid van de bedrijven die gevestigd zijn in de werfzone. Bedrijven zijn maar langs één kant van de Metropoolstraat bereikbaar. De bereikbaarheid wijzigt bovendien in functie van de werken. Volg de signalisatieborden ter plaatse.

Omleidingsplan lokaal

De bedrijven in de omgeving van de Metropoolstraat kunnen hieronder de bereikbaarheidsfiche downloaden om medewerkers, klanten en leveranciers te informeren over de wegenwerken.   

Bereikbaarheidsfiche

Blijf op de hoogte

Op deze projectpagina vind je steeds de meest actuele informatie over de werken op de Metropoolstraat. De Vlaamse Waterweg nv verstuurt ook regelmatig digitale nieuwsbrieven om fasewissels en belangrijke werken aan te kondigen. Inschrijven doe je via de knop bovenaan deze pagina. Zo ontvang je alle nieuws meteen in je inbox.
Heb je vragen? Contacteer dan onze omgevingsadviseur via info@metropoolstraat.be

Laatste nieuws

Top