Brug Beringen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Beringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Beringen

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

 • Lengte brug: 175 m
 • Hoogte boog: 30,5 m boven wegdek

Fasering van de werken

Bouw nieuwe brug

 • De nieuwe brug wordt stroomopwaarts van de bestaande brug gebouwd (kant Hasselt)
 • Ophogen en heraanleggen brugopritten
 • Aansluiting op bestaande wegenis
 • Afbraak bestaande brug
 • Kanaalverbreding

Heraanleg wegenis:

 • Ontwerp in nauwe samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Beringen
 • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
  • Fietstunnel Lummenseweg
 • Uniforme landschappelijke inpassing
 • Vlotte doorstroming t.h.v. het kruispunt Paalsesteenweg en Lummenseweg

Timing

 • Aanvraag omgevingsvergunning: voorjaar 2018
 • Aanstellen aannemer: 2019
 • Start werken: ten vroegste september 2019

 

Laatste nieuws

Top