Brug Beringen

Brug Beringen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Beringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Wat

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Kuringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Waarom

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

 

Wanneer

De hoofdwerken zijn gestart in het voorjaar van 2020. In maart 2021 wordt de nieuwe stalen boogbrug ingevaren vanaf het montageterrein langs de Kasteletsingel. De bestaande brug wordt in september 2021 afgebroken. Daarna wordt het kanaal nog verbreed tot in de zomer van 2022.

Mijlpalen volgens huidige planning (Let op! Volgende data zijn streefdata)

 • Start hoofdwerken: feb 2020
 • Invaren nieuwe brug: 7/03/2021
 • Onderbreken N717 en hinder N29: zomer 2021
 • Openstellen nieuwe brug: september 2021
 • Afbraak bestaande brug: 19/09/2021
 • Einde werken: juli 2022

Waar?

De werken aan de beide bruggen in Beringen en de brug van Lummen worden op elkaar afgestemd. Zo zal de onderbreking van de brug in Lummen (Genebosstraat) niet interfereren met deze van de Beverlosesteenweg in Tervant of de Lummenseweg (N717) in Beringen. De onderbreking van de Beverlosesteenweg wordt voorzien na de openstelling van de nieuwe Paalsesteenweg (N29) zodat de bijkomende verkeersdruk als een gevolg van de onderbreking kan worden omgeleid langs de vernieuwde brug in Beringen

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUGGEN VAN BERINGEN EN PAAL-TERVANT? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.

UPDATE 20 SEPTEMBER 2021

De oude brug in Beringen wordt volgende zondag 26 september afgebroken. Dan wordt het middenste deel van de brug (boven het water) weggehaald.
Deze week wordt eerst wegdek weggehaald en wordt het brugdek in balken gezaagd.  Zondag worden dan de balken één voor één d.m.v. hydraulische hijskranen opgelift en op een ponton gelegd. Vervolgens worden de balken naar de kant gevaren waar ze met kranen tot puin verbrijzeld worden. 
De werken op zondag gebeuren overdag vanaf 6 uur tot ongeveer 17 uur.
De zijoverspanningen worden op maandag en dinsdag afgebroken met kranen vanop de oevers (vergelijkbaar met verbrijzelen balken op zondag).  Ook deze werken vinden enkel overdag plaats.

Opgelet! Deze afbraakwerken zullen enige geluidshinder veroorzaken. Wij trachten deze tot een minimum te beperken maar willen ons alvast verontschuldigen voor het ongemak.

UPDATE 31 AUGUSTUS 2021

OPENSTELLING NIEUWE BRUG IN BERINGEN IN FASES

Op 3 september 2021 (‘s avonds) wordt de nieuwe boogbrug in Beringen opengesteld, maar enkel voor gemotoriseerd verkeer. De volledige openstelling van de brug gebeurt in fases. Voor fietsers en gemotoriseerd verkeer vind je hieronder de verkeersroutes terug die per fase van toepassing zijn.

ROUTES VOOR FIETSVERKEER

TOT MIDDEN SEPTEMBER 2021

Tot midden september mogen alleen fietsers de oude brug in Beringen nog gebruiken. De brug oprijden komende van Paal of Lummen doe je via Bergske. De Lummenseweg is afgesloten van de N29 Paalsesteenweg voor fietsverkeer.

 • Komende van Paal richting Beringen fiets je over de Oude Baan naar de Sint-Annastraat en sla je rechtsaf Commelo in, om vervolgens rechts Bergske te nemen en de oude brug over te steken richting Beringen centrum.
 • Komende van Lummen richting Beringen sla je op de Lummenseweg de Ternaaiseweg in, om daarna rechtsaf de Oude Baan te nemen naar de Sint-Annastraat en rechtsaf Commelo in te slaan. Vervolgens neem je Bergske om de oude brug over te steken richting Beringen centrum.

Beide fietsroutes in kaart

OPGELET: Op maandag 6 september wordt de brug in Paal-Tervant (Beverlosesteenweg) afgesloten. Dan starten de voorbereidingen voor de afbraak van de oude Vierendeelbrug in het weekend van 11 en 12 september 2021.  Om vanuit Tervant het Albertkanaal over te steken, moet je via het jaagpad (linkeroever) tot aan Bergske fietsen om zo de oude brug van Beringen over te steken richting Beringen centrum. Meer informatie over deze brug vind je hier.

Vanaf midden september 2021

Midden september is de fietstunnel onder de N717 Lummenseweg klaar en moet je de N717 niet meer oversteken komende van Lummen.

In het weekend van 25 en 26 september wordt de oude brug afgebroken, waardoor fietsers vanaf dan ook de nieuwe brug moeten gebruiken.

 • Komende van Paal richting Beringen fiets je over de Oude Baan naar de Sint-Annastraat en sla je rechtsaf Commelo in, om vervolgens rechts Bergske te nemen en door te fietsen tot de nieuwe brug richting Beringen centrum.
 • Komende van Lummen richting Beringen neem je de Vaartstraat, de nieuwe tunnel onder de N717 en sla je rechtsaf naar de Sint-Annastraat om daarna rechtsaf Commelo te nemen. Vervolgens sla je rechts Bergske in en fiets je door tot aan de nieuwe brug richting Beringen centrum.

Beide fietsroutes in kaart.

HINDER OP DE JAAGPADEN

De nieuw aangelegde Kasteletsingel is omwille van het drukke verkeer niet meer voorzien van fietspaden. Het jaagpad vormt de hoofdas voor fietsverkeer i.p.v. de Kasteletsingel.

Echter aan het jaagpad op deze noordelijke rechteroever moeten nog heel wat kadewerken uitgevoerd worden. Hierdoor zal het jaagpad (RO) onderbroken worden vanaf de afbraak van de oude brug eind september 2021 tot het einde van de werken juli 2022. Tijdens deze onderbrekingen wordt een afgeschermd dubbelrichtingsfietspad voorzien over een beperkt stuk van de Kasteletsingel waarlangs het jaagpad wordt omgeleid (via de Kraaistraat – stukje Kasteletsingel tot oude brug – om daar terug de verbinding te maken met het jaagpad langs het kanaal). 

Het jaagpad op de zuidelijke linkeroever wordt gedurende de volledige duur der werken onderbroken. Fietsers volgen een omleiding via Terhulzen, Ternaaiseweg en de fietstunnel onder de N29 Paalsesteenweg. Vanaf medio september is de fietstunnel onder de N717 klaar en kunnen fietsers de Vaartstraat / Oude baan volgen, en hoeft men de N717 niet meer over te steken.

ROUTES VOOR GEMOTORISEERD VERKEER

HEDEN TOT 3 SEPTEMBER 2021

Het gemotoriseerd verkeer rijdt nog steeds over de oude brug. Ter hoogte van de Kasteletsingel kan het gemotoriseerd verkeer al over de definitieve wegenis. 

Doorgaand verkeer in beide richtingen blijft mogelijk op de N29 Paalsesteenweg. Op de N717 Lummenseweg geldt een snelheidsbeperking van 30km/u en kan je enkel rechts in (komende van Paal) richting Lummen rijden en rechts uit (komende van Lummen) richting Beringen centrum rijden.

Het verkeer op de N717 van Lummen richting Paal volgt de omleiding via de Kasteletsingel en moet keren aan de rotonde van de Everselstraat.

Het verkeer van Beringen centrum richting Lummen wordt omgeleid via de E313 – E314. 

Autoverkeer tot en met 3 september

VANAF 3 SEPTEMBER TOT MIDDEN SEPTEMBER 2021

De nieuwe boogbrug wordt op 3 september 2021 ’s avonds opengesteld voor gemotoriseerd verkeer dat uitkomt op het nieuwe kruispunt op de Kasteletsingel. De oude brug wordt bijgevolg afgezet voor gemotoriseerd verkeer. 

Op de N717 Lummenseweg blijft de snelheidsbeperking van 30km/u gelden en kan je enkel rechts in (komende van Paal) richting Lummen rijden en rechts uit (komende van Lummen) richting Beringen centrum rijden.

Het verkeer op de N717 van Lummen richting Paal volgt de omleiding via de Kasteletsingel en moet keren aan de rotonde van de Everselstraat.

Het verkeer van Beringen centrum richting Lummen wordt omgeleid via de E313 – E314. 

Autoverkeer van 3 tot midden september

OPGELET: Op maandag 6 september wordt de brug in Paal-Tervant (Beverlosesteenweg) afgesloten en afgebroken. De Beverlosesteenweg is dan ter hoogte van de brug onderbroken. Meer informatie over deze brug vind je hier.

Vanaf midden september 2021

De ovonde en de afslagstroken zijn volledig afgewerkt, alsook de aansluiting met de N717 Lummenseweg. Zowel het gemotoriseerd verkeer als het fietsverkeer rijdt nu over de nieuwe brug. De oude brug wordt in het weekend van 25 en 26 september 2021 afgebroken.

Autoverkeer vanaf midden september

AFBRAAK OUDE BRUG BERINGEN

Na de openstelling van de nieuwe brug kan in het weekend van 25 en 26 september de oude brug worden afgebroken. De openstelling van de nieuwe brug en de afbraak van de oude brug betekent nog niet het einde van dit project. De komende maanden worden ook de kades, jaagpaden en fietslus onder de brug nog verder afgewerkt. De werken zijn voorzien om in juli 2022 klaar te zijn. Updates over de werken vind je steeds terug op deze pagina.

UPDATE 19 MAART 2021

Om de kanaalverbreding te realiseren, start de aannemer binnenkort met kadewerken langs het jaagpad op de westelijke oever ter hoogte van Bergske. Om de hinder voor de buurt zo miniem mogelijk te houden, nemen we twee belangrijke maatregelen:

Het inbrengen van een damwand gebeurt normaal gezien met een zwaar trilblok. Om de trillingshinder voor de omgeving sterk te verminderen, wordt voor dit project een andere techniek toegepast. Hier wordt de grond eerst losgewoeld met een soilmixmachine om onmiddellijk daarna de damplanken erin te plaatsen. Hierdoor moet er niet of slechts zeer beperkt getrild worden. 

Door in het kanaal een tijdelijke landwinning te realiseren kunnen we bovenstaande werken vanop het kanaal uitvoeren in plaats van op de weg. 

We wensen ons alvast te verontschuldigen voor het eventuele ongemak. 

Onderstaande filmpje toont hoe dit in zijn werk gaat.

HOE PAKKEN WE DE WERKEN AAN?

 • Bouw nieuwe brug
 • De nieuwe brug wordt stroomopwaarts van de bestaande brug gebouwd (kant Hasselt)
 • Ophogen en heraanleggen brugopritten
 • Aansluiting op bestaande wegenis
 • Afbraak bestaande brug
 • Kanaalverbreding
 • Heraanleg wegenis:
  • Ontwerp in nauwe samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Beringen
  • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
  • Fietstunnel Lummenseweg
  • Uniforme landschappelijke inpassing

Bij de werken aan de brug van Beringen wordt voorzien dat de Paalsesteenweg (N29) het Albertkanaal en de Kasteletsingel (N72) schuin kruist opwaarts van de bestaande brug. Hiervoor moeten de kruispunten Paalsesteenweg–Lummenseweg en Paalsesteenweg–Kasteletsingel heraangelegd worden. 

MINDER HINDER AANPAK

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

Tijdens de werken zal het verkeer op de gewestwegen gehinderd worden maar er worden geen onderbrekingen van het doorgaande verkeer op de Paalsesteenweg of op de Kasteletsingel voorzien. De Lummenseweg (N717) wordt tijdens de zomer van 2021 onderbroken voor de realisatie van de fietstunnel.

 • N29 Paalsesteenweg: Tijdens de verkeersluwere zomerperiode van 2021 starten de werken aan de N29 Paalsesteenweg. Er blijft te allen tijde een verbinding over het Albertkanaal mogelijk, ofwel via de oude brug, ofwel via de nieuwe brug.
 • N717 Lummenseweg: deze as wordt 6 weken onderbroken tijdens de verkeersluwere zomerperiode van 2021.
 • N72 Kasteletsingel: deze as wordt niet onderbroken. Er blijft steeds doorgang mogelijk door middel van versmalde rijstroken. Fietsers worden tijdens de werken aan de Kasteletsingel omgeleid via de Everselstraat-Broekhovenstraat-Torenveldstraat. 

Tijdens de onderbreking van de N717 Lummenseweg wordt er voor gemotoriseerd verkeer een omleiding voorzien via de E313 en de E314. Fietsers volgen een korte omleiding via de Ternaaiseweg. 

Laatste nieuws

Top