Link naar homepage

Brug Beringen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Kuringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.
Logo europese steun

UPDATE 19 MAART 2021

Om de kanaalverbreding te realiseren, start de aannemer binnenkort met kadewerken langs het jaagpad op de westelijke oever ter hoogte van Bergske. Om de hinder voor de buurt zo miniem mogelijk te houden, nemen we twee belangrijke maatregelen:

 • Het inbrengen van een damwand gebeurt normaal gezien met een zwaar trilblok. Om de trillingshinder voor de omgeving sterk te verminderen, wordt voor dit project een andere techniek toegepast. Hier wordt de grond eerst losgewoeld met een soilmixmachine om onmiddellijk daarna de damplanken erin te plaatsen. Hierdoor moet er niet of slechts zeer beperkt getrild worden. 
 • Door in het kanaal een tijdelijke landwinning te realiseren kunnen we bovenstaande werken vanop het kanaal uitvoeren in plaats van op de weg. 

We wensen ons alvast te verontschuldigen voor het eventuele ongemak. 

Onderstaande filmpje toont hoe dit in zijn werk gaat.


UPDATE 8 MAART 2021

Afgelopen weekend is de nieuwe brug succesvol geplaatst. De invaaroperatie was een technisch hoogstandje. De nieuwe boogbrug is 175 meter lang, 30 meter hoog en weegt ongeveer 2700 ton. Dat spreekt tot de verbeelding. De afmetingen van het brugdek en het enorme gewicht maakten van de ganse operatie een echt huzarenstuk. Meer lezen


UPDATE 1 MAART 2021

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe brug over het Albertkanaal in Beringen: dit weekend wordt de stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd. De afgelopen maanden werden op het montageterrein de verschillende brugdelen al aan elkaar gezet. 
Eerst wordt de nieuwe brug  aan het montageterrein op een ponton op het Albertkanaal gereden. Zaterdagavond 6 maart vanaf 20u wordt de brug op het ponton op hoogte gevijzeld. Vanaf zondagochtend 7 maart zal de brug dan naar haar definitieve plaats worden gevaren.

Opgelet! Volg de werken veilig maar thuis 
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zijn ook bij het invaren geldig. Daarom vragen we om niet ter plekke te komen kijken. Maar geen zorgen! Omdat we iedereen wel de mogelijkheid willen bieden om alles toch veilig te kunnen volgen zenden we het invaren hier live uit vanaf zaterdagavond 20u zodat je vanuit je zetel de ganse operatie veilig van thuis kan volgen.

 


UPDATE 7 JANUARI 2021

 Momenteel wordt er volop gewerkt aan de nieuwe brug en wegenis van de N72 Kasteletsingel. Tot begin februari kan het verkeer hier in beide richtingen over slechts één rijstrook. 

Ook op het montageterrein van de nieuwe brug staan de werken niet stil. Begin maart 2021 wordt de nieuwe brug ingevaren en de laatste voorbereidingen hiervoor worden momenteel getroffen. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren wordt het jaagpad op rechteroever ter hoogte van het montageterrein tijdens volgende periodes onderbroken:

 • Vanaf maandag 11 januari tot maandag 8 februari. In deze periode worden de boogtorens gedemonteerd en afgevoerd via het jaagpad. Nadien worden de hangers van de brug geleverd en geplaatst met behulp van 300-tons kranen die op het jaagpad staan. 
 • Op zondag 7 maart wordt de nieuwe brug ingevaren. Het jaagpad wordt onderbroken tijdens de voorbereidingswerken, om de brug te verplaatsen van het montageterrein naar een ponton en bij de afvoer van het materiaal en de opruim (3-tal weken) 

Na het invaren van de brug op 7 maart  zal het jaagpad in principe weer ononderbroken beschikbaar zijn tot september 2021.


UPDATE 19 NOVEMBER 2020

De werken aan de brug van Beringen verlopen zeer vlot. De nieuwe stalen brugconstructie arriveerde onlangs op het montageterrein langs het Albertkanaal en we zijn volop bezig met de bouw van de pijlers van de nieuwe aanbrug over de N72 Kasteletsingel. 
Omdat er momenteel heel wat werfactiviteit is op de N72 Kasteletsingel én de jaagpaden worden fietsers momenteel op beide assen omgeleid. Maar er is goed nieuws! Vanaf eind november 2020 is er weer een veilig fietsalternatief beschikbaar via het jaagpad op de oostelijke rechteroever. Deze route zal beschikbaar zijn tot in de zomer van 2021, met uitzondering van een aantal dagen in de periode januari – maart 2021. Opgelet! Fietsen op de Kasteletsingel blijft tot nader order verboden.

Overzicht fietsomleiding jaagpaden

UPDATE 20 MEI 2020

Op deze projectlocatie worden we bij de constructie van de nieuwe kademuur geconfronteerd met zeer harde zandlagen. Bovendien is de bebouwing op bepaalde segmenten vrij dicht gesitueerd tov de kade (vb thv het 'Bergske'). Om te vermijden dat de damplanken met zwaar geweld de grond in geheid moesten worden met wellicht geluids- trillingshinder tot gevolg, is ervoor geopteert om een extra investering te doen in een voorbewerking die deze harde grondlaag doorbreekt. Specifiek voor de projectlocatie hier in Beringen wordt dan ook een soilmix wand gerealiseerd waarin direct daarna de damwand wordt getrild. Met deze soilmix-wand wordt als het ware een sleuf grond vermalen en gemengd met cement, waarna deze rustig uithard. Door direct te volgen met het intrillen van de damwanden, kunnen deze vrij vlot in de sleuf worden ingebracht. Op die manier worden de trillingen tot een absoluut minimum beperkt. Deze techniek is reeds met groot succes toegepast op de rechteroever (begin april). Vanaf 27 mei start dezelfde combinatie op aan de stroomopwaartse zijde van de bestaande brug (linkeroever).  

Na de afbraak van de brug (september 2021) passen we dezelfde techniek toe voor het resterend traject, waaronder ook thv het 'Bergske'.


WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUGGEN VAN BERINGEN EN PAAL-TERVANT? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


 

‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Impressiefoto nieuwe brug

Geplande werken brug Beringen

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

 • Lengte brug: 175 m
 • Hoogte boog: 30,5 m boven wegdek

Hoe pakken we de werken aan?

 • Bouw nieuwe brug
 • De nieuwe brug wordt stroomopwaarts van de bestaande brug gebouwd (kant Hasselt)
 • Ophogen en heraanleggen brugopritten
 • Aansluiting op bestaande wegenis
 • Afbraak bestaande brug
 • Kanaalverbreding
 • Heraanleg wegenis:
  • Ontwerp in nauwe samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Beringen
  • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
  • Fietstunnel Lummenseweg
  • Uniforme landschappelijke inpassing

Bij de werken aan de brug van Beringen wordt voorzien dat de Paalsesteenweg (N29) het Albertkanaal en de Kasteletsingel (N72) schuin kruist opwaarts van de bestaande brug. Hiervoor moeten de kruispunten Paalsesteenweg–Lummenseweg en Paalsesteenweg–Kasteletsingel heraangelegd worden. 

Timing

De hoofdwerken zijn gestart in het voorjaar van 2020. In maart 2021 wordt de nieuwe stalen boogbrug ingevaren vanaf het montageterrein langs de Kasteletsingel. De bestaande brug wordt in september 2021 afgebroken. Daarna wordt het kanaal nog verbreed tot in de zomer van 2022.

Mijlpalen volgens huidige planning (Let op! Volgende data zijn streefdata)

 • Start hoofdwerken: feb 2020
 • Invaren nieuwe brug: 7/03/2021
 • Onderbreken N717 en hinder N29: zomer 2021
 • Openstellen nieuwe brug: september 2021
 • Afbraak bestaande brug: 19/09/2021
 • Einde werken: juli 2022

De werken aan de beide bruggen in Beringen en de brug van Lummen worden op elkaar afgestemd. Zo zal de onderbreking van de brug in Lummen (Genebosstraat) niet interfereren met deze van de Beverlosesteenweg in Tervant of de Lummenseweg (N717) in Beringen. De onderbreking van de Beverlosesteenweg wordt voorzien na de openstelling van de nieuwe Paalsesteenweg (N29) zodat de bijkomende verkeersdruk als een gevolg van de onderbreking kan worden omgeleid langs de vernieuwde brug in Beringen.

kaart met afgesloten wegen
overzicht planning

Minder hinder aanpak

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

Tijdens de werken zal het verkeer op de gewestwegen gehinderd worden maar er worden geen onderbrekingen van het doorgaande verkeer op de Paalsesteenweg of op de Kasteletsingel voorzien. De Lummenseweg (N717) wordt tijdens de zomer van 2021 onderbroken voor de realisatie van de fietstunnel.

 • N29 Paalsesteenweg: Tijdens de verkeersluwere zomerperiode van 2021 starten de werken aan de N29 Paalsesteenweg. Er blijft te allen tijde een verbinding over het Albertkanaal mogelijk, ofwel via de oude brug, ofwel via de nieuwe brug.
 • N717 Lummenseweg: deze as wordt 6 weken onderbroken tijdens de verkeersluwere zomerperiode van 2021.
 • N72 Kasteletsingel: deze as wordt niet onderbroken. Er blijft steeds doorgang mogelijk door middel van versmalde rijstroken. Fietsers worden tijdens de werken aan de Kasteletsingel omgeleid via de Everselstraat-Broekhovenstraat-Torenveldstraat. 

Tijdens de onderbreking van de N717 Lummenseweg wordt er voor gemotoriseerd verkeer een omleiding voorzien via de E313 en de E314. Fietsers volgen een korte omleiding via de Ternaaiseweg. 

Brug Beringen Omleidingsroute gemotoriseerd Lummenseweg
Brug Beringen fietsomleiding lummenseweg

Hinder op de jaagpaden

Het jaagpad op de noordelijke rechteroever wordt tijdens de werken regelmatig onderbroken. Tijdens de onderbrekingen geldt er een omleiding via Lochtemansweg-Everselstraat-Broekhovenstraat-Torenveldstraat-Stadswal-Burgemeester Geyskensstraat-Nijverheidsstraat. Op marktdagen (woensdagvoormiddag) kunnen fietsers niet via Stadswal passeren en wordt de Kasteletsingel als alternatief aangeboden. 

Het jaagpad op de zuidelijke linkeroever wordt gedurende de volledige duur der werken onderbroken. Fietsers volgen een omleiding via Terhulzen, Ternaaiseweg en de fietstunnel onder de N29 Paalsesteenweg.

 

Brug Beringen fietsomleiding jaagpaden

Laatste nieuws

Top