Link naar homepage

Brug Beringen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Beringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUGGEN VAN BERINGEN EN PAAL-TERVANT? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.

 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Beringen

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

 • Lengte brug: 175 m
 • Hoogte boog: 30,5 m boven wegdek

Fasering van de werken

Bouw nieuwe brug

 • De nieuwe brug wordt stroomopwaarts van de bestaande brug gebouwd (kant Hasselt)
 • Ophogen en heraanleggen brugopritten
 • Aansluiting op bestaande wegenis
 • Afbraak bestaande brug
 • Kanaalverbreding

Heraanleg wegenis:

 • Ontwerp in nauwe samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Beringen
 • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
  • Fietstunnel Lummenseweg
 • Uniforme landschappelijke inpassing
 • Bij de werken aan de brug van Beringen wordt voorzien dat de Paalsesteenweg (N29) het Albertkanaal en de Kasteletsingel (N72) schuin kruist opwaarts van de bestaande brug. Hiervoor moeten de kruispunten Paalsesteenweg–Lummenseweg en Paalsesteenweg–Kasteletsingel heraangelegd worden.  

Timing

Momenteel zijn de aanpassingswerken van de nutsmaatschappijen al in uitvoering.  In de loop van de maand september start de aannemer met de voorbereidende werken om terrein bouwrijp te maken. De hoofdwerken starten in het voorjaar van 2020. In maart 2021 wordt de nieuwe stalen boogbrug ingevaren vanaf het montageterrein langs de Kasteletsingel. De bestaande brug wordt in september 2021 afgebroken. Daarna wordt het kanaal nog verbreed tot in de zomer van 2022.

Minder hinder aanpak

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders. 

Tijdens de werken zal het verkeer op de gewestwegen gehinderd worden maar er worden geen onderbrekingen van het doorgaande verkeer op de Paalsesteenweg of op de Kasteletsingel voorzien. De Lummenseweg (N717) wordt tijdens de zomer van 2021 onderbroken voor de realisatie van de fietstunnel

De werken aan de beide bruggen in Beringen en de brug van Lummen worden op elkaar afgestemd. Zo zal de onderbreking van de brug in Lummen (Genebosstraat) niet interfereren met deze van de Beverlosesteenweg in Tervant of de Lummenseweg (N717) in Beringen. De onderbreking van de Beverlosesteenweg wordt voorzien na de openstelling van de nieuwe Paalsesteenweg (N29) zodat de bijkomende verkeersdruk als een gevolg van de onderbreking kan worden omgeleid langs de vernieuwde brug in Beringen.

 

 

logo subsidie Europa

Laatste nieuws

Top