2 Polyvalent onderhoudsmedewerkers mechanica

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en afdelingen in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet.

Functie

Als polyvalent onderhoudsmedewerker word je tewerkgesteld binnen de cel Mechanica/Bouwkunde & logistiek van de afdeling Techniek. De cel Mechanica/Bouwkunde & logistiek staat in voor de planning en de uitvoering van onderhoudstaken en interventietaken aan het aan de afdeling toegewezen beweegbare patrimonium (sluizen, beweegbare bruggen, stuwen,…) op mechanisch en civiel bouwkundig vlak. Hiertoe beschikt ze over onderhouds- of interventieploegen, specifiek materieel (telescoopkranen, hoogtewerkers, vrachtwagens, …), een tekenbureau, werkhuizen op verschillende locaties en onder andere ook nog een droogdok in Mol.

 In het team onderhoud West (ploeg kunstwerken), met standplaats Willebroek, zijn er 2 vacante plaatsen. Het team onderhoud staat in voor herstellingen en periodiek onderhoud aan sluizen, beweegbare bruggen, stuwen,… . Tevens zorgt het team voor dringende interventies aan de installaties indien de exploitatie van de kanalen verhinderd wordt en de continuïteit van de scheepvaart in gedrang komt. Daarnaast ondersteunt het team de territoriale afdelingen wanneer deze geconfronteerd worden met grotere werken waarbij specifiek materieel of kennis vereist is. Ten slotte zal het team bij werken door externe aannemers (bv. moderniseringswerken) bijstand verlenen of deeltaken (bv. droogzetten sluis) opnemen tijdens dergelijke opdrachten.

Als polyvalent onderhoudsmedewerker sta je samen met het team in voor de herstellingen en het onderhoud aan sluizen, beweegbare bruggen, stuwen, … Hierbij voer je technische taken zoals montage- en demontagewerkzaamheden, lassen/branden metaalbewerking, schrijnwerk of civiele bouwkundige taken uit. Je brengt verslag uit over de werkzaamheden, je draagt zorg voor het materiaal en materieel en leeft de geldende veiligheidsvoorschriften na.

 

Profiel

Je beschikt over aantoonbare kennis (via opleiding) of ervaring (1 jaar) met preventief en curatief onderhoud/herstellingen aan mechanische installaties.

Je bent in het bezit van een (voorlopig) rijbewijs B en je kan zwemmen.

Je kan vlot samenwerken in team. Je houdt ervan buiten te werken. Je bent flexibel en je werkt ook met de nodige zorgvuldigheid.

Aanbod:

Een statutaire functie mits het succesvol doorlopen van een stageperiode en een salaris van 2.195,44€ bruto per maand (bij 0 jaar ervaring). Relevante privé-ervaring kan gevaloriseerd worden.

De Vlaamse Waterweg biedt een boeiende job vol afwisseling en de kans om mee te werken aan maatschappelijk zinvolle projecten. Vorming, opleiding en training zijn vanzelfsprekendheden bij de Vlaamse Waterweg want we laten jou groeien, maar ook ons. Als overheidsorganisatie bieden wij naast werkzekerheid ook heel wat doorgroeimogelijkheden, 35 verlofdagen, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.

Voor meer informatie over de functie of de procedure kan je terecht bij Sofie Van Beylen, HR Business Partner op het nummer 011 29 84 00.

Functiebeschrijving en selectiereglement kan je terugvinden in bijlage.

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op

19/06/2023

Laatste nieuws

Top