Theunisbrug

Het verhogen van de Gabriël-Theunisbrug in Antwerpen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE THEUNISBRUG? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


UPDATE 28 OKTOBER

Vooruitblik: wat staat er nog op de planning? 

De tram- en wegbrug zijn uiteraard nog niet gebruiksklaar. Nu de nieuwe bruggen geplaatst zijn worden beide nog afgewerkt met beton. Het storten van het beton gebeurt in de nacht van 29 op 30 oktober en van 6 op 7 november. Eens het beton voldoende uitgehard is kan de bekisting verwijderd worden, dit gebeurt tussen 18 en 22 november

Op dat moment is de Vaartkaai ter hoogte van de Theunisbrug zowel 's nachts als overdag afgesloten voor alle doorgaande verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Ook de Carrettestraat, Duvelshoek en de Eugeen Meeusstraat is er geen doorgaand verkeer mogelijk

Het verkeer volgt een omleiding via de Ingenieur Menneslaan, de Minister Delbekelaan, de Heirmanstraat, de Borrewaterstraat, de Eugeen Meeusstraat en het dok van Merksem. Fietsers en voetgangers kunnen via het jaagpad de werken passeren

De komende maanden werken we ook de aanloophellingen verder af. De grootste hinder bij de opbouw van de keermuren langs de Tweemontstraat is daarbij achter de rug. Nadien volgen de aanleg van de tramsporen en de nieuwe rijweg met fiets- en voetpaden. 

Tegelijk bouwen we naarstig verder aan de Carettebrug. De fabrikant is momenteel volop bezig met het fabriceren van de liggers van de toekomstige brug. Midden november zouden deze liggers worden gemonteerd. Volgens onze ingenieurs wordt ook dit een spectaculaire klus. Houd dus zeker onze kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven. 

Ook achter de schermen blijven we bergen werk verzetten. In het atelier in Gent bouwen we de westelijke wegbrug voor verkeer richting Deurne. Deze brug varen we op termijn via het water naar de werfzone. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek. Volgens de huidige planning zouden eind mei 2020 de pas ingevaren trambrug en oostelijk wegbrug in gebruik genomen worden. Daarna volgt de afbraak van de bestaande brug, gevolgd door verdere opbouw van de westelijke wegbrug. 

UPDATE 27 OKTOBER 2019

De afgelopen twee weken draaide de werf op volle toeren. Op zondagen 20 en 27 oktober werden respectievelijk de trambrug en de nieuwe wegbrug voor het verkeer richting Merksem ingevaren. De bruggen werden vanaf het montageterrein via een ponton naar de nieuwe locatie verplaatst, langs de bestaande Theunisbrug (kant Brug van den Azijn).  Op een veilige uitkijklocatie aan de Vaartkaai maakten tal van kijklustigen het invaren vanop de eerste rij mee.

Het invaren van de bruggen is een complexe operatie. De bruggen wegen 2500 ton of meer en zijn 180 meter lang. De nieuwsgierigen die het invaren live meemaakten gaven hun ogen ruim de kost. Voor zij die de zondagsslaap moeilijk konden laten varen, is er ook nog goed nieuws. Het invaren van de bruggen werd gefilmd en is ondertussen herwerkt tot twee indrukwekkende timelapses, een soort van versnelde filmpjes. Klaar om het invaren te herbeleven? 


Van april 2019 tot april 2020 loopt de eerste fase van de werken aan de Theunisbrug. Aan de oostkant (kant Kronenburg) bouwen we twee nieuwe bruggen naast de bestaande brug: een trambrug en een wegbrug met fiets- en voetpaden voor het toekomstige verkeer van Deurne naar Merksem. Auto- en fietsverkeer rijdt tijdens deze fase op de oude brug aan de kant van het Sportpaleis.

The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Project in een notendop

De Theunisbrug heeft momenteel een vrije hoogte van 6,82 meter en een doorvaartbreedte van 48 meter. Deze brug wordt verhoogd tot 9,10 meter. Het kanaal is hier op zijn smalst en wordt verbreed tot 90 meter. Op de locatie van de Theunisbrug bouwen we geen standaard brug maar is er een ontwerp op maat van de locatie uitgetekend. Samen met deze werken wordt ook het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan (Duvelsplein) opnieuw aangelegd. Het kruispunt wordt vernieuwd met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein.

De werken aan de Theunisbrug starten in april 2019. Het verkeer kan steeds over de Theunisbrug blijven rijden, maar moet wel rekening houden met beperkte verkeershinder doordat er tijdens de werken slechts één rijstrook beschikbaar is (in plaats van de twee vandaag). De werken duren ruim twee jaar en moeten tegen het voorjaar van 2021 afgerond zijn. Het project is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, Water-link i.s.m. Aquafin, De Lijn en stad Antwerpen. Aannemers Artes, Stadsbader en Taveirne zullen de werken samen uitvoeren. Artes staat in voor de burgerlijke bouwkunde, Stadsbader legt de wegen en de rioleringen aan en Taveirne neemt alle infrastructuur voor de tram op zich. Het ontwerp van de Theunisbrug is opgemaakt door Arcadis en Sweco in samenwerking met ZJA Zwarts & Jansma Architecten.

Het ontwerp van de nieuwe Theuisbrug

 • Brede, vrijliggende fiets- en voetpaden aan beide zijden van de Theunisbrug;
  • kant Sportpaleis: Dubbelrichtingsfietspad (3 meter) en apart voetpad (3 meter)
  • kant Kronenburg: gemengd fiets- en voetpad van 3,75 meter
 • Wegverkeer over 2 rijstroken in elke richting over de buitenste bruggen
 • Tramlijn over de middelste brug
ontwerp nieuwe theunisbrug

Fasering van de werken

De werken aan de Theunisbrug zijn opgedeeld in twee grote fases: fase oost (kant Kronenbrug) en fase west (kant Sportpaleis).

Fase oost (kant Kronenburg)
April 2019 – maart 2020

 • Bouw van een nieuwe trambrug langs de bestaande brug
 • Bouw van een nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Deurne richting Merksem

Fase 2: Westkant (kant sportpaleis)
April 2020 – maart 2021

 • Volledige afbraak van de bestaande Theunisbrug
 • Bouw nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Merksem richting Deurne
 • De nieuwe wegbrug wordt gebouwd op de plaats van de oude brug

Hoe rijdt het verkeer tijdens de werken?

Tijdens de werken blijft alle verkeer mogelijk. Dus zowel voetgangers en fietsers als auto- en tramverkeer kan steeds passeren. In essentie komt het hierop neer: werken we aan de oostkant (Kronenburg), dan verloopt fiets- en autoverkeer via de bestaande brug en rijdt de tram over de bestaande sporen. Wanneer we aan de westkant (Sportpaleis) werken, rijdt verkeer over de nieuwe gebouwde bruggen aan de oostkant. Hieronder leggen we beknopt uit hoe dat precies gebeurt:

Fase oost (Kronenburg)
April 2019 – maart 2020

 • Tram: over de bestaande sporen
 • Autoverkeer: over één rijstrook in elke richting via de westkant (kant Sportpaleis) van de bestaande brug
 • Fietsers en voetgangers: in beide richtingen via de westkant van de bestaande brug. Het bestaande fietspad wordt verbreed om dubbelrichtingsverkeer mogelijk te maken.
schematische weergave fase 1 oost

Werken fase westkant (kant Sportpaleis)
April 2020 – maart 2021

 • Volledige afbraak van de bestaande Theunisbrug
 • Bouw nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Merksem richting Deurne
 • De nieuwe wegbrug wordt gebouwd op de plaats van de oude brug
schematische weergave fase 2 west

Duvelsplein

Samen met de werken aan de Theunisbrug wordt ook het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan (Duvelsplein) opnieuw aangelegd. Het kruispunt wordt vernieuwd met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein.

De werken voor het Duvelsplein worden vanaf april 2020 in de planning van de Theunisbrug ingepast. Het nieuwe plein is tegelijk met de nieuwe brug afgewerkt, waardoor de hinder beperkt blijft in de tijd.

Meer informatie over de fasering van de werken en de tijdelijke verkeersmaatregelen hierover volgt later.

Duvelsplein vandaag
Duvelsplein toekomst

Blijf op de hoogte

Op deze projectpagina vind je steeds de meest actuele informatie over de werken aan de Theunisbrug. De Vlaamse Waterweg nv verstuurt ook regelmatig digitale nieuwsbrieven om fasewissels en belangrijke werken aan te kondigen. Inschrijven doe je via de knop bovenaan deze pagina. Zo ontvang je alle nieuws meteen in je inbox.

Ook op social media zijn we actief. Projectingenieur Bruno volgt de werken op de voet en geeft je via twitter een unieke blik achter de schermen. Volg hem via @brug_bruno en tweet zelf mee met #theunisbrug.

Heb je ondertussen al vragen? Contacteer dan onze omgevingsadviseur via info@theunisbrug.be of op 0468 03 53 84.

Logo europese steun

Laatste nieuws

Top