Link naar homepage

Theunisbrug

Het verhogen van de Gabriël-Theunisbrug in Antwerpen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE THEUNISBRUG? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


UPDATE 9 JULI 2020

Nu het verkeer is omgezet, is de oude Theunisbrug vrij voor de afbraak. Dit weekend is het al meteen zo ver en slopen we het volledige brugdek boven het Albertkanaal. De werkzaamheden starten op zaterdagochtend en gaan door tot ten laatste maandagochtend. Om de sloopwerken tijdig af te ronden, werkt de aannemer ook in de avonden en nachten verder. Vanaf zaterdagochtend zullen enkele kranen de brug balk per balk wegnemen. Dit zal in de nacht van zaterdag op zondag nog wat hinderlijk zijn voor de direct omwonenden. Tegen zondagochtend zullen de grootste sloopwerken afgerond zijn. Deze werkmethode verloopt een pak rustiger, met minder lawaai tot gevolg, dan de brug met breekhamers slopen vanop pontons. Het einde van de werken is ten laatste voorzien in de vroege uurtjes van maandagochtend. 

Opgelet! De sloop van de brug is een bezienswaardige activiteit. Omwille van de geldende coronamaatregelen richten we geen kijkpunt in en vragen we om niet ter plekke te komen kijken. Dit betekent echter niet dat je ook maar iets van de hele operatie moet missen. Omdat we iedereen wel de mogelijkheid willen bieden om de sloop veilig te kunnen volgen kan je de werken vanaf 8u zaterdagmorgen hier live volgen. Veel kijkplezier!
 

 

 


 

UPDATE 18 JUNI 2020

Momenteel kunnen we omwille van de coronamaatregelen geen infomarkten organiseren. Omdat we bewoners en bedrijven in de omgeving toch zo goed mogelijk willen informeren over de  werken, organiseerde De Vlaamse Waterweg nv samen met haar projectpartners op 16 juni twee online infosessies om omwonenden te informeren over de omschakeling van het verkeer op de Theunisbrug en de aankomende werken aan het Duvelsplein.

Je kan de presentatie die tijdens deze sessie gegeven is hier opnieuw bekijken. 

BEKIJK DE INFORMATIEFOLDER

De bewoners van Merksem en Deurne-Noord ontvang eerstdaags een informatiefolder over de Theunisbrug en het Duvelsplein in de brievenbus. Die folder kan je hier ook downloaden en digitaal bekijken.


 

UPDATE 27 OKTOBER 2019

De afgelopen twee weken draaide de werf op volle toeren. Op zondagen 20 en 27 oktober werden respectievelijk de trambrug en de nieuwe wegbrug voor het verkeer richting Merksem ingevaren. De bruggen werden vanaf het montageterrein via een ponton naar de nieuwe locatie verplaatst, langs de bestaande Theunisbrug (kant Brug van den Azijn).  Op een veilige uitkijklocatie aan de Vaartkaai maakten tal van kijklustigen het invaren vanop de eerste rij mee.

Het invaren van de bruggen was een complexe operatie. De bruggen wegen 2500 ton of meer en zijn 180 meter lang. De nieuwsgierigen die het invaren live meemaakten gaven hun ogen ruim de kost. Voor zij die de zondagsslaap moeilijk konden laten varen, is er ook nog goed nieuws. Het invaren van de bruggen werd gefilmd en is ondertussen herwerkt tot twee indrukwekkende timelapses, een soort van versnelde filmpjes. Klaar om het invaren te herbeleven? 


Van april 2019 tot eind mei 2020 loopt de eerste fase van de werken aan de Theunisbrug. Aan de oostkant (kant Kronenburg) bouwen we twee nieuwe bruggen naast de bestaande brug: een trambrug en een wegbrug met fiets- en voetpaden voor het toekomstige verkeer van Deurne naar Merksem. Auto- en fietsverkeer rijdt tijdens deze fase op de oude brug aan de kant van het Sportpaleis.

The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Project in een notendop

De Theunisbrug heeft momenteel een vrije hoogte van 6,82 meter en een doorvaartbreedte van 48 meter. Deze brug wordt verhoogd tot 9,10 meter. Het kanaal is hier op zijn smalst en wordt verbreed tot 90 meter. Op de locatie van de Theunisbrug bouwen we geen standaard brug maar is er een ontwerp op maat van de locatie uitgetekend. Samen met deze werken wordt ook het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan (Duvelsplein) opnieuw aangelegd. Het kruispunt wordt vernieuwd met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein.

De werken aan de Theunisbrug zijn gestart in april 2019. Het verkeer kan steeds over de Theunisbrug blijven rijden, maar moet wel rekening houden met beperkte verkeershinder doordat er tijdens de werken slechts één rijstrook beschikbaar is (in plaats van de twee vandaag). De werken duren ruim twee jaar en moeten tegen de zomer van 2021 afgerond zijn. Het project is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, Water-link i.s.m. Aquafin, De Lijn en stad Antwerpen. Aannemers Artes, Stadsbader en Taveirne zullen de werken samen uitvoeren. Artes staat in voor de burgerlijke bouwkunde, Stadsbader legt de wegen en de rioleringen aan en Taveirne neemt alle infrastructuur voor de tram op zich. Het ontwerp van de Theunisbrug is opgemaakt door Arcadis en Sweco in samenwerking met ZJA Zwarts & Jansma Architecten.

Het ontwerp van de nieuwe Theuisbrug

 • Brede, vrijliggende fiets- en voetpaden aan beide zijden van de Theunisbrug;
  • kant Sportpaleis: Dubbelrichtingsfietspad (3 meter) en apart voetpad (3 meter)
  • kant Kronenburg: gemengd fiets- en voetpad van 3,75 meter
 • Wegverkeer over 2 rijstroken in elke richting over de buitenste bruggen
 • Tramlijn over de middelste brug
ontwerp nieuwe theunisbrug

Fasering van de werken

De werken aan de Theunisbrug zijn opgedeeld in twee grote fases: fase oost (kant Kronenbrug) en fase west (kant Sportpaleis). Tijdens de werken blijft alle verkeer mogelijk. Dus zowel voetgangers en fietsers als auto- en tramverkeer kan steeds passeren. In essentie komt het hierop neer: werken we aan de oostkant (Kronenburg), dan verloopt fiets- en autoverkeer via de bestaande brug en rijdt de tram over de bestaande sporen. Wanneer we aan de westkant (Sportpaleis) werken, rijdt verkeer over de nieuwe gebouwde bruggen aan de oostkant.

FASE OOST (KANT KRONENBURG)
APRIL 2019 – JULI 2020
 • Bouw van een nieuwe trambrug langs de bestaande brugBouw van een nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Deurne richting Merksem
schematische weergave fase 1 oost
OMSCHAKELWEEKEND: 4-8 JULI 2020

Van zaterdag 4 juli tot en met woensdag 8 juli vindt ‘de grote switch’ plaats en zetten we alle verkeer om van de oude brug naar de nieuwe brugdelen. Zowel auto- en vrachtverkeer, de trams als fietsers en voetgangers zullen dan voor het eerst over de nieuwe bruggen rijden.

Tram 5 dagen onderbroken

Het belangrijkste en meest complexe werk bij de fasewissel is het aansluiten van de nieuwe sporen van de trambrug op de sporen voor en achter de brug. Daarvoor wordt het tramverkeer van vrijdagavond 3 juli (na de laatste tram) tot en met woensdagavond 8 juli volledig onderbroken. Er rijden dan geen trams over de Theunisbrug. De Lijn voorziet een aangepaste dienstregeling voor de tram, met halte Opera als centraal overstapknoopunt. Kijk op www.delijn.be/omleidingen voor alle info en bereken uw aangepaste route met het openbaar vervoer.

Weinig hinder voor autoverkeer 

Voor autoverkeer, fietsers en voetgangers is de hinder minimaal. Zij kunnen tijdens dit weekend over de oude brug blijven rijden. Ten laatste op woensdagochtend 8 juli zetten we het verkeer om naar de nieuwe brug.

FASE WEST (KANT SPORTPALEIS)
JULI 2020 – ZOMER 2021
 • Volledige afbraak van de bestaande Theunisbrug
 • Bouw nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Merksem richting Deurne op de plaats van de oude brug
fase 2 westkant

Sloop van de oude brug 

Zodra het verkeer over de nieuwe bruggen rijdt, start de afbraak van het resterende deel van de oude brug. In het weekend van 11 en 12 juli verdwijnt al meteen het grootste deel. Dan sloopt de aannemer het brugdek boven het kanaal. Enkele kranen zullen vanaf pontons op het water de brug beetje bij beetje ‘afknabbelen’. Daarna gaat de aannemer verder met de afbraak van de huidige aanloophellingen op de beide oevers. 

Derde brugdeel in opbouw

Op de plaats van de oude brug bouwen we vervolgens de nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor het verkeer van Merksem richting Deurne. De constructie van deze brug gebeurt op dezelfde manier als bij de andere twee bruggen. 

 • Aan beide zijden van het kanaal maken we twee betonnen brugpijlers, de landhoofden en aanloophellingen die de nieuwe brug zullen ondersteunen.
 • Tegelijkertijd komen de stalen brug in stukken via het water naar Antwerpen. De eerste onderdelen verwachten we in de loop van juli op de werf. Op het montageterrein maken we alle onderdelen aan elkaar zodat de brug in één geheel op zijn plaats geschoven kan worden.
 • In december varen we de brug voor het verkeer richting Deurne in. De brug wordt vanaf het montageterrein via een ponton op het water naar de nieuwe locatie verplaatst. Zodra de nieuwe brug geplaatst is, werken we het brugdek af met beton en de nieuwe wegopbouw.
 • In de zomer van 2021 kan ook deze brug in gebruik genomen worden. Verkeer heeft dan weer twee rijstroken in elke rijrichting. Ten slotte volgen nog de afrondende werken om de ruimte onder de brug af te werken en in te richten.  

DUVELSPLEIN: KRUISPUNT WORDT VERBLIJFSPLEIN

Het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan met de Minister Delbekelaan in Merksem ondergaat het komende jaar een volledige metamorfose. We vormen het kruispunt volledig om tot het Duvelsplein. Veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein maken van het kruispunt een plek waar het aangenaam en veilig vertoeven is. We vernieuwen de riolering en leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan dat regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. De werken starten midden juli.

Duvelsplein vandaag
Duvelsplein toekomst

FASERING VAN DE WERKEN

De werken voor het Duvelsplein worden vanaf juli in de planning van de Theunisbrug ingepast. Het nieuwe plein is tegelijk met de nieuwe brug afgewerkt. De werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Door gefaseerd te werken, proberen we de overlast voor het verkeer en de omgeving tot een minimum te beperken.

1. VOORBEREIDENDE WERKEN: juni 2020

De bestaande tramhaltes op het kruispunt kunnen tijdens de werken niet bediend worden. Daarom leggen we vanaf midden juni een tijdelijke, dubbele tramhalte aan verderop op de Minister Delbekelaan, zo’n 50 meter voor het kruispunt met de Bredabaan. Deze halte blijft in gebruik totdat de nieuwe tramhalte klaar is. 

2. HERAANLEG WESTZIJDE: juli – einde 2020

Vanaf de tweede week van juli pakken we de westelijk helft van het kruispunt aan. We vernieuwen de rijstroken van de Minister Delbekelaan richting Deurne (inclusief de riolering) en de traminfrastructuur op het kruispunt. Het verkeer op de Minister Delbekelaan blijft steeds mogelijk in beide richtingen. Gemotoriseerd verkeer rijdt over één rijstrook in elke richting.  De tram rijdt tijdens deze fase nog op de bestaande sporen op het kruispunt en stopt aan een tijdelijke halte langs de Min. Delbekelaan. Fietsers en voetgangers krijgen een gemengde fiets- en voetgangerscorridor aan de oostzijde van de Min. Delbekelaan (kant oneven huisnummer). We voorzien tijdelijke voetgangersoversteken aan de tijdelijke tramhalte en ter hoogte van de oude tramhalte richting Deurne.

De Gasthuishoevestraat en Van Veerlehofstraat zijn tijdens deze fase afgesloten van het kruispunt. Het verkeer van en naar de Vaartkaai volgt een omleiding via de Minister Delbekelaan - Bredabaan - Vaartkaai. De Duvelshoek is onderbroken, een lokale omleiding leidt het plaatselijke verkeer via de Heirmanstraat en Borrewaterstraat naar de Eugeen Meusstraat. In de Heirmanstraat  zal een vrachtwagenverbod ingesteld worden (uitgezonderd voor laden en lossen).

Bekijk het volledig overzicht van de verkeersmaatregelen tijdens de aanleg van het Duvelsplein.  

 

duvelsplein aanleg fase 1
duvelsplein verkeerssituatie Merksem fase 1

 

3. HERAANLEG OOSTZIJDE: januari – zomer 2021

Begin 2021 verschuiven de kranen en graafmachines naar de andere zijde van het kruispunt. Ook hier vernieuwen we de riolering en de volledige wegopbouw voor het verkeer richting Merksem (tot april 2021). Tegelijkertijd beginnen we met de inrichting van het sport- en verblijfsplein aan de oostzijde en de aansluiting van de zijstraten (Frans de l’Arbrelaan, Beukenhofstraat, Heirmanstraat en Duvelshoek).  

Bekijk het volledig overzicht van de verkeersmaatregelen tijdens de aanleg van het Duvelsplein.  

 

Blijf op de hoogte

Op deze projectpagina vind je steeds de meest actuele informatie over de werken aan de Theunisbrug. De Vlaamse Waterweg nv verstuurt ook regelmatig digitale nieuwsbrieven om fasewissels en belangrijke werken aan te kondigen. Inschrijven doe je via de knop bovenaan deze pagina. Zo ontvang je alle nieuws meteen in je inbox.

Ook op social media zijn we actief. Projectingenieur Bruno volgt de werken op de voet en geeft je via twitter een unieke blik achter de schermen. Volg hem via @brug_bruno en tweet zelf mee met #theunisbrug.

Heb je ondertussen al vragen? Contacteer dan onze omgevingsadviseur via info@theunisbrug.be of op 0468 03 53 84.

Logo europese steun

Laatste nieuws

Top