Link naar homepage

Theunisbrug

Het verhogen van de Gabriël-Theunisbrug in Antwerpen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE THEUNISBRUG? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


UPDATE 2 APRIL 2020

Werken tijdelijk stilgelegd

De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die daaruit voortvloeien, hebben ook gevolgen voor de werken aan de Theunisbrug. 

De aannemer bestudeert welke activiteiten toch kunnen doorgaan op de werf, binnen het kader van de geldende maatregelen.  Voor sommige werkzaamheden is het mogelijk om met een aangepaste methode te werken, voor sommige werkzaamheden is dat veel moeilijker of onmogelijk.  

Zodra we meer informatie hebben over een nieuwe planning, verneem je dit via deze nieuwsbrief.

Ondertussen zorgen we ervoor dat de werf altijd veilig is en bewaakt blijft.


 

UPDATE 27 OKTOBER 2019

De afgelopen twee weken draaide de werf op volle toeren. Op zondagen 20 en 27 oktober werden respectievelijk de trambrug en de nieuwe wegbrug voor het verkeer richting Merksem ingevaren. De bruggen werden vanaf het montageterrein via een ponton naar de nieuwe locatie verplaatst, langs de bestaande Theunisbrug (kant Brug van den Azijn).  Op een veilige uitkijklocatie aan de Vaartkaai maakten tal van kijklustigen het invaren vanop de eerste rij mee.

Het invaren van de bruggen was een complexe operatie. De bruggen wegen 2500 ton of meer en zijn 180 meter lang. De nieuwsgierigen die het invaren live meemaakten gaven hun ogen ruim de kost. Voor zij die de zondagsslaap moeilijk konden laten varen, is er ook nog goed nieuws. Het invaren van de bruggen werd gefilmd en is ondertussen herwerkt tot twee indrukwekkende timelapses, een soort van versnelde filmpjes. Klaar om het invaren te herbeleven? 


Van april 2019 tot eind mei 2020 loopt de eerste fase van de werken aan de Theunisbrug. Aan de oostkant (kant Kronenburg) bouwen we twee nieuwe bruggen naast de bestaande brug: een trambrug en een wegbrug met fiets- en voetpaden voor het toekomstige verkeer van Deurne naar Merksem. Auto- en fietsverkeer rijdt tijdens deze fase op de oude brug aan de kant van het Sportpaleis.

The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Project in een notendop

De Theunisbrug heeft momenteel een vrije hoogte van 6,82 meter en een doorvaartbreedte van 48 meter. Deze brug wordt verhoogd tot 9,10 meter. Het kanaal is hier op zijn smalst en wordt verbreed tot 90 meter. Op de locatie van de Theunisbrug bouwen we geen standaard brug maar is er een ontwerp op maat van de locatie uitgetekend. Samen met deze werken wordt ook het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan (Duvelsplein) opnieuw aangelegd. Het kruispunt wordt vernieuwd met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein.

De werken aan de Theunisbrug zijn gestart in april 2019. Het verkeer kan steeds over de Theunisbrug blijven rijden, maar moet wel rekening houden met beperkte verkeershinder doordat er tijdens de werken slechts één rijstrook beschikbaar is (in plaats van de twee vandaag). De werken duren ruim twee jaar en moeten tegen de zomer van 2021 afgerond zijn. Het project is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, Water-link i.s.m. Aquafin, De Lijn en stad Antwerpen. Aannemers Artes, Stadsbader en Taveirne zullen de werken samen uitvoeren. Artes staat in voor de burgerlijke bouwkunde, Stadsbader legt de wegen en de rioleringen aan en Taveirne neemt alle infrastructuur voor de tram op zich. Het ontwerp van de Theunisbrug is opgemaakt door Arcadis en Sweco in samenwerking met ZJA Zwarts & Jansma Architecten.

Het ontwerp van de nieuwe Theuisbrug

 • Brede, vrijliggende fiets- en voetpaden aan beide zijden van de Theunisbrug;
  • kant Sportpaleis: Dubbelrichtingsfietspad (3 meter) en apart voetpad (3 meter)
  • kant Kronenburg: gemengd fiets- en voetpad van 3,75 meter
 • Wegverkeer over 2 rijstroken in elke richting over de buitenste bruggen
 • Tramlijn over de middelste brug
ontwerp nieuwe theunisbrug

Fasering van de werken

De werken aan de Theunisbrug zijn opgedeeld in twee grote fases: fase oost (kant Kronenbrug) en fase west (kant Sportpaleis).

Fase oost (kant Kronenburg)
April 2019 – mei 2020

 • Bouw van een nieuwe trambrug langs de bestaande brug
 • Bouw van een nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Deurne richting Merksem

Fase 2: Westkant (kant sportpaleis)
mei 2020 – maart 2021

 • Volledige afbraak van de bestaande Theunisbrug
 • Bouw nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Merksem richting Deurne
 • De nieuwe wegbrug wordt gebouwd op de plaats van de oude brug

Hoe rijdt het verkeer tijdens de werken?

Tijdens de werken blijft alle verkeer mogelijk. Dus zowel voetgangers en fietsers als auto- en tramverkeer kan steeds passeren. In essentie komt het hierop neer: werken we aan de oostkant (Kronenburg), dan verloopt fiets- en autoverkeer via de bestaande brug en rijdt de tram over de bestaande sporen. Wanneer we aan de westkant (Sportpaleis) werken, rijdt verkeer over de nieuwe gebouwde bruggen aan de oostkant. Hieronder leggen we beknopt uit hoe dat precies gebeurt:

Fase oost (Kronenburg)
april 2019 – zomer 2020

 • Tram: over de bestaande sporen
 • Autoverkeer: over één rijstrook in elke richting via de westkant (kant Sportpaleis) van de bestaande brug
 • Fietsers en voetgangers: in beide richtingen via de westkant van de bestaande brug. Het bestaande fietspad wordt verbreed om dubbelrichtingsverkeer mogelijk te maken.
schematische weergave fase 1 oost

Werken fase westkant (kant Sportpaleis)
mei 2020 – zomer 2021

 • Volledige afbraak van de bestaande Theunisbrug
 • Bouw nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Merksem richting Deurne
 • De nieuwe wegbrug wordt gebouwd op de plaats van de oude brug
fase 2 westkant

Duvelsplein

Samen met de werken aan de Theunisbrug wordt ook het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan (Duvelsplein) opnieuw aangelegd. Het kruispunt wordt vernieuwd met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein.

De werken voor het Duvelsplein worden vanaf april 2020 in de planning van de Theunisbrug ingepast. Het nieuwe plein is tegelijk met de nieuwe brug afgewerkt, waardoor de hinder beperkt blijft in de tijd.

Meer informatie over de fasering van de werken en de tijdelijke verkeersmaatregelen hierover volgt later.

Duvelsplein vandaag
Duvelsplein toekomst

Blijf op de hoogte

Op deze projectpagina vind je steeds de meest actuele informatie over de werken aan de Theunisbrug. De Vlaamse Waterweg nv verstuurt ook regelmatig digitale nieuwsbrieven om fasewissels en belangrijke werken aan te kondigen. Inschrijven doe je via de knop bovenaan deze pagina. Zo ontvang je alle nieuws meteen in je inbox.

Ook op social media zijn we actief. Projectingenieur Bruno volgt de werken op de voet en geeft je via twitter een unieke blik achter de schermen. Volg hem via @brug_bruno en tweet zelf mee met #theunisbrug.

Heb je ondertussen al vragen? Contacteer dan onze omgevingsadviseur via info@theunisbrug.be of op 0468 03 53 84.

Logo europese steun

Laatste nieuws

Top