THEUNISBRUG

Het verhogen van de Gabriël-Theunisbrug in Antwerpen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Wat

De Theunisbrug heeft momenteel een vrije hoogte van 6,82 meter en een doorvaartbreedte van 48 meter. Deze brug wordt verhoogd tot 9,10 meter. Het kanaal is hier op zijn smalst en wordt verbreed tot 90 meter. Op de locatie van de Theunisbrug bouwen we geen standaard brug maar is er een ontwerp op maat van de locatie uitgetekend. Samen met deze werken wordt ook het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan (Duvelsplein) opnieuw aangelegd. Het kruispunt wordt vernieuwd met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein.

De werken aan de Theunisbrug zijn gestart in april 2019. Het verkeer kan steeds over de Theunisbrug blijven rijden, maar moet wel rekening houden met beperkte verkeershinder doordat er tijdens de werken slechts één rijstrook beschikbaar is (in plaats van de twee vandaag). De werken duren ruim twee jaar en moeten tegen de zomer van 2021 afgerond zijn. Het project is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, Water-link i.s.m. Aquafin, De Lijn en stad Antwerpen. Aannemers Artes, Stadsbader en Taveirne zullen de werken samen uitvoeren. Artes staat in voor de burgerlijke bouwkunde, Stadsbader legt de wegen en de rioleringen aan en Taveirne neemt alle infrastructuur voor de tram op zich. Het ontwerp van de Theunisbrug is opgemaakt door Arcadis en Sweco in samenwerking met ZJA Zwarts & Jansma Architecten.

HET ONTWERP VAN DE NIEUWE THEUISBRUG
 • Brede, vrijliggende fiets- en voetpaden aan beide zijden van de Theunisbrug;
  • kant Sportpaleis: Dubbelrichtingsfietspad (3 meter) en apart voetpad (3 meter)
  • kant Kronenburg: gemengd fiets- en voetpad van 3,75 meter
 • Wegverkeer over 2 rijstroken in elke richting over de buitenste bruggen
 • Tramlijn over de middelste brug

Waarom

THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wanneer

De werken voor het Duvelsplein worden vanaf juli in de planning van de Theunisbrug ingepast. Het nieuwe plein is tegelijk met de nieuwe brug afgewerkt. De werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Door gefaseerd te werken, proberen we de overlast voor het verkeer en de omgeving tot een minimum te beperken.

1. VOORBEREIDENDE WERKEN: juni 2020

De bestaande tramhaltes op het kruispunt kunnen tijdens de werken niet bediend worden. Daarom leggen we vanaf midden juni een tijdelijke, dubbele tramhalte aan verderop op de Minister Delbekelaan, zo’n 50 meter voor het kruispunt met de Bredabaan. Deze halte blijft in gebruik totdat de nieuwe tramhalte klaar is. 

2. HERAANLEG WESTZIJDE: juli 2020 – einde 2020

Vanaf de tweede week van juli pakken we de westelijk helft van het kruispunt aan. We vernieuwen de rijstroken van de Minister Delbekelaan richting Deurne (inclusief de riolering) en de traminfrastructuur op het kruispunt. Het verkeer op de Minister Delbekelaan blijft steeds mogelijk in beide richtingen.

3. HERAANLEG OOSTZIJDE: februari 2021 – najaar 2021

Vanaf februari 2021 verschuiven de kranen en graafmachines naar de andere zijde van het kruispunt. Ook hier vernieuwen we de riolering en de volledige wegopbouw voor het verkeer richting Merksem (tot juni 2021). Tegelijkertijd beginnen we met de inrichting van het sport- en verblijfsplein aan de oostzijde en de aansluiting van de zijstraten (Frans de l’Arbrelaan, Beukenhofstraat, Heirmanstraat en Duvelshoek).  

Waar?

Burgemeester Gabriel Theunisbrug, Antwerpen

 

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE THEUNISBRUG? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.

 

UPDATE 29 MAART 2022

Op 4, 5 en 6 april worden in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudswerken uitgevoerd aan de asfaltverharding op de Minister Delbekelaan richting Deurne. Die dagen zal er grote verkeershinder zijn.

De asfalteringswerken zijn gepland in de eerste week van de paasvakantie. Het gaat om het gedeelte van de minister Delbekelaan vanaf de Bredabaan tot aan de vernieuwing aan het Duvelsplein. De weg is gedurende drie dagen afgesloten in de richting van het Sportpaleis vanaf het kruispunt met de Bredabaan tot voorbij de Theunisbrug. Verkeer naar Deurne kan omrijden via de Brug van de Azijn of via de Groenendaallaan-Noorderlaan-IJzerlaan. Komende van de Bisschoppenhoflaan en het Sportpaleis kan het verkeer wel over de Theunisbrug en de Minister Delbekelaan naar Merksem. Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen over de Minister Delbekelaan en de Theunisbrug.

Tegelijk vernieuwt de aannemer ook de bovenste laag asfalt van de Duvelshoek en doet hij plaatselijke asfaltherstellingen op de fietspaden van de Carrettestraat en de aansluitingen van de Vaartkaai. De Duvelshoek en de aansluiting van de Heirmanstraat op de Minister Delbekelaan zijn daardoor afgesloten op maandag 4 en dinsdag 5 april. Het verkeer naar de achterliggende straten volgt een omleiding via de Sint-Bartholomeusstraat en de Borrewaterstraat. Fietsers kunnen het jaagpad nemen in plaats van de Carrettestraat.

 

Het ontwerp van de nieuwe Theuisbrug

 • Brede, vrijliggende fiets- en voetpaden aan beide zijden van de Theunisbrug;
  • kant Sportpaleis: Dubbelrichtingsfietspad (3 meter) en apart voetpad (3 meter)
  • kant Kronenburg: gemengd fiets- en voetpad van 3,75 meter
 • Wegverkeer over 2 rijstroken in elke richting over de buitenste bruggen
 • Tramlijn over de middelste brug

Van april 2019 tot eind mei 2020 loopt de eerste fase van de werken aan de Theunisbrug. Aan de oostkant (kant Kronenburg) bouwen we twee nieuwe bruggen naast de bestaande brug: een trambrug en een wegbrug met fiets- en voetpaden voor het toekomstige verkeer van Deurne naar Merksem. Auto- en fietsverkeer rijdt tijdens deze fase op de oude brug aan de kant van het Sportpaleis.

FASERING VAN DE WERKEN

De werken aan de Theunisbrug zijn opgedeeld in twee grote fases: fase oost (kant Kronenbrug) en fase west (kant Sportpaleis). Tijdens de werken blijft alle verkeer mogelijk. Dus zowel voetgangers en fietsers als auto- en tramverkeer kan steeds passeren. In essentie komt het hierop neer: werken we aan de oostkant (Kronenburg), dan verloopt fiets- en autoverkeer via de bestaande brug en rijdt de tram over de bestaande sporen. Wanneer we aan de westkant (Sportpaleis) werken, rijdt verkeer over de nieuwe gebouwde bruggen aan de oostkant.

FASE OOST (KANT KRONENBURG)

APRIL 2019 – JULI 2020
 • Bouw van een nieuwe trambrug langs de bestaande brugBouw van een nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Deurne richting Merksem

FASE WEST (KANT SPORTPALEIS)

JULI 2020 – ZOMER 2021
 • Volledige afbraak van de bestaande Theunisbrug
 • Bouw nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Merksem richting Deurne op de plaats van de oude brug
Sloop van de oude brug 

Zodra het verkeer over de nieuwe bruggen rijdt, start de afbraak van het resterende deel van de oude brug. In het weekend van 11 en 12 juli verdwijnt al meteen het grootste deel. Dan sloopt de aannemer het brugdek boven het kanaal. Enkele kranen zullen vanaf pontons op het water de brug beetje bij beetje ‘afknabbelen’. Daarna gaat de aannemer verder met de afbraak van de huidige aanloophellingen op de beide oevers. 

Derde brugdeel in opbouw

Op de plaats van de oude brug bouwen we vervolgens de nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor het verkeer van Merksem richting Deurne. De constructie van deze brug gebeurt op dezelfde manier als bij de andere twee bruggen. 

 • Aan beide zijden van het kanaal maken we twee betonnen brugpijlers, de landhoofden en aanloophellingen die de nieuwe brug zullen ondersteunen.
 • Tegelijkertijd komen de stalen brug in stukken via het water naar Antwerpen. De eerste onderdelen verwachten we in de loop van juli op de werf. Op het montageterrein maken we alle onderdelen aan elkaar zodat de brug in één geheel op zijn plaats geschoven kan worden.
 • In december varen we de brug voor het verkeer richting Deurne in. De brug wordt vanaf het montageterrein via een ponton op het water naar de nieuwe locatie verplaatst. Zodra de nieuwe brug geplaatst is, werken we het brugdek af met beton en de nieuwe wegopbouw.
 • In de zomer van 2021 kan ook deze brug in gebruik genomen worden. Verkeer heeft dan weer twee rijstroken in elke rijrichting. Ten slotte volgen nog de afrondende werken om de ruimte onder de brug af te werken en in te richten.  

DUVELSPLEIN: KRUISPUNT WORDT VERBLIJFSPLEIN

Het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan met de Minister Delbekelaan in Merksem ondergaat het komende jaar een volledige metamorfose. We vormen het kruispunt volledig om tot het Duvelsplein. Veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein maken van het kruispunt een plek waar het aangenaam en veilig vertoeven is. We vernieuwen de riolering en leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan dat regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. De werken starten midden juli.

BLIJF OP DE HOOGTE

Op deze projectpagina vind je steeds de meest actuele informatie over de werken aan de Theunisbrug. De Vlaamse Waterweg nv verstuurt ook regelmatig digitale nieuwsbrieven om fasewissels en belangrijke werken aan te kondigen. Inschrijven doe je via de knop bovenaan deze pagina. Zo ontvang je alle nieuws meteen in je inbox.

Ook op social media zijn we actief. Projectingenieur Bruno volgt de werken op de voet en geeft je via twitter een unieke blik achter de schermen. Volg hem via @brug_bruno en tweet zelf mee met #theunisbrug.

Heb je ondertussen al vragen? Contacteer dan onze omgevingsadviseur via info@theunisbrug.be of op 0468 03 53 84.

 

Laatste nieuws

Top