Theunisbrug

Het verhogen van de Gabriël-Theunisbrug in Antwerpen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE THEUNISBRUG? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


UPDATE FEBRUARI 2019:

Wil je meer weten over de uitvoering van de werken of bekijk je graag de ontwerpplannen eens van nabij, kom dan zeker even langs op onze infomarkt op dinsdag 26 februari 2019. De Vlaamse Waterweg nv, de stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer verwelkomen je in de Eat&Greet van het Sportpaleis. Je kan vrij binnenlopen van 17u tot 20u, op een moment dat voor jou het beste uitkomt. Deskundigen van alle projectpartners zijn er aanwezig om tekst en uitleg te geven bij de plannen en al je vragen te beantwoorden.

Voor bedrijven uit de omgeving organiseren we voorafgaand, van 15u tot 17u, een aparte infosessie. Meld je aan via deze link. 

Kan je niet aanwezig zijn? Je vindt ook alle info terug in deze informatiefolder over het project.


 

The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Project in een notendop

De Theunisbrug heeft momenteel een vrije hoogte van 6,82 meter en een doorvaartbreedte van 48 meter. Deze brug wordt verhoogd tot 9,10 meter. Het kanaal is hier op zijn smalst en wordt verbreed tot 90 meter. Op de locatie van de Theunisbrug bouwen we geen standaard brug maar is er een ontwerp op maat van de locatie uitgetekend. Samen met deze werken wordt ook het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan (Duvelsplein) opnieuw aangelegd. Het kruispunt wordt vernieuwd met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein.

De werken aan de Theunisbrug starten in april 2019. Het verkeer kan steeds over de Theunisbrug blijven rijden, maar moet wel rekening houden met beperkte verkeershinder doordat er tijdens de werken slechts één rijstrook beschikbaar is (in plaats van de twee vandaag). De werken duren ruim twee jaar en moeten tegen het voorjaar van 2021 afgerond zijn. Het project is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, Water-link i.s.m. Aquafin, De Lijn en stad Antwerpen. Aannemers Artes, Stadsbader en Taveirne zullen de werken samen uitvoeren. Artes staat in voor de burgerlijke bouwkunde, Stadsbader legt de wegen en de rioleringen aan en Taveirne neemt alle infrastructuur voor de tram op zich. Het ontwerp van de Theunisbrug is opgemaakt door Arcadis en Sweco in samenwerking met ZJA Zwarts & Jansma Architecten.

Het ontwerp van de nieuwe Theuisbrug

 • Brede, vrijliggende fiets- en voetpaden aan beide zijden van de Theunisbrug;
  • kant Sportpaleis: Dubbelrichtingsfietspad (3 meter) en apart voetpad (3 meter)
  • kant Kronenburg: gemengd fiets- en voetpad van 3,75 meter
 • Wegverkeer over 2 rijstroken in elke richting over de buitenste bruggen
 • Tramlijn over de middelste brug

Fasering van de werken

Voorbereidende werken

Momenteel vinden de eerste voorbereidende werken aan de Theunisbrug plaats

Deze werken omvatten het deels afbreken van de bestaande kaaimuur op de rechteroever (kant Merksem) onder en langs de bestaande Theunisbrug, en het omleiden en inkokeren van de bestaande rivier de Schijn op de linkeroever (kant Sportpaleis). De aannemer werkt op de rechteroever vanaf de Vaartkaai en op de linkeroever vanaf het industrieterrein van La France.

Begin maart start Water-link met de aanleg van een nieuwe waterleiding op het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan en Minister Delbekelaan. Deze werken duren ongeveer twee maanden. In maart werkt Water-link ter hoogte van het kruispunt met de Gasthuishoevestraat en in april in de bocht van de Frans de l’Arbrelaan naar de Minister Delbekelaan. Daarnaast werken we in maart aan de bovenleidingen van de tram en het fietspad op de brug, waardoor mogelijk al een rijstrook wordt ingenomen.

Hoofdwerken Theunisbrug
De werken aan de Theunisbrug zijn opgedeeld in twee grote fases: fase oost (kant Kronenbrug) en fase west (kant Sportpaleis).

Fase oost (kant Kronenburg)
April 2019 – maart 2020

 • Bouw van een nieuwe trambrug langs de bestaande brug
 • Bouw van een nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Deurne richting Merksem

Werken fase westkant (kant Sportpaleis)
April 2020 – maart 2021

 • Volledige afbraak van de bestaande Theunisbrug
 • Bouw nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad voor verkeer van Merksem richting Deurne
 • De nieuwe wegbrug wordt gebouwd op de plaats van de oude brug

Proefsleuvenonderzoek

In het najaar van 2018 voerde De Vlaamse Waterweg nv een proefsleuvenonderzoek uit op het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan in Merksem. Als voorzorgsmaatregel onderzochten we of er in de oude fundering van het kruispunt sporen van asbest aanwezig zijn. Bij dit onderzoek zijn in een beperkt aantal proefsleuven asbestresten gevonden. In het voorjaar doen we bijkomend onderzoek om de geïmpacteerde zone precies te kunnen afbakenen en te bepalen welke extra maatregelen er eventueel genomen moeten worden bij de heraanleg.

Hoe rijdt het verkeer tijdens de werken?

Tijdens de werken blijft alle verkeer mogelijk. Dus zowel voetgangers en fietsers als auto- en tramverkeer kan steeds passeren. In essentie komt het hierop neer: werken we aan de oostkant (Kronenburg), dan verloopt fiets- en autoverkeer via de bestaande brug en rijdt de tram over de bestaande sporen. Wanneer we aan de westkant (Sportpaleis) werken, rijdt verkeer over de nieuwe gebouwde bruggen aan de oostkant. Hieronder leggen we beknopt uit hoe dat precies gebeurt:

Fase oost (Kronenburg)
April 2019 – maart 202

 • Tram: over de bestaande sporen
 • Autoverkeer: over één rijstrook in elke richting via de westkant (kant Sportpaleis) van de bestaande brug
 • Fietsers en voetgangers: in beide richtingen via de westkant van de bestaande brug. Het bestaande fietspad wordt verbreed om dubbelrichtingsverkeer mogelijk te maken.

Fase west (Sportpaleis)
April 2020 – maart 2021

 • Tram: over de definitieve sporen op de nieuwe trambrug
 • Autoverkeer: over één rijstrook in elke richting via de nieuwe, oostelijke wegbrug
 • Fietsers en voetgangers: in beide richtingen over de nieuwe, oostelijke wegbrug

Duvelsplein

Samen met de werken aan de Theunisbrug wordt ook het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan (Duvelsplein) opnieuw aangelegd. Het kruispunt wordt vernieuwd met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein.

De werken voor het Duvelsplein worden vanaf april 2020 in de planning van de Theunisbrug ingepast. Het nieuwe plein is tegelijk met de nieuwe brug afgewerkt, waardoor de hinder beperkt blijft in de tijd.

Meer informatie over de fasering van de werken en de tijdelijke verkeersmaatregelen hierover volgt later.

 

BLIJF OP DE HOOGTE

Op deze projectpagina vind je steeds de meest actuele informatie over de werken aan de Theunisbrug. De Vlaamse Waterweg nv verstuurt ook regelmatig digitale nieuwsbrieven om fasewissels en belangrijke werken aan te kondigen. Inschrijven doe je via de knop bovenaan deze pagina. Zo ontvang je alle nieuws meteen in je inbox.

 

Ook op social media zijn we actief. Projectingenieur Bruno volgt de werken op de voet en geeft je via twitter een unieke blik achter de schermen. Volg hem via @brug_bruno en tweet zelf mee met #theunisbrug.

Heb je ondertussen al vragen? Contacteer dan onze omgevingsadviseur via info@theunisbrug.be of op 0468 03 53 84.

Logo europese steun

Laatste nieuws

Top