Theunisbrug

Het verhogen van de Theunisbrug in Antwerpen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wat houden de werken in?

De Theunisbrug heeft momenteel een vrije hoogte van 6,82 meter en een doorvaartbreedte van 48 meter. . Deze brug wordt verhoogd tot 9,10 meter. Het kanaal is hier  op zijn smalst en wordt verbreed tot 63 meter. De rest van het Albertkanaal krijgt een breedte van 86 meter. De werken aan de Theunisbrug starten vermoedelijk medio 2018. Er zal dan 18 maanden beperkte verkeershinder zijn, omdat de 2x2 rijstroken die periode tijdelijk vervangen worden door een 2x1 rijstrook. Op de locatie van de Theunisbrug bouwen we geen generieke brug maar zal er een ontwerp op maat van de locatie worden uitgetekend.

faseringsschets

Fasering

 1. Bouw 1ste nieuwe wegbrug 2x1, fiets- en voetpad
 2. Bouw van een nieuwe trambrug
 3. Verkeer via nieuwe bruggen

  - Zwakke weggebruiker
  - Wegverkeer tijdelijk 2x1
  - Tramlijn (beide richtingen)

 4. Afbraak bestaande bruggen
 5. Bouw 2de nieuwe wegbrug 2x1, fiets- en voetpad

Definitieve toestand

 • Brede voetpaden aan beide zijden;
 • Dubbelrichtings fietspad (kant Sportpaleis);
 • Enkelrichtings fietspad (kant Kronenburg);
 • Wegverkeer 2x2;
 • Tramlijn (beide richtingen).
Logo europese steun

Laatste nieuws

Top