Theunisbrug

Het verhogen van de Gabriël-Theunisbrug in Antwerpen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE THEUNISBRUG? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wat houden de werken in?

De Theunisbrug heeft momenteel een vrije hoogte van 6,82 meter en een doorvaartbreedte van 48 meter. . Deze brug wordt verhoogd tot 9,10 meter. Het kanaal is hier op zijn smalst en wordt verbreed tot 63 meter. De rest van het Albertkanaal krijgt een breedte van 86 meter. Op de locatie van de Theunisbrug bouwen we geen generieke brug maar is er een ontwerp op maat van de locatie worden uitgetekend. Samen met deze werken wordt ook het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan (Duvelsplein) opnieuw aangelegd. Het kruispunt wordt vernieuwd met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein.

De werken aan de Theunisbrug starten in april 2019. Het verkeer kan steeds over de Theunisbrug blijven rijden, maar moet wel rekening houden met beperkte verkeershinder doordat er tijdens de werken slechts één rijstrook beschikbaar is (in plaats van de twee vandaag). De werken duren ruim twee jaar en moeten tegen het voorjaar van 2021 afgerond zijn. Het project is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het  Wegen en Verkeer, Rio-Link, De Lijn en stad Antwerpen.

faseringsschets

Fasering

 1. Wegverkeer op 2 x 1 rijstrook op de westelijke zijde van de bestaande brug.
 2. Bouw van een nieuwe trambrug ten oosten van de bestaande brug.

 3. Bouw van een nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad ten oosten van de nieuwe trambrug.

 4. Omschakelen wegverkeer op 2 x 1 rijstrook op de nieuwe wegbrug en omschakelen tramverkeer naar de nieuwe trambrug

 5. Sloop van de oude brug.

 6. Bouw van een tweede nieuwe wegbrug met fiets- en voetpad op de plaats van de bestaande brug en heraanleggen van het kruispunt naar Minister Delbekelaan en Frans de l’Arbrelaan.

 7. Omschakelen tramverkeer naar de nieuwe sporen op het kruispunt

 8. Verder afwerken kruispunt en omgeving.

Definitieve toestand

 • Brede voetpaden aan beide zijden;
 • Dubbelrichtings fietspad (kant Sportpaleis);
 • Enkelrichtings fietspad (kant Kronenburg);
 • Wegverkeer 2x2;
 • Tramlijn (beide richtingen).

Proefsleuvenonderzoek

In het najaar van 2018 voerde De Vlaamse Waterweg nv een proefsleuvenonderzoek uit op het kruispunt Frans de l’Arbrelaan met Minister Delbekelaan in Merksem. Als voorzorgsmaatregel onderzochten we of er in de oude fundering van het kruispunt sporen van asbest aanwezig zijn. Bij dit onderzoek zijn in een beperkt aantal proefsleuven asbestresten gevonden. Daarom zal er in het voorjaar bijkomend onderzoek gebeuren om de geimpacteerde zone precies te kunnen afbakenen en te bepalen welke extra maatregelen er eventueel genomen moeten worden bij de heraanleg.

Voorbereidende werken vanaf januari 2019  

Begin 2019, vanaf januari tot eind maart, vinden de eerste voorbereidende werken aan de Gabriël Theunisbrug plaats. Deze werken omvatten het vernieuwen van de bestaande kaaimuur op de rechteroever (kant Merksem) onder en langs de bestaande Theunisbrug, en het omleiden en inkokeren van de bestaande rivier de Kleine Schijn op de linkeroever (kant Sportpaleis). De aannemer werkt op de rechteroever vanaf de Vaartkaai en op de linkeroever vanaf het industrieterrein van La France.

Blijf op de hoogte

In de aanloop naar de hoofdwerken aan de Theunisbrug zal De Vlaamse Waterweg nv in het voorjaar van 2019 nog een infomoment organiseren. Schrijf je ondertussen alvast in op onze digitale nieuwsbrief via de knop bovenaan deze webpagina om relevante nieuwsberichten meteen in je inbox te ontvangen.

Heb je ondertussen al vragen? Contacteer dan onze omgevingsadviseur via info@theunisbrug.be of op 0468 03 53 84.
 

Logo europese steun

Laatste nieuws

Top