Link naar homepage

Spoorbrug Kuringen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Kuringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 20 APRIL 2020

De werken voor de bouw van een nieuwe hogere spoorbrug over het Albertkanaal in Kuringen vorderen goed. Een jaar geleden zijn de werken voor het verhogen van de spoorbruggen gestart. De oude spoorbrug in Kuringen bestond uit twee aparte bruggen naast elkaar met op elke brug één spoor. Beide bruggen verdwijnen en worden vervangen door één brede spoorbrug. Begin augustus werd de oostelijke spoorbrug afgebroken. Nu zondag 26 april wordt eindelijk de nieuwe brug ingevaren. In het kader van dit project vinden er dit weekend ook infrastructuur- en spoorwerken plaats op de site rond de brug. Vanaf 4u zondagmorgen wordt de nieuwe brug op het ponton gereden om omstreeks 9u richting de nieuwe brugpijlers te varen. Als alles verloopt zoals gepland zou de nieuwe brug omstreeks 19u op haar plaats moeten liggen. 

Tijdens dit weekend zullen er geen treinen kunnen rijden, maar er wordt een vervangende busdienst tussen Hasselt en Genk en tussen Hasselt en Leopoldsburg ingelegd. Het verhogen van de spoorbruggen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

OPGELET! Volg het invaren van de spoorbrug veilig maar thuis

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zijn ook bij het invaren geldig. Onnodige verplaatsingen blijven niet toegestaan. Daarom vragen we om het invaren niet ter plekke te komen volgen.  Maar geen zorgen! Omdat we iedereen wel de mogelijkheid willen bieden om het invaren toch veilig te kunnen volgen voorzien we een livestream zodat je vanuit je zetel de ganse operatie kan volgen. Zo kan je het invaren veilig volgen van thuis. 

Je vindt vanaf zondagmorgen de livestream op deze pagina.
 


 


WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE SPOORBRUG VAN KURINGEN? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Project in een notendop

De twee huidige spoorbruggen over het Albertkanaal in Kuringen worden vervangen door één nieuwe boogbrug. De nieuwe brug heeft een doorvaarthoogte van 9,10 meter, wat maakt dat zij meer dan twee meter hoger is dan de oude bruggen. Door dit hoogteverschil moeten ook de sporen ongeveer 6 km worden aangepast aan de nieuwe toestand. Het kanaal wordt ter hoogte van de brug verbreed van 50 naar 86 meter.

De nieuwe brug krijgt ook een brede fietsverbinding voor de oversteek van de fiets-o-strade. De inrichting van de aansluitingen aan de bestaande infrastructuur vormen een onderdeel van deze werken. De werken duren ruim twee jaar en zijn voorzien om in de zomer van 2021 klaar te zijn.

Het ontwerp van de nieuwe spoorbrug

De huidige spoorbrug bestaat eigenlijk uit twee aparte bruggen vlak naast elkaar. Op elke brug ligt vandaag één spoor. Beide bruggen verdwijnen en worden vervangen door één brede spoorbrug, waaraan in een gevorderd stadium van de werken bijkomend een aanhangende fietsbrug zal worden bevestigd. Deze fietsverbinding wordt onderdeel van het Limburgs fietssnelwegennetwerk.

De hoogte van de brug wordt +- 2 meter verhoogd tot 9,10 meter vrije doorvaarthoogte. Onder de brug wordt het kanaal verbreed van 50 meter tot 86 meter.

Door de verhoging van de spoorbrug moeten ook de brugkokers over de Gebrandestraat en de Nijverheidskaai worden vervangen. Deze worden ruimer en voorzien van één grote doorgang voor alle verkeer, waar er momenteel een gecompartimenteerde doorgang is. Hierdoor ontstaat er een beter overzicht van de verkeerssituatie en komt er meer ruimte voor zwakke weggebruikers.

Aanpak van de werken

Het voorbije jaar hebben verscheidene nutsmaatschappijen de trajecten van de nutsleidingen al aangepast aan de nieuwe toestand, zodat deze geen obstakel meer vormen voor de werkzaamheden van de brug. Weldra zullen ook verdere voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van beplanting en het inrichten van de werfzone plaatsvinden. Vanaf midden april 2019 gaan de werken dan effectief van start, de uitvoering van de werkzaamheden volgt een fasering die werd uitgestippeld met het oog op een zo klein mogelijke impact op het comfort van de weggebruikers rond en door de werfzone.

Fase 1

In een eerste fase wordt de Rechterstraat onderbroken en aangepast aan haar nieuw traject. Door de hogere nieuwe spoorwegtalud lag deze straat immers in de weg. Deze werken nemen twee maanden in beslag. Tezelfdertijd wordt ook een keerconstructie gebouwd langs het nieuwe spoortracé in de bocht van de Rechterstraat.

Het treinverkeer rijdt in deze periode op één spoor, zodat de oostelijke kanaalbrug (kant Hasselt) als eerste kan worden afgebroken. Deze werken zijn gepland in augustus 2019.
Ook de kokers van de Gebrandestraat en de Nijverheidskaai worden gedeeltelijk afgebroken om ruimte te maken voor het nieuwe traject. Hierdoor zullen deze verbindingen hinder ondervinden.

Vanaf 23 september is de Nijverheidskaai onderbroken om de afbraakwerken aan de koker en daarna de bouw van het nieuwe landhoofd en nieuwe koker te starten. Dit verloopt in drie fases:

 • Fase 1: Afbraak koker 23/09/2019 tot 07/10/2019
  • Fietsers worden omgeleid via het jaagpad
  • Gelijktijdig met deze fase start de aannemer met het grondtransport voor de aanvulling van de spoortalud. Om deze transporten veilig te laten verlopen worden er stroomopwaarts  containers geplaats zodat de fietsers veilig kunnen passeren waar de schepen gelost worden.
 • Fase 2: Uitvoering paalfundering 07/10/2019 tot 04/11/2019
  • Fietsers worden via een tijdelijke weg die langs beide zijden met herashekken afgezet is, terug door het overige deel van de koker geleid. Tijdens deze fase wordt het andere deel van de kaaimuur afgewerkt.
 • Fase 3: Bouw koker 04/11/2019 tot 28/02/2020
  • Bij de start van de bouw van de nieuwe koker worden de fietsers terug via het jaagpad omgeleid.
 • Voor het autoverkeer geldt tijdens de volledige periode dat de Nijverheidskaai onderbroken is, een omleidingsroute Nieuwstraat – Blookstraat – Vilstraat – Paalsteenstraat.

De Gebrandestraat wordt ook deels onderbroken (van 06/01/2020 t.e.m. 13/04/2020). Voor de duur van deze hinder is er een omleiding via het jaagpad. Deze kan echter door de ruimtelijke beperkingen enkel vanuit Kuringen centrum in de richting van Hasselt worden gebruikt. Het verkeer in de andere richting wordt omgeleid via de Ring van Hasselt. Fietsers kunnen echter wel in beide richtingen gebruik maken van de omleidingsweg via het jaagpad.

De nieuwe brug wordt ter plaatse gemonteerd op een werkterrein op rechteroever, net opwaarts de brug. Het invaren van de nieuwe boogbrug is voorzien in het voorjaar van 2020.

Wanneer deze fase wordt beëindigd, na de nodige spoor-, seininrichtings- en bovenleidingswerken, wordt het treinverkeer op de vernieuwde spoorlijn gewisseld (nog steeds dienst op enkel spoor).

Fase 2

In een tweede fase wordt de westelijke brug afgebroken. Ook de brugkokers over de Nijverheidskaai en de Gebrandestraat worden verder afgewerkt. In deze tweede fase (najaar 2020) wordt de Nijverheidskaai opnieuw een week onderbroken voor resterende afbraakwerken. Ook de Gebrandestraat wordt vanaf januari 2020 een tweede keer onderbroken met opnieuw een omleiding via het jaagpad.

De overweg van de Vilstraat wordt tijdens de werken definitief afgesloten vanaf het voorjaar 2020 waarna de werken voor een veilig alternatief (tunnel) starten. Dit is nodig omdat het verhoogde spoor er 1 meter hoger komt te liggen dan nu, waardoor een overweg op die locatie technisch niet meer mogelijk is. In het najaar van 2020 zal de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel klaar zijn. Ook ter hoogte van de Monerikstraat komt er een nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers.

Tijdens deze fase worden ook de resterende spoorwerken uitgevoerd. Als deze klaar zijn, kan het treinverkeer vanaf april 2021 weer rijden over beide sporen.

Tot slot volgt nog de afwerkingsfase tot de zomer van 2021, waarin de nieuwe oevers worden afgewerkt, het fietspad wordt aangesloten op de bestaande wegenis, en alle nodige opruimwerken zullen gebeuren.

Door deze werken kunnen de treinen ter hoogte van het Albertkanaal slechts op één spoor rijden tussen Hasselt en Kiewit (lijn 21A) van april 2019 tot april 2021. Hierdoor wordt de treindienstsregeling licht aangepast: meer info vind je op www.nmbs.be.

Wie is wie?

Het project is een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en de provincie Limburg, ondersteund door de Europese Unie.
De THV Jan De Nul NV – Herbosch-Kiere NV – Victor Buyck NV – Strukton Rail zal de werken uitvoeren.
Ter ondersteuning van de opdrachtgevers: THV Arcadis - Sweco.

Laatste nieuws

Top