Spoorbrug Kuringen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Kuringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 8 JULI 2019

Er wordt volop gewerkt aan het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal te Kuringen (Hasselt). Meer specifiek zal op de linkeroever (Gebrandestraat) het spoor afgebroken en het ballastbed gegraven worden.
Op de rechteroever (Nijverheidskaai) zullen damplanken geplaatst worden. Deze werken vinden plaats vanaf vrijdagnacht 12 juli tot zondagavond 14 juli. Om veiligheidsredenen vinden deze werken ook ‘s nachts plaats.
Door het gebruik van kranen en zware machines zullen deze werken grote geluidshinder met zich meebrengen. Wij doen er alles aan om deze hinder tot een minimum te herleiden.

In het weekend van 11 en 12 augustus wordt de oostelijke spoorbrug (kant Hasselt) ook uitgevaren. Meer informatie hierover volgt later.


WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE SPOORBRUG VAN KURINGEN? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Project in een notendop

De twee huidige spoorbruggen over het Albertkanaal in Kuringen worden vervangen door één nieuwe boogbrug. De nieuwe brug heeft een doorvaarthoogte van 9,10 meter, wat maakt dat zij meer dan twee meter hoger is dan de oude bruggen. Door dit hoogteverschil moeten ook de sporen ongeveer 6 km worden aangepast aan de nieuwe toestand. Het kanaal wordt ter hoogte van de brug verbreed van 50 naar 86 meter.

De nieuwe brug krijgt ook een brede fietsverbinding voor de oversteek van de fiets-o-strade. De inrichting van de aansluitingen aan de bestaande infrastructuur vormen een onderdeel van deze werken. De werken duren ruim twee jaar en zijn voorzien om in de zomer van 2021 klaar te zijn.

Het ontwerp van de nieuwe spoorbrug

De huidige spoorbrug bestaat eigenlijk uit twee aparte bruggen vlak naast elkaar. Op elke brug ligt vandaag één spoor. Beide bruggen verdwijnen en worden vervangen door één brede spoorbrug, waaraan in een gevorderd stadium van de werken bijkomend een aanhangende fietsbrug zal worden bevestigd. Deze fietsverbinding wordt onderdeel van het Limburgs fietssnelwegennetwerk.

De hoogte van de brug wordt +- 2 meter verhoogd tot 9,10 meter vrije doorvaarthoogte. Onder de brug wordt het kanaal verbreed van 50 meter tot 86 meter.

Door de verhoging van de spoorbrug moeten ook de brugkokers over de Gebrandestraat en de Nijverheidskaai worden vervangen. Deze worden ruimer en voorzien van één grote doorgang voor alle verkeer, waar er momenteel een gecompartimenteerde doorgang is. Hierdoor ontstaat er een beter overzicht van de verkeerssituatie en komt er meer ruimte voor zwakke weggebruikers.

Aanpak van de werken

Het voorbije jaar hebben verscheidene nutsmaatschappijen de trajecten van de nutsleidingen al aangepast aan de nieuwe toestand, zodat deze geen obstakel meer vormen voor de werkzaamheden van de brug. Weldra zullen ook verdere voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van beplanting en het inrichten van de werfzone plaatsvinden. Vanaf midden april 2019 gaan de werken dan effectief van start, de uitvoering van de werkzaamheden volgt een fasering die werd uitgestippeld met het oog op een zo klein mogelijke impact op het comfort van de weggebruikers rond en door de werfzone.

Fase 1

In een eerste fase wordt de Rechterstraat onderbroken en aangepast aan haar nieuw traject. Door de hogere nieuwe spoorwegtalud lag deze straat immers in de weg. Deze werken nemen twee maanden in beslag. Tezelfdertijd wordt ook een keerconstructie gebouwd langs het nieuwe spoortracé in de bocht van de Rechterstraat.

Het treinverkeer rijdt in deze periode op één spoor, zodat de oostelijke kanaalbrug (kant Hasselt) als eerste kan worden afgebroken. Deze werken zijn gepland in augustus 2019.
Ook de kokers van de Gebrandestraat en de Nijverheidskaai worden gedeeltelijk afgebroken om ruimte te maken voor het nieuwe traject. Hierdoor zullen deze verbindingen hinder ondervinden.

De Nijverheidskaai wordt in het najaar 2019 gedurende 5 maanden onderbroken voor de afbraak en de bouw van de nieuwe constructie. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Vilstraat.

De Gebrandestraat wordt ook onderbroken. Voor de duur van deze hinder is er een omleiding via het jaagpad. Deze kan echter door de ruimtelijke beperkingen enkel vanuit Kuringen centrum in de richting van Hasselt worden gebruikt. Het verkeer in de andere richting wordt omgeleid via de Ring van Hasselt. Fietsers kunnen echter wel in beide richtingen gebruik maken van de omleidingsweg via het jaagpad.

De nieuwe brug wordt ter plaatse gemonteerd op een werkterrein op rechteroever, net opwaarts de brug. Het invaren van de nieuwe boogbrug is voorzien in het voorjaar van 2020.

Wanneer deze fase wordt beëindigd, na de nodige spoor-, seininrichtings- en bovenleidingswerken, wordt het treinverkeer op de vernieuwde spoorlijn gewisseld (nog steeds dienst op enkel spoor).

Fase 2

In een tweede fase wordt de westelijke brug afgebroken. Ook de brugkokers over de Nijverheidskaai en de Gebrandestraat worden verder afgewerkt. In deze tweede fase (najaar 2020) wordt de Nijverheidskaai opnieuw een week onderbroken voor resterende afbraakwerken. Ook de Gebrandestraat wordt een tweede keer onderbroken met opnieuw een omleiding via het jaagpad.

De overweg van de Vilstraat wordt tijdens de werken definitief afgesloten vanaf het voorjaar 2020 waarna de werken voor een veilig alternatief (tunnel) starten. Dit is nodig omdat het verhoogde spoor er 1 meter hoger komt te liggen dan nu, waardoor een overweg op die locatie technisch niet meer mogelijk is. In het najaar van 2020 zal de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel klaar zijn. Ook ter hoogte van de Monerikstraat komt er een nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers.

Tijdens deze fase worden ook de resterende spoorwerken uitgevoerd. Als deze klaar zijn, kan het treinverkeer vanaf april 2021 weer rijden over beide sporen.

Tot slot volgt nog de afwerkingsfase tot de zomer van 2021, waarin de nieuwe oevers worden afgewerkt, het fietspad wordt aangesloten op de bestaande wegenis, en alle nodige opruimwerken zullen gebeuren.

Door deze werken kunnen de treinen ter hoogte van het Albertkanaal slechts op één spoor rijden tussen Hasselt en Kiewit (lijn 21A) van april 2019 tot april 2021. Hierdoor wordt de treindienstsregeling licht aangepast: meer info vind je op www.nmbs.be.

Wie is wie?

Het project is een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en de provincie Limburg, ondersteund door de Europese Unie.
De THV Jan De Nul NV – Herbosch-Kiere NV – Victor Buyck NV – Strukton Rail zal de werken uitvoeren.
Ter ondersteuning van de opdrachtgevers: THV Arcadis - Sweco.

Laatste nieuws

Top