Spoorbrug Kuringen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Kuringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal (foto boven is linkeroever - foto onder is rechteroever)

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

 

Geplande werken 

 • Nieuwe brug: boogbrug
 • Brug wordt +- 2 m verhoogd tot 9,10 m vrije doorvaarthoogte
 • Kanaalbreedte: 50 m => 86
 • Plaatsen fietsersbrug aan de nieuwe spoorbrug
 • Vernieuwen kokerbruggen Nijverheidskaai en Gebrandestraat
 • Bouw van fietstunnels in Monerikstraat en Vilstraat.
 • De brug in cijfers
  • Lengte brug: 120m
  • Hoogte boog: 21 m boven het brugdek

In welke fase zit dit project?

 • Bouwaanvraag: procedure lopende
 • Aanstellen aannemer: procedure lopende
 • Start van de werken eind 2018
 • In tussentijd: voorbereidende werken nutsmaatschappijen
 • Einde van de werken eind 2021

Volgorde van de werken

 • Plaatsen van tijdelijke spoorvoorzieningen; dienstregeling op één spoor vanaf december 2018 (streefdatum)
 • Afbraak oostelijk brugdeel
 • Bouwen nieuwe brug voor twee sporen stroomopwaarts van de bestaande brug (kant Hasselt)
 • Ophogen en heraanleggen sporen op de toeritten
 • Vernieuwen kokerbruggen van de Nijverheidskaai en Gebrandestraat (in twee fases).
 • Bouwen van fietstunnels in de Monerikstraat en Vilstraat
 • Afbraak westelijk brugdeel
 • Bouwen van de fietsbrug
 • Kanaalverbreding

Laatste nieuws

Top