SPOORBRUG HERENTALS

Het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal in Herentals en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Scroll aub naar beneden voor de recente updates of klik hier.

Waarom

‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wanneer

.

Waar?

Omgeving Lierseweg te Herentals

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUGGEN VAN HERENTALS? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.

 

UPDATE 6 MEI 2024

Van maandag 13 mei tot en met vrijdag 21 juni zijn de Liersebaan en het jaagpad afgesloten tussen Wolfstee en Rietbroek. We breken de oude spoorbrug over de Liersebaan af en leggen de rijweg en de fietspaden opnieuw aan. Fietsers volgen een omleiding via Wolfstee en Rietbroek. Gemotoriseerd verkeer rijdt via de Toekomstlaan, de Herenthoutseweg en de Ringlaan. 

Omleiding lierseweg

UPDATE 18 DECEMBER 2023

Eind augustus werd de nieuwe stalen boogbrug, met een indrukwekkend gewicht van 3200 ton, al op haar definitieve plaats gelegd stroomopwaarts naast de oude brug, richting de brug van de Lierseweg. Daarna werd de omschakeling naar de nieuwe sporen volop voorbereid. Nu de treinen over deze nieuwe brug rijden kon vandaag de oude spoorbrug afgebroken worden.   

Die afbraak was een technisch hoogstandje. Vanaf zaterdagochtend 6 uur begon men met het verwijderen van de stalen spoorbrug. “Een ponton met steuntorens werd onder de te slopen brug geplaatst, waarna het ponton ontlast werd om de brug omhoog te duwen. De brug kwam ongeveer 40 cm los van haar oplegpunten. Vervolgens werd de brug op het ponton gedraaid en naar de oever gebracht. Met behulp van grote hijskranen werd de brug op de oever gelegd. Daar wordt ze nu verder gedemonteerd, om vervolgens verwerkt te worden tot schroot.

Foto's © De Vlaamse Waterweg nv


UPDATE 20 OKTOBER 2023

Het voorbije anderhalf jaar is er hard gewerkt aan het nieuwe traject met nieuwe bruggen en een volledig nieuwe spoorbedding die nodig is voor de nieuwe hogere spoorbrug over het Albertkanaal in Herentals. De komende maanden voert Infrabel nog heel wat infrastructuurwerken uit waarbij er nieuwe spoorwissels worden gelegd en de omschakeling naar de nieuwe sporen wordt voorbereid. Dit nieuwe traject wordt in november gefaseerd in dienst genomen.

Deze werken zorgen voor een verhoogde activiteit op de werf inclusief nachtprestaties. Wij zijn er ons van bewust dat deze werken geluids- en trillingshinder met zich meebrengen. 

Voor deze werkzaamheden zijn er verschillende buitendienststellingen van de sporen nodig in oktober en november. 

 • 21-22 oktober: Doorlopende werken - geen treinverkeer*
 • 22-28 oktober: Trein op enkel spoor. Enkel spoor 3 en 5 ter beschikking voor doorgaand verkeer (enkel perronsporen 1 en 2 ter beschikking)
 • 28-29 oktober: Doorlopende werken - geen treinverkeer
 • 1-6 november: Doorlopende werken - geen treinverkeer: Het nieuwe spoor wordt aangesloten + inschuiven tunnel Vossenberg
 • Vanaf 6 november: Terug 2 sporen om Herentals binnen te rijden. Perronspoor 1 terug open voor doorgaand verkeer.
 • 11-12 november: Geen treinverkeer: voorbereidende werken voor omschakeling spoor A naar nieuwe brug
 • 18-19 november: Doorlopende werken - geen treinverkeer: al het treinverkeer vanaf dan op het nieuwe spoortracé
 • 20-25 november: Enkel perronsporen 1 en 2 ter beschikking, werken aan 3 en 5
 • 25-26 november: Doorlopende werken - geen treinverkeer
 • 2-3 december: Enkel werken tijdens de weekendnachten => herzieningswerken

* Meer info omtrent de aangepaste dienstregeling kan je terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app

We bedanken je alvast voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.


UPDATE 11 AUGUSTUS 2023

Sinds maart 2022 werken De Vlaamse Waterweg nv en Infrabel aan de nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal in Herentals. De afgelopen maanden werden op het montageterrein de verschillende brugdelen al aan elkaar gezet. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen zodat op zondag 20 augustus 2023 de nieuwe brug op haar definitieve plek gelegd kan worden.


UPDATE 7 JUNI 2023

Vanaf vrijdag 9 juni– 18u is de overweg Vossenberg afgesloten voor alle verkeer. Dan starten de effectieve tunnel- en wegenwerken. Fietsers rijden om via de Ekelstraat, de parallelweg van de Lierseweg en de Markgravenstraat. Gemotoriseerd verkeer volgt al de omleiding via de Ekelstraat en de Lierseweg. Verwacht wordt dat de overweg in de zomer van 2024 opnieuw open gaat. 


UPDATE 7 MAART 2023

De werken aan de verkeerstunnel Vossenberg onder de spoorweg zijn gestart. In de eerste fase buiten de rijweg en zonder verkeershinder. Vanaf begin april kan geen gemotoriseerd verkeer meer door de tunnel en geldt omleiding via de Ekelstraat en de Lierseweg. Nog voor de zomer starten de effectieve tunnel- en wegenwerken. Dan is de overweg gesloten voor alle verkeer. Vanaf de zomer van 2024 is de tunnel in gebruik. 

Omleiding Vossenberg fase 1
Omleiding Vossenberg fase 2

UPDATE 20 JANUARI 2023

De tunnel van de Lierseweg onder de spoorweg is zaterdag 21 januari van 6u tot 22u afgesloten voor alle verkeer. De Vlaamse Waterweg gaat de bekisting verwijderen van eerder ingehesen betonbalken van de nieuwe spoorbrug. 


UPDATE 22 DECEMBER 2022

Vrijdagavond 23 december gaat Wolfstee opnieuw open voor alle verkeer. Dat is meer dan een maand eerder dan voorzien! De werken aan de nieuwe betonnen spoorbrug over Wolfstee zijn zo goed gevorderd dat de weg eronder opnieuw open kan. 

Door het koude weer van de afgelopen weken kon de aannemer de brug nog niet volledig afwerken. 

 • Dat is verschoven naar voorjaar 2023 als de weersomstandigheden beter zijn. 
 • De exacte timing voor die werken ligt nog niet vast en gaat in overleg met de stad Herentals. 

Intussentijd is Wolfstee open voor alle verkeer. 

Gemotoriseerd verkeer over 1 rijvak, fietsers in 2 richtingen 

 • Het gemotoriseerd verkeer verloopt beurtelings over één rijvak, geregeld met verkeerlichten. 
 • Fietsers kunnen wel in beide richtingen over het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad.

Deze indeling geldt tot begin 2024. Dan wordt Wolfstee opnieuw tijdelijk afgesloten om de bestaande spoorbrug af te breken, de nieuwe brug af te werken en de definitieve rijweg met 2 rijvakken en volwaardige vrijliggende fietspaden af te werken. 

UPDATE 9 DECEMBER 2022

Jaagpad rechteroever afgesloten tot einde van de werken in 2024

De Beukelaer-Pareinlaan weldra open

Vanaf maandag 12 december tot het einde van de werken in 2024 is het jaagpad ter hoogte van de werf op rechteroever gesloten. Het gaat om het stuk tussen De Beukelaer-Pareinlaan en de Herenthoutseweg. We starten er met de voorbereiding voor de montage van de nieuwe stalen brug.

De Beukelaer-Pareinlaan gaat op vrijdag 16 december wel open voor alle verkeer.


Bekijk hier de opname van de infosessies waarin we de laatste plannen toelichten of Integrale powerpointpresentatie

 

SITUATIESCHETS

Brug 44 is spoorbrug die deel uitmaakt van de spoorlijn tussen Herentals en Lier. De stalen vakwerkbrug, van het type vierendeelbrug, dateert van de jaren 30. De brug overspant, naast het Albertkanaal, het jaagpad op de linkeroever (kant N13 Lierseweg) en op de rechteroever het jaagpad en de Beukelaer-Pareinlaan.

PROJECT IN EEN NOTENDOP?

 1. Nieuwe tracé spoorlijn, ten oosten van de bestaande spoorweg
 2. Verhoging kruising Wolfstee en verbreding onderdoorgang
 3. Verhoging kruising Liersesteenweg en verbreding onderdoorgang
 4. Nieuwe spoorbrug Herentals, langs de bestaande brug (kant brug Lierseweg)
 5. Nieuwe ligging Beukelaer-Pareinlaan door verbreding Albertkanaal en vernieuwing rijweg tot aan Montezumalaan (project Stad Herentals, met steun van het Fietsfonds)
 6. Nieuwe fiets- en voetgangerstunnel Ekelenberg (project van stad Herentals en Provincie Antwerpen)
 7. Tunnel Vossenberg (project Infrabel)

1. NIEUW SPOORTRACÉ

 • Uitgangspunt: beperkte onderbreking van het spoorverkeer => nieuw spoortracé met nieuwe spoorbrug naast bestaande brug
 • Bestaande spoorhelling zijde centrum nu reeds 0,6 %, lengte helling vergroten 
 • Keuze op basis van impact op omgeving: nieuw tracé aan de oostkant
 • Plaatselijk keermuren om innames te beperken
 • Geluidsbeperkende maatregelen spoorverkeer :
  • Plaatsen van geluidsdempende railpads : geluidsreductie met 3dBA t.o.v. huidige situatie
  • Verbeterde railbevestiging op spoorbrug 
  • Bijkomende plaatselijke maatregel t.g.v. geluidsstudie: geluidscherm t.h.v. wooncluster (doodlopend deel) Lierseweg

MINDER HINDER TIJDENS UITVOERING

 • Nieuwe brug langs bestaande brug, stroomopwaarts (naar het oosten)
 • Nieuwe spoorlijnen langs bestaande tracé.
 • Treinverkeer blijft steeds mogelijk, uitgezonderd een beperkt aantal weekends

2. KRUISING WOLFSTEE

Wat verandert er?
 • De vrije doorrijhoogte wordt verhoogd tot 4,65 meter. Vandaag is dat 3,90 meter. Zo ontstaat er een volwaardige doorgang voor vrachtverkeer
 • De onderdoorgang wordt verbreed voor de aanleg van een vrijliggend fietspad en fietsverbindingen met fietssnelwegen
 • De s-bocht van de rijweg wordt rechtgetrokken
Doelstelling?
 • Betere zichtbaarheid en vlotte verkeersdoorstroming
 • Meer verkeersveiligheid
 • Veilige fietsverbindingen met jaagpad en fietssnelwegen
 • Volwaardige doorgang voor vrachtverkeer

3. KRUISING LIERSEWEG 

Wat verandert er?
 • De vrije doorrijhoogte wordt verhoogd tot 5,10 meter. Vandaag is dat 4 meter. Zo ontstaat een volwaardige doorgangvoor vrachtverkeer.
 • De onderdoorgang wordt verbreed voor de bijkomende aanleg van fietspaden.
 • Aanleg van een vrijliggend enkelrichtingsfietspad richting Grobbendonk tussen brug Lierseweg en Wolfstee.
 • Aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de zuidkant tussen brug Lierseweg en Wolfstee.
Doelstelling?
 • Veilige en vlotte fietsverbindingen
 • Volwaardige ontsluiting voor vrachtverkeer via gewestweg

4. NIEUWE SPOORBRUG

 • Metalen boogbrug met 2 sporen
 • Lengte overspanning: ongeveer 160 meter
 • Nieuwe locatie stroomopwaarts richting het oosten (kant brug Lierseweg)
 • Vrije doorvaarthoogte: van 7,05 meter naar 9,10 meter
 • Breedte kanaal onder brug: van 45 meter naar 86 meter
 • Spoorwegtracé aan weerszijden van brug aangepast over een lengte van +/- 1 kilometer
 • Bestaande brug wordt afgebroken en op termijn vervangen door fietsbrug met aansluiting fietssnelwegen tussen Lier, Herentals en Aarschot
voorbeeld spoorbrug duffel

Voorbeeld nieuwe spoorbrug Duffel

5. BEUKELAER-PAREINLAAN

Wat verandert er?
 • De Beukelaer-Pareinlaan schuift op door de verbreding van het Albertkanaal.
 • De Beukelaer-Pareinlaan kruist het spoor onder een afzonderlijke spoorbrug
 • Nieuwe vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de rijweg
 • Veilige aansluiting op jaagpad (beveiligde oversteek met middengeleider)
 • Nieuw voetpad en verbindingen naar jaagpad en woningen
 • Groenaanleg
Doelstelling?
 • Meer ruimte voor vrijliggende fiets- en voetpaden
 • Veilige fietsverbindingen met jaagpad en toekomstige fietssnelwegen
 • Betere voetgangersvoorzieningen
 • Betere zichtbaarheid en meer verkeersveiligheid
 • Fabriek Mondelez blijft bereikbaar tijdens werken

5. BEUKELAER PAREINLAAN EN MONTEZUMALAAN (STAD HERENTALS)

Wat verandert er? 
 • Doortrekken fietspaden tot aan de Montezumalaan
 • Veilige fietsvoorzieningen aan site Mondelez
 • Aanleg gescheiden riolering
Doelstelling?
 • Meer fietsveiligheid 
 • Duurzaam waterbeheer
 • Financiering stad Herentals en Fietsfonds
 • Ontwerp nog in opmaak (afzonderlijke vergunningsprocedure)

Maar: uitvoering samen met werken spoorwegbrug 

6. FIETSTUNNEL EKELENBERG

Wat verandert er?
 • Bouw van een fietstunnel onder het nieuwe spoor t.h.v. Ekelenberg
 • Aanleg van een dubbelrichtingsfietspad tussen Ekelenberg en de Ring (Lierseweg)
Doelstelling?
 • Betere ontsluiting van de wijk Wuytsbergen-Ekelen door wegwerken barrière gevormd door het spoor.
 • Veilige en vlotte fietsverbindingen tussen de wijk Wuytsbergen-Ekelen en de Ring (Lierseweg – Fietssnelweg Hasselt-Antwerpen)

7. VOSSENBERG (PROJECT INFRABEL)

Wat verandert er?
 • Vervangen van de overweg
 • Bouw van een tunnel onder het spoor voor voetgangers, fietsers en autoverkeer (H = 3m)
 • Geen aansluiting voor wegverkeer tussen Koeterstraat en Vossenberg
 • Aanleg nieuwe pocketparking langs de tunnel Vossenberg, verbonden met Koeterstraat
 • Nieuwe voetweg tussen Vossenberg en parking station
 • Aanpassing sporenbundels station zijde Lier
Doelstelling?
 • Meer verkeersveiligheid
 • Veiliger en vlotter treinverkeer

MINDER HINDER TIJDENS UITVOERING

 • Aan- en afvoer van grond en puin via schip + natransport via aanvoerroutes
 • Geluidsbeperkende maatregelen 
  • Geluidsdempende railpads
  • Verbeterde spoorbevestiging op de brug
  • Plaatselijk bijkomend geluidsscherm 
 • Treinverkeer blijft in dienst (m.u.v. aantal weekend-onderbrekingen)
 • Fasering De Beuckelaer-Pareinlaan i.f.v. permanente bereikbaarheid Mondelez (geen vrachtverkeer Mondelez)
 • Werffasering, signalisatie en omleidingen verder uit te werken in komende maanden
 • Gerichte communicatie bij opstart en tijdens uitvoering van de werken

VRAGEN?

Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 00
E-mail: communicatie@vlaamsewaterweg.be 

 

Laatste nieuws

Top