Spoorbrug Herentals

Het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal in Herentals en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

UPDATE 29 MAART 2019

Infomarkt spoorbruggen Herentals

Op donderdag 29 maart organiseerden De Vlaamse Waterweg nv en de stad Herentals een infomarkt over de nieuwe bruggen op het grondgebied van Herentals, waaronder dus ook de spoorwegbrug. Tijdens de infomarkt konden de inwoners van Herentals via infopanelen het project beter leren kennen. 

Je kan de infopanelen hier nog eens opnieuw bekijken. 

UPDATE 5 JULI 2018

Gemeentelijke beleidscommissie stelt startnota op

Op donderdag 5 juli vond een gemeentelijke beleidscommissie (GBC) plaats. In die commissie zoekt de stad Herentals samen met alle betrokken partners naar oplossingen voor mobiliteitsknelpunten. Er werd beslist dat: er een aparte fietstunnel komt naast de spoorwegbrug over Wolfstee die zal aansluiten op de fietssnelweg Lier – Herentals – Aarschot; de scherpe bocht in Wolfstee onder de spoorwegbrug wordt gemilderd; de Beukelaer-Pareinlaan opschuift in noordoostelijke richting door de verbreding van het Albertkanaal; er een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel komt onder de spoorweg ter hoogte van Ekelenberg.
De startnota is belangrijk voor het ontwerp van de spoorwegbrug en het nieuwe tracé. De projectingenieurs van De Vlaamse Waterweg nv en Infrabel kunnen nu verder aan de slag met de maatvoering en de stabiliteitsstudies van de bruggen, en de detailplannen voor de nieuwe spoorweg.


Wil je op de hoogte blijven van de werken aan de bruggen van Herentals? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief.


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Situatieschets

Brug 44 is spoorbrug die deel uitmaakt van de spoorlijn tussen Herentals en Lier. De stalen vakwerkbrug, van het type vierendeelbrug, dateert van de jaren 30. De brug overspant, naast het Albertkanaal, het jaagpad op de linkeroever (kant N13 Lierseweg) en op de rechteroever het jaagpad en de Beukelaer-Pareinlaan.

Spoorbrug Lier-Herentals

Project in een notendop?

Als onderdeel van de opwaardering van het Albertkanaal, zal De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe metalen boogbrug met twee sporen bouwen, die vlak langs de bestaande brug komt te liggen, aan de kant van de brug Lierseweg (oostkant). De bestaande brug wordt dus niet afgebroken. Het betreft hier immers een belangrijke treinverbinding die tijdens de werken in dienst moet blijven.

De nieuwe brug schuift bijgevolg een beetje op (stroomopwaarts richting het oosten) en komt ook hoger te liggen. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd, van 7,05 m tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m. De totale overspanning van de brug bedraagt ongeveer 155 m. Ze overspant dus ook de oeverstroken waardoor de jaagpaden meer ruimte krijgen.

Voorbeeld nieuwe spoorbrug Duffel

                                              Voorbeeld nieuwe spoorbrug Duffel

 

Omwille van de nieuwe ligging en hoogte van de brug, moeten ook de aansluitende spoorlijnen aan beide zijden van de brug over een lengte van ongeveer 1 km aangepast worden. De kruisingen met Wolfstee, de Lierseweg (N13) en de Beukelaer-Pareinlaan worden gelijk mee vernieuwd.

Het ontwerp houdt ook sterk rekening met fietser en voetgangers. Ter hoogte van Ekelenberg komt er een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Die tunnel zal de woonzone Wuytsbergen-Ekelen beter ontsluiten en de fietspaden van de ring en het jaagpad beter met elkaar verbinden. Bijkomend zal op termijn de bestaande brug omgevormd worden tot een fietsbrug die zal aansluiten op de fiets-o-strades tussen Lier, Herentals en Aarschot.

TIMING

Voorjaar 2018

  • Ruimtestudie en spoortracé bepaald
  • Infomomenten bewoners en ruime omgeving

Zomer 2018

  • Startnota

Eind 2018

  • Voorontwerp van de spoorbrug, de nieuwe sporen, de overbruggingen en onderdoorgangen, en de wegenis
  • Projectnota

1ste helft 2019

  • MER-ontheffing
  • Definitief ontwerp

Eind 2019

  • Indienen omgevingsvergunning

2020-2022

  • Start werken ten vroegste najaar 2020

Laatste nieuws

Top