Link naar homepage

Spoorbrug Herentals

Het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal in Herentals en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

UPDATE 18 NOVEMBER 2019

Infomarkt spoorbruggen Herentals en ondertunneling Vossenberg

Op woensdag 27 november organiseren de stad Herentals, Infrabel en De Vlaamse Waterweg nv een infomarkt om de plannen voor de spoorwegbrug Lier-Herentals, de ondertunneling van Vossenberg en de herinrichting van de Koeterstraat toe te lichten. De infomarkt vindt plaats in Zaal ’t Hof (Grote Markt 41) en is vrij toegankelijk tussen 16 en 20 uur.


Wil je op de hoogte blijven van de werken aan de bruggen van Herentals? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief.


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Situatieschets

Brug 44 is spoorbrug die deel uitmaakt van de spoorlijn tussen Herentals en Lier. De stalen vakwerkbrug, van het type vierendeelbrug, dateert van de jaren 30. De brug overspant, naast het Albertkanaal, het jaagpad op de linkeroever (kant N13 Lierseweg) en op de rechteroever het jaagpad en de Beukelaer-Pareinlaan.

Werken spoorbrug Herentals

Project in een notendop?

 1. Nieuwe tracé spoorlijn, ten oosten van de bestaande spoorweg
 2. Verhoging kruising Wolfstee en verbreding onderdoorgang
 3. Verhoging kruising Liersesteenweg en verbreding onderdoorgang
 4. Nieuwe spoorbrug Herentals, langs de bestaande brug (kant brug Lierseweg)
 5. Nieuwe ligging Beukelaer-Pareinlaan door verbreding Albertkanaal
 6. Nieuwe fiets- en voetgangerstunnel Ekelenberg (realisatie nog in onderzoek, project van stad Herentals en Provincie Antwerpen)
 7. Tunnel Vossenberg (project Infrabel)

Nieuwe spoorbrug

 • Metalen boogbrug met 2 sporen
 • Lengte overspanning: ongeveer 160 meter
 • Nieuwe locatie stroomopwaarts richting het oosten (kant brug Lierseweg)
 • Vrije doorvaarthoogte: van 7,05 meter naar 9,10 meter
 • Breedte kanaal onder brug: van 45 meter naar 86 meter
 • Spoorwegtracé aan weerszijden van brug aangepast over een lengte van +/- 1 kilometer
 • Bestaande brug wordt afgebroken en op termijn vervangen door fietsbrug met aansluiting fietssnelwegen tussen Lier, Herentals en Aarschot
Voorbeeld nieuwe spoorbrug Duffel
                                                         Voorbeeld nieuwe spoorbrug Duffel

Uitvoering ten vroegste 2021

 • Nieuwe brug langs bestaande brug, stroomopwaarts (naar het oosten)
 • Nieuwe spoorlijnen langs bestaande tracéµTreinverkeer blijft steeds mogelijk, uitgezonderd een beperkt aantal weekends

 

Kruising Wolfstee

Wat verandert er?

 • De vrije doorrijhoogte wordt verhoogd. Vandaag is dat 3,90 meter. Zo ontstaat er een volwaardige doorgan voor vrachtverkeer.
 • De onderdoorgang wordt verbreed voor de aanleg van fietspaden en fietsverbindingen met fietssnelwegen
 • De s-bocht van de rijweg wordt minder uitgesproken

Doelstelling?

 • Betere zichtbaarheid en vlotte verkeersdoorstroming
 • Meer verkeersveiligheid
 • Veilige fietsverbindingen met jaagpad en fietssnelwegen
 • Volwaardige doorgang voor vrachtverkeer
beeld kruising wolfstee

Kruising Liersesteenweg 

Wat verandert er?

 • De vrije doorrijhoogte wordt verhoogd. Vandaag is dat 4 meter. Zo ontstaat een volwaardige doorgangvoor vrachtverkeer.
 • De onderdoorgang wordt verbreed voor de bijkomende aanleg van fietspaden.
 • Aanleg van een vrijliggend enkelrichtingsfietspad richting Grobbendonk tussen brug Lierseweg en Wolfstee.
 • Aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de zuidkant tussen brug Lierseweg en Wolfstee.

Doelstelling?

 • Veilige en vlotte fietsverbindingen
 • Volwaardige ontsluiting voor vrachtverkeer via gewestweg
afbeelding kruising Liersesteenweg

Beukelaer-Pareinlaan

Wat verandert er?

 • De Beukelaer-Pareinlaan schuift op door de verbreding van het Albertkanaal.
 • De Beukelaer-Pareinlaan kruist het spoor onder een afzonderlijke spoorbrug
 • Nieuwe fietspaden aan weerszijden van de rijweg
 • Nieuw voetpad
 • Groenaanleg

Doelstelling?

 • Meer ruimte voor vrijliggende fiets- en voetpaden
 • Veilige fietsverbindingen met jaagpad en toekomstige fietssnelwegen
 • Beter zichtbaarheid en meer verkeersveiligheid
afbeelding Beukeleir-Pareinlaan

Timing

timing

Vossenberg (project Infrabel)

Wat verandert er?

 • Vervanging van de overweg
 • Bouw tunnel onder het spoor voor voetgangers, fietsers en autoverkeer
 • Geen aansluiting voor wegverkeer tussen Koeterstraat en Vossenberg
 • Aanleg nieuwe pocketparking langs de tunnel Vossenberg

Doelstelling?

 • Meer verkeersveiligheid
 • Veiliger en vlotter treinverkeer
Afbeelding aanleg vossenberg
afbeelding aanleg vossenberg

Laatste nieuws

Top