ROC Westhoek (Diksmuide en Veurne)

De realisatie van een ROC in Diksmuide en een ROC in Veurne heeft als doel het ontsluiten van de Westhoek via de binnenvaart voor goederenvervoer.

De bestaande ontsluiting via de weg komt immers steeds meer onder druk te staan door de toenemende congestie op de Vlaamse wegen. De ontsluitingswegen lopen in de Westhoek doorheen de centra van de steden en gemeenten. De wachttijden lopen op, wat leidt tot een daling van de efficiëntie, stijgende transportkosten en een afname van de service en betrouwbaarheid. Voor perifere en slecht ontsloten regio’s zoals de Westhoek vormt de problematiek van toenemende congestie op de weg en tegelijkertijd de kilometerheffing, een dubbele bedreiging, en dit met name omwille van een suboptimale beschikbaarheid van, of toegang tot, alternatieve transportmodi. 

In de Westhoek willen we het structureel competitief nadeel op het vlak van totale logistieke kost wegwerken en de logistieke slagkracht van de bedrijven in de regio  verhogen door het inzetten op de realisatie van een alternatieve ontsluiting via het water. Het bestaand, robuust netwerk van kleine vaarwegen CEMT klasse I dient te worden benut. Door het shiften van relatief grote volumes van de weg naar de binnenvaart vermindert bovendien de carbon footprint van het transport, verduurzaamt de stedelijke mobiliteit en verhoogt de verkeersveiligheid in het centrum van de steden.

Een eerste stap in het beter benutten van de aanwezige vaarwegen in de Westhoek is gezet door de start va de bouw van een nieuwe kade in Diksmuide en een nieuwe kade in Veurne. De oplevering is voorzien eind 2022. Een structurele bottleneck voor de overslag van goederen via het water wordt zo weggewerkt.
 

Bouw ROC Westhoek

Op 7 juni zijn in samenspraak tussen De Vlaamse Waterweg nv en de aannemer, Aannemer Aannemingen M&J Braet,  de werken gestart voor de bouw van de kaai ROC Westhoek Diksmuide (bedrijventerrein in Heernisse). Deze werken kaderen binnen een EFRO-subsidieproject waarin De Vlaamse Waterweg zich samen met POM West-Vlaanderen engageert tot de bouw van 2 nieuwe regionale overslagcentra in de Westhoek: 1 in Veurne langs het Lokanaal en dus ook 1 langs de IJzer in Diksmuide.

De uitbouw van deze kades moet ervoor zorgen dat de Westhoek beter ontsloten wordt via de waterwegen.

Vanaf 7 juni zijn de eerste voorbereidende werken (voornamelijk rooi- en sloopwerken) gestart en wordt aansluitend CTE (=explosieven)-detectie en -opsporing uitgevoerd. Na deze werken, wordt de tijdelijke bouwkuip d.m.v. een tijdelijke damwand gebouwd en kan na het bouwverlof gestart worden met de eigenlijke werken aan de kaai.

De kostprijs van de werken bedraagt ca. 1,1 miljoen euro en de werken zouden eind 2022 moeten afgerond zijn. De werkzone bevindt zich tussen recreatiebedrijf ’t Buitenbeentje en het gemeentelijk recyclagepark van Diksmuide. Deze blijven in principe gedurende de volledige werken toegankelijk voor gebruikers; enkel tijdens de CTE-werkzaamheden zal er mogelijk wat meer hinder zijn (bv. instellen van veiligheidsperimeters bij vondsten van CTE).  
 

Laatste nieuws

Top