ROC Westhoek (Diksmuide en Veurne)

De Vlaamse Waterweg nv stelt een terrein met kaai langs de IJZER te Diksmuide en een terrein met kaai langs de LOVAART te Veurne ter beschikking voor de exploitatie van een regionaal overslagcentrum (ROC) te Diksmuide en Veurne.

De realisatie van een ROC in Diksmuide en een ROC in Veurne heeft als doel het ontsluiten van de Westhoek via de binnenvaart voor goederenvervoer. De bestaande ontsluiting via de weg komt immers steeds meer onder druk te staan door de toenemende congestie op de Vlaamse wegen. De ontsluitingswegen lopen in de Westhoek doorheen de centra van de steden en gemeenten. De wachttijden lopen op, wat leidt tot een daling van de efficiëntie, stijgende transportkosten en een afname van de service en betrouwbaarheid. Voor perifere en slecht ontsloten regio’s zoals de Westhoek vormt de problematiek van toenemende congestie op de weg en tegelijkertijd de kilometerheffing, een dubbele bedreiging, en dit met name omwille van een suboptimale beschikbaarheid van, of toegang tot, alternatieve transportmodi. 

In de Westhoek willen we het structureel competitief nadeel op het vlak van totale logistieke kost wegwerken en de logistieke slagkracht van de bedrijven in de regio  verhogen door het inzetten op de realisatie van een alternatieve ontsluiting via het water. Het bestaand, robuust netwerk van kleine vaarwegen CEMT klasse I dient te worden benut. Door het shiften van relatief grote volumes van de weg naar de binnenvaart vermindert bovendien de carbon footprint van het transport, verduurzaamt de stedelijke mobiliteit en verhoogt de verkeersveiligheid in het centrum van de steden.

Een eerste stap in het beter benutten van de aanwezige vaarwegen in de Westhoek is gezet door de start va de bouw van een nieuwe kade in Diksmuide en een nieuwe kade in Veurne. De oplevering is voorzien eind 2022. Een structurele bottleneck voor de overslag van goederen via het water wordt zo weggewerkt.

U kan zich kandidaat stellen door het kandidaatstellingsformulier uiterlijk op 31 augustus 2022  aangetekend te bezorgen aan: De Vlaamse Waterweg nv t.a.v. Stijn Devriendt, Guldensporenpark 105,9820 MERELBEKE

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende e-mailadres: stijn.devriendt@vlaamsewaterweg.be
 

Laatste nieuws

Top