Werken gestart voor gloednieuwe bruggen over de Dijle

Werken gestart voor gloednieuwe bruggen over de Dijle

Vandaag starten de werken op het terrein voor de aanleg van de twee bruggen over de Dijle. Daarmee krijgen fietsers en voetgangers nog eind dit jaar een rechtstreekse verbinding tussen Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen. Een korte omleiding naast de werf is voorzien, zodat de hinder voor fietsers beperkt blijft. De aanleg kadert in het Sigmaproject Bovendijle voor meer natuurontwikkeling en een betere bescherming tegen overstromingen van getijdenrivieren. Ook recreatief wordt de brede regio beter ontsloten.

Werken gestart voor gloednieuwe bruggen over de Dijle

De eerste brug komt er tussen de Broekstraat-Dijleweg in Rijmenam en Ravestein in Boortmeerbeek, de andere tussen de Binnenbeekweg in Haacht en de Dijlestraat in Keerbergen. Alle vergunningen zijn rond en dus kunnen de werken van start op het terrein, met de bouw van de landhoofden. In de zomer volgt dan de effectieve plaatsing van de bruggen die momenteel in het atelier van de aannemer worden samengesteld. In een laatste fase is de aansluiting op het bestaande wegennet voorzien, net als de geplande verbeteringswerken aan het wegennet naar de bruggen. Eind 2023 staat de officiële opening van de twee bruggen gepland. Wat de bouwstijl betreft, sluiten de nieuwe bruggen aan bij de bestaande fietsbruggen over de Dijle in Tremelo en Werchter, al krijgen ze wel een eigen kleurenpalet.
 
Met de aanleg van de twee bruggen krijgen voetgangers en fietsers er heel wat praktische verbindingen bij, zeker omdat de bestaande bruggen naar de overkant zich op een stevige rijafstand bevinden. Koen Anciaux, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv: “De functionele én recreatieve surplus spreekt voor zich. De nieuwe bruggen zullen niet alleen de scholen in de omgeving beter bereikbaar maken, maar ook de natuurgebieden in het beschermd natuurpark Rivierenland. Een duurzame boost voor het fietsverkeer in de regio! Vlaanderen blijft zo inzetten op de zogenaamde ‘modal split’, een verdeling van de gebruikte vervoermiddelen, met een ambitie van minstens 40% duurzame verplaatsingen in heel Vlaanderen.” 
 
Ruim twee jaar geleden tekenden de vier betrokken gemeentes een samenwerkingsovereenkomst, waarbij ze samen de helft van het investeringsbedrag van de bruggen voor hun rekening nemen. De Vlaamse Waterweg nv komt tegemoet voor de andere helft, met ondersteuning van het corona-relancefonds. Het prijskaartje voor de twee bruggen bedraagt circa 1,2 miljoen euro (exclusief btw).
 
De bruggen passen ook binnen de werken van het Sigmaplan, uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Sigmaplan heeft als doel om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren én tegelijk de waardevolle riviernatuur een boost te geven. In Pikhaken langs de Dijle, tegenover de dorpskern van Rijmenam, is alvast een waardevol wetland in de maak. Op termijn volgt de aanleg van twee gecontroleerde overstromingsgebieden: Rijmenam en Hollaken-Hoogdonk. Zo krijgt de natuur in de regio een stevige duw in de rug. Tegen de tijd van afwerking ontsluiten de bruggen en de bijhorende fiets- en wandelwegen het grondgebied van de betreffende gemeentes als een erg aantrekkelijke bestemming voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.
 
Voor meer info: https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/bovendijle/

Laatste nieuws

Top