Waterstanden Demerbekken en Maas zijn onder controle

Waterstanden Demerbekken en Maas zijn onder controle

De Vlaamse Waterweg nv en het Waterbouwkundig Laboratorium houden continu de waterpeilen en debieten in Vlaanderen in het oog, zo ook in het Demerbekken en het Maasbekken. “Op dit moment worden er geen problemen verwacht bij de Maas. De winterdijk is daar zijn werk goed aan het doen. De wachtbekkens in de Demervallei zijn gedeeltelijk gevuld maar daar dienen ze ook voor. Op dit moment zijn we in het Demer- en Maasbekken nog ver verwijderd van de waterpeilen uit 2021 maar uiteraard volgen we alles nauw op”, licht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters toe. 

Waterstanden Demerbekken en Maas zijn onder controle

Het Waterbouwkundig Laboratorium en De Vlaamse Waterweg nv waken over de waterpeilen en debieten via een uitgebreid netwerk van peil- en debietmeters, aangevuld met meteorologische verwachtingen. Hierdoor wordt de evolutie van de hydrologische situatie van de waterwegen permanent opgevolgd en kunnen er tijdig maatregelen genomen worden om overstromingen te vermijden en lokale besturen te informeren.

Het debiet op de Demer is uiteraard hoger dan normaal, maar er zijn voorlopig geen problemen. “Gisteren werd er uit de bovenstroomse onbevaarbare waterlopen meer water afgevoerd naar de Demer om voldoende buffercapaciteit te behouden in de wachtbekkens, waardoor het pre-waakpeil op de Demer op sommige plaatsen werd overschreden. Het waterpeil is intussen aan het zakken en we verwachten geen problemen in de nabije toekomst”, licht minister Peeters toe.

Voor het Demerbekken staan De Vlaamse Waterweg nv en het Waterbouwkundig Laboratorium in continu contact met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die instaat voor de onbevaarbare waterlopen.  Zij stemmen met de VMM het optimaal inzetten van de opwaarts gelegen wachtbekkens af zodat deze nog over voldoende capaciteit beschikken indien het echt nodig zou zijn.  

Wat het Maasgebied betreft zijn de winterdijken hun werk aan het doen. Langs de Maas werd veel onteigend in het winterbed van de Maas om 'ruimte voor water' te creëren.

Laatste nieuws

Top