Vlaamse binnenvaart ging in 2022 licht achteruit

Vlaamse binnenvaart ging in 2022 licht achteruit

Ondanks een stabiele eerste jaarhelft tonen de jaarcijfers van De Vlaamse Waterweg aan dat de Vlaamse binnenvaart 2022 afsloot met een lichte daling. 68,1 miljoen ton goederen vonden hun weg over het water, het equivalent van ruim 2,72 miljoen vermeden vrachtwagenritten. Het containervervoer kende voor het eerst in jaren een terugval, met opnieuw minder dan 1 miljoen TEU.

Vlaamse binnenvaart ging in 2022 licht achteruit

In 2022 werden 68,1 miljoen ton goederen vervoerd over de Vlaamse waterwegen, 3,5 miljoen ton minder dan in 2021, een daling met 4,8%. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: Binnenvaart is en blijft een sterke troef voor de mobiliteit én het klimaat in Vlaanderen. We blijven de komende jaren dan ook investeren in onze waterwegen en in een mental shift bij ondernemend Vlaanderen.  Zo stonden onze waterwegen ook tijdens de uitzonderlijke droogte, steeds paraat voor onze ondernemers. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat onze Vlaamse waterwegen the way to go zijn.”

Daling in verschillende goederengroepen

Waar de vervoerscijfers tijdens het eerste halfjaar nog stabiel bleven ten opzichte van 2021, was er in de twee jaarhelft een algemene achteruitgang qua binnenvaart in gans Vlaanderen.

De drie hoofdvaarassen zagen allemaal minder goederen over het water passeren. Met bijna 5,2% is de daling het grootst op de Seine Schelde-as. Op de ABC-as  werden 1,2% minder goederen vervoerd. Op het Albertkanaal, de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen, werd een daling genoteerd van zo’n 4,3% naar 37,2 miljoen ton.

Qua vervoersniches deden metaalproducten (+5,3%) en voedingswaren en veevoeders (+9,0%) het beter dan het jaar voordien. Andere goederentypes kenden een daling, gaande van delfstoffen en bouwmaterialen (-5,2%) tot petroleumproducten (-1,6%) en meststoffen (-9,9%).

Verder investeren in waterwegen, met het oog op de toekomst

Met 949.142 vervoerde TEU, een daling met ca. 7% t.o.v. 2021, brak het containertransport met de jarenlange stijgende trend van. Het leeuwendeel van de containers werd over het Albertkanaal vervoerd (632.091 TEU, -10,4%).  Op de ABC-as, nam het aantal vervoerde containers zelfs toe met 6,7% (220.073 TEU). 

Ondanks de daling van het vervoerscijfer ingevolge de conjunctuur stellen we vast dat in 2022 toch heel wat nieuwe ondernemers hun weg naar de waterweg gevonden hebben. De terugval van de vervoerscijfers mag er ons dan ook niet van weerhouden om onze investeringen in de uitbouw van het waterwegennet verder te zetten”, aldus Koen Anciaux, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv. “Met betrouwbare, toekomstgerichte waterwegen, nieuwe kaaimuren en watergebonden bedrijventerreinen zullen wij van de binnenvaart ‘an offer you can’t refuse’ voor ondernemingen maken. Zo zal in 2023 de laatste brug over het Albertkanaal worden verhoogd en krijgt de Seine-Scheldeverbinding verder vorm”, sluit Anciaux af.
 

Laatste nieuws

Top