Versnelde aanpak vernieuwing beweegbare bruggen

Versnelde aanpak vernieuwing beweegbare bruggen

De Vlaamse Regering besliste op 17 mei 2024 op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken om een budget van 165 miljoen euro ter beschikking te stellen aan De Vlaamse Waterweg nv voor het herbouwen van 17 beweegbare bruggen. Dit project kadert binnen OverBruggen: een programma van de Vlaamse overheid om vaste en beweegbare bruggen in Vlaanderen versneld te renoveren, te vernieuwen of te moderniseren. “De Vlaamse Waterweg nv schakelt zo een versnelling hoger in de aanpak van beweegbare bruggen die aan vervanging toe zijn. Met een publiek-private samenwerking (PPS) zullen tegen eind 2030 deze geselecteerde beweegbare bruggen over heel Vlaanderen vervangen worden”, aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Versnelde aanpak vernieuwing beweegbare bruggen

Onze infrastructuur moet efficiënt en optimaal beheerd en onderhouden worden. De erfenis uit het verleden is er een met een grote achterstand en kunstwerken die zich in slechte staat bevinden. Bovendien bieden heel wat van deze bruggen onvoldoende ruimte voor de zachte weggebruiker. De uitdagingen zijn dus bijzonder groot en vergen een gelijktijdige inzet van mensen en middelen. Binnen ons vervanging- en renovatieprogramma ‘OverBruggen’ kennen veiligheid en betrouwbaarheid een absolute prioriteit”, benadrukt de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De beslissing van vandaag zorgt er nu voor dat we ook de vernieuwing van deze 17 bruggen versneld kunnen aanpakken. Naast de vernieuwing van de bruggen biedt dit project ook de opportuniteit om samen met de lokale besturen plaatselijk de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te verhogen en eventuele doorstromingsproblemen rondom de bruggen aan te pakken.”

Een uitgebreide doorlichting toonde aan dat de geselecteerde bruggen niet enkel aan vervanging toe zijn maar ook in aanmerking komen om gebouwd te worden via een publiek-private samenwerking. 
Omdat deze bruggen ook deel uitmaken van het programma ‘Bediening op afstand’ zullen ze gelijktijdig uitgerust worden met de installaties om ze geschikt te maken voor bediening op afstand. Zo kan De Vlaamse Waterweg nv het streefdoel om vanaf 2032 al haar beweegbare kunstwerken (bruggen, sluizen, stuwen en pompinstallaties) vanop afstand te bedienen op schema houden. 

“De Vlaamse Waterweg nv zal samen met De Werkvennootschap een publiek-private samenwerking (PPS) op touw zetten en één private partner aanstellen met voldoende capaciteit om al deze bruggen te bouwen en nadien ook een bepaalde periode te onderhouden”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Bij de publiek-private samenwerking voor de beweegbare bruggen, wordt specifiek ingezet op het wegwerken van de onderhoudsachterstand, afstandsbediening en kwaliteitsvolle infrastructuur voor de verschillende weggebruikers. Deze bruggen liggen verspreid over Vlaanderen, maar worden allemaal beheerd door De Vlaamse Waterweg nv.”

Ondanks de verschillen in bruglocaties en afmetingen is het DBFM-project bij uitstek geschikt voor standaardisatie. 

Door de bruggen in serie te ontwerpen, technisch uit te werken en te bouwen is de verwachting het project efficiënt en economisch uit te voeren. Daarbij draag standaardisatie bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van De Vlaamse  Waterweg nv en aan de herkenbaarheid van de bruggen in Vlaanderen.
Voor deze opdracht wordt nu eerst in overleg met de lokale besturen en alle betrokken administraties een ontwerptraject opgestart.

 

lijst beweegbare bruggen

Over OverBruggen

OverBruggen is een programma van de Vlaamse overheid om vaste en beweegbare bruggen in Vlaanderen versneld te renoveren, te vernieuwen of te moderniseren. Het programma zet in op een snelle en efficiënte aanpak van verouderde bruggen, met de bedoeling ze toekomstbestendig, robuust en veilig te maken voor alle weggebruikers. Een modern organisatiemodel, een nauwe samenwerking met de privé, innovatieve technieken én specifieke aandacht voor de totale levensduur van een brug staan daarbij centraal. Op die manier maken het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer samen werk van een nieuwe generatie duurzame en moderne bruggen. Het eerste initiatief in OverBruggen is het vernieuwen van 49 vaste bruggen en het moderniseren van 17 beweegbare bruggen verspreid over Vlaanderen.
Meer informatie over OverBruggen vind je hier

Laatste nieuws

Top