UPDATE Renovatie sluisplatform Sluis 2 Brecht

UPDATE Renovatie sluisplatform Sluis 2 Brecht

Update 24/05/22

Het jaagpad is momenteel opnieuw open voor fietsers en voetgangers. Fietsers moeten wel afstappen ter hoogte van de sluis omdat het jaagpad daar nog is opgebroken. Begin juni wordt het jaagpad nog enkele dagen afgesloten om de verharding van het jaagpad en bij de aangepaste sluisplateau's aan te leggen. 


 

 

Alle kunstwerken op het kanaal Dessel – Turnhout – Schoten worden geautomatiseerd. Hiervoor is er een renovatie nodig van de sluisplatforms. Ook omloopriolenriolen worden aangelegd. Deze werken starten op 16 november 2021 en duren tot eind tot juni 2022.

Tijdens deze werken wordt het jaagpad onderbroken voor alle verkeer. Er wordt een omleiding voorzien.

Op jaagpad zijn bouwkundige werken bezig. Er staat dus ook heel wat materieel zoals een graafkraan en vrachtwagen. Er wordt een sleuf gegraven in het jaagpad voor het aanleggen van een omloopriool. De afsluiting negeren kan voor gevaarlijke situaties zorgen, niet alleen tijdens de werken maar ook buiten de werkuren!

Laatste nieuws

Top