Update! Meulestedebrug afgesloten voor alle verkeer

Update! Meulestedebrug afgesloten voor alle verkeer

Donderdagavond 23 februari werd de oude Meulestedebrug aangevaren door een schip. De brug liep hierbij ernstige beschadiging op aan een van beide hoofdliggers en werd uit veiligheidsoverwegingen onmiddellijk afgesloten voor alle verkeer. Na de uitgebreide inspectie van vandaag wordt de herstelling ter plaatse onmiddellijk gestart. De technische diensten en aannemers werken vanaf nu de klok rond om volgende week  woensdag 1 maart, de brug terug toegankelijk te kunnen stellen voor alle verkeer.

Update! Meulestedebrug afgesloten voor alle verkeer

Na de aanvaring door een onderdoor varend schip in opvaart is de Meulestedebrug na een eerste  inspectie door onze experten staalstructuur onmiddellijk afgesloten voor alle verkeer. Ook het scheepvaartverkeer is gestremd. Door de aanvaring werd een gat in één van beide hoofdliggers van de Meulestedebrug geslagen waardoor de draagkracht van de brug bij overgaand gemotoriseerd verkeer niet meer kan gegarandeerd worden. Vandaag vrijdag 24 februari werd de brug uitgebreid verder geïnspecteerd door een team van experten en worden de herstellingswerken aangevat.

Verdere aanpak
De Vlaamse Waterweg nv is er zeer van bewust dat de hinder op het verkeer groot is en stelt alles in het werk om de brug zo snel mogelijk terug operationeel te krijgen. We werken de klok rond om het beschadigde deel van de brug te herstellen. Vanaf morgen wordt het defecte deel (circa 4,60 meter) van de hoofdligger weggebrand en verwijderd. Ondertussen wordt in ons werkhuis in Mol een dubbel nieuw profiel op maat gemaakt. Vanaf zondag wordt dit in Gent terug aan de brug gelast en worden tevens de verdere herstellingen ter plekke uitgevoerd. 

De Meulestedebrug blijft tijdens de herstellingswerken afgesloten voor het gemotoriseerd wegverkeer én voor het scheepvaartverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen vanaf vandaag vrijdagnamiddag wel door  over de brug. 

We streven ernaar om tegen uiterlijk woensdag 1 maart de brug terug open te stellen voor alle verkeer.

Laatste nieuws

Top