Tijdelijk extra pompen in Nieuwpoort

Tijdelijk extra pompen in Nieuwpoort

Aan de monding van de IJzer heeft De Vlaamse Waterweg woensdag extra pompen met groot debiet geplaatst. Die kunnen onafhankelijk van het tij op zee 12,5 m³ water per seconde naar zee overzetten. Al 2 pompen zijn operationeel. De rest volgt.

Tijdelijk extra pompen in Nieuwpoort

Pompen zorgen dat ook bij hoogtij water van de IJzer naar zee wordt gebracht. Dat gebeurt aan de Ganzepoot in Nieuwpoort. Naast de pompen van de Civiele Bescherming laat De Vlaamse Waterweg nu 5 extra pompen met een gezamenlijk debiet van 12,5 m³ water per seconde installeren en enkele kleinere. Hiermee wordt de afvoercapaciteit bij hoogwater vertienvoudigd.

De pompen van De Vlaamse Waterweg zullen continu draaien tot het waterpeil in de IJzerbekken opnieuw genormaliseerd is. 

Het water in het IJzerbekken wordt door ingrepen op de waterhuishouding momenteel naar zee geleid via Nieuwpoort, Duinkerke en Oostende. Gemiddeld kunnen de sluizen per dag 70 m³ water per seconde afvoeren. Dat gebeurt praktisch bij laagwater. De totale pompcapaciteit aan de Ganzepoot wordt nu opgedreven tot 20 m³ per seconde. Meer dan de helft hiervan is afkomstig van De Vlaamse Waterweg nv.

De extra watertoevoer op het bekken van de Leie en de Boven-Schelde wordt tijdens deze periode van wateroverlast zoveel als mogelijk afgeleid via de Boven-Zeeschelde, het Kanaal Gent-Terneuzen en het Afleidingskanaal van de Leie.

Laatste nieuws

Top