Start voorbereidende werken nieuwe Bospoortbrug in Halle

Start voorbereidende werken nieuwe Bospoortbrug in Halle

De Vlaamse Waterweg bouwt een nieuwe Bospoortbrug over het kanaal in Halle. De voorbereidende werken gaan van start op 22 januari 2024. Deze werken kaderen in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. “De brug is cruciaal om dit kanaal toegankelijk te maken voor schepen met drie containerlagen. Ik ben dan ook tevreden dat de werken kunnen starten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Vlaanderen investeert samen met Europa ruim 17,5 miljoen (elks 50%) in deze nieuwe brug.” De Vlaamse Waterweg nv organiseert op 19 maart een infoavond waar de infrastructuurwerken verder worden toegelicht aan de buurt.

Start voorbereidende werken nieuwe Bospoortbrug in Halle

De omgevingsvergunning werd reeds op 27 juli 2023 verleend, en de opdracht met de aannemer, TM Besix-Besix Infra-Besix Unitec, werd afgesloten op 9 oktober 2023. De aannemer start op 22 januari 2024 met voorbereidende werken, waaronder sonderingen en grondproeven, die naar verwachting 4 tot 6 weken in beslag zullen nemen. Gedurende deze periode kan er lokale hinder optreden. De aannemer zal, in overleg met de stad Halle, de nodige signalisatie plaatsen.

De bouw van de nieuwe Bospoortbrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van ingrepen moet de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen verbeteren en de containervaart bevorderen. “Transport over het water is namelijk een duurzaam en efficiënt alternatief voor vrachtwagenvervoer. Samen met de lokale besturen willen we de werken bovendien aangrijpen om de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal te verbeteren met nieuwe bruggen, aantrekkelijke wandel- en fietskades, natuurlijke oevers, betere waterbeheersing en extra ruimte voor stadsontwikkeling langs de waterkant”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De bestaande Bospoortbrug, die al verschillende gedaantewisselingen heeft ondergaan sinds de oprichting, wordt volledig afgebroken. Op exact dezelfde locatie bouwen we een nieuwe beweegbare brug met een breedte van 7 meter, exclusief voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De nabijgelegen Baileybrug blijft beschikbaar voor voetgangers en fietsers tijdens de werken.

De geschiedenis van de Bospoortbrug is nauw verbonden met die van het Kanaal naar Charleroi zelf. Het betonnen gedeelte van de huidige Bospoortbrug, daterend uit 1954, heeft zijn beste tijd gehad en daarom is de brug aan vervanging toe. In 2010 werden bij een inspectie van de brug aanzienlijke gebreken vastgesteld aan de voorspanningswapening van de brug. De brug werd toen meteen om veiligheidsredenen afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. In het voorjaar 2011 werd het betonnen brugdek vervangen door een stalen brugdek waarna de brug opnieuw kon opengesteld worden.

Nu er sinds de afwerking van de Misiabrug in 2022 een alternatieve route is voor auto’s, is de weg vrijgemaakt voor de vervanging van de Bospoortbrug. “Alvorens de Bospoortbrug af te breken en te vervangen door een beweegbare brug, werd op vraag van het Halse stadsbestuur en in samenspraak met De Vlaamse Waterweg eerst de Misiabrug gebouwd zodat er ten allen tijden een verbinding is tussen de bovenstad en het centrum van Halle”, aldus burgemeester Marc Snoeck. De infrastructuurwerken zelf starten pas na de infoavond. Voor meer informatie over deze werken kunnen geïnteresseerden de informatieavond op 19 maart 2024 bijwonen, waar verdere details en de gedetailleerde planning zullen worden gedeeld. Uitnodigingen hiervoor worden binnenkort uitgestuurd.

Laatste nieuws

Top