Start vernieuwing linkeroever Kanaal naar Charleroi tussen Molens van Ruisbroek en Vaartstraat in Sint-Pieters-Leeuw

Start vernieuwing linkeroever Kanaal naar Charleroi tussen Molens van Ruisbroek en Vaartstraat in Sint-Pieters-Leeuw

De Vlaamse Waterweg nv start in de week van 29 januari 2024 met de vernieuwingswerken aan de linkeroever van het kanaal naar Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw. De werken kaderen in het opwaarderingsplan van het Kanaal naar Charleroi. De volgende jaren verbeteren we de infrastructuur van het kanaal om zo het transport via het kanaal en de welvaart in de streek te bevorderen. Voor voetgangers en fietsers voorzien we een tijdelijke omleiding. De werken zullen afgerond zijn tegen het einde van 2024.
 

Start vernieuwing linkeroever Kanaal naar Charleroi tussen Molens van Ruisbroek en Vaartstraat in Sint-Pieters-Leeuw

In 2012 werd reeds een eerste fase van vernieuwing uitgevoerd, waarbij een lengte van 200 meter aan linkeroever nabij de Molens van Ruisbroek werd aangepakt en het kanaal werd verbreed. Het huidige project omvat de vernieuwing van ongeveer 90 meter linkeroever, gelegen tussen de oevermuur van de Molens van Ruisbroek en de voetgangersbrug aan de Vaartstraat.

De locatie van het project bevindt zich in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, deelgemeente Ruisbroek, langs het Kanaal naar Charleroi. Vanaf 29 januari 2024 wordt er materiaal aangevoerd naar de werfzone. Op 5 februari starten we dan met de grondwerken, zodat we nadien de damplanken kunnen heien. De totale kostprijs van het project bedraagt iets meer dan € 950.000 (exclusief btw) en wordt mee gefinancierd door de Europese Unie via het CEF Seine-Schelde. De uitvoering van de werken is toevertrouwd aan DE BRANDT nv.

We moderniseren het Kanaal naar Charleroi door het te verbreden en verdiepen. Op die manier maken we het kanaal nog meer geschikt voor een efficiënte binnenvaart. Naast het verbreden en verdiepen omvatten de werkzaamheden ook het openbreken van de bestaande taludoever en het jaagpad, de bouw van een nieuwe oeverwand met damplanken en grondankers en de aanleg van een nieuw jaagpad.
Tijdens de werken is het jaagpad op linkeroever onderbroken voor voetgangers en fietsers. We voorzien een tijdelijke omleiding en ook het jaagpad op de rechteroever blijft volledig toegankelijk. Het einde van de werken is voorzien tegen het einde van 2024.

Laatste nieuws

Top